Chức năng - Nhiệm vụ của Phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh

In bài này
Lượt xem: 11668
      Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc hoạch định chiến lược phát triển đào tạo của nhà trường; tổ chức chỉ đạo thực hiện, kiểm tra và giám sát toàn bộ công tác giảng dạy và học tập của các hệ đào tạo tại trường; giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình đào tạo; nghiên cứu đề xuất phương hướng phát triển của nhà trường về mục tiêu đào tạo, cơ cấu ngành nghề, qui mô và phương thức đào tạo và đề xuất việc phát triển cơ sở vật chất cần thiết phục vụ công tác đào tạo.

       - Cụ thể hóa và triển khai thực hiện các văn bản, qui định của Bộ Giáo dục & Đào tạo;

       - Xây dựng kế hoạch đào tạo toàn trường (bao gồm dự kiến số lượng đào tạo);

       - Xây dựng lịch học, lịch thi toàn trường; phối hợp các đơn vị tổ chức các kỳ thi: tuyển sinh, kết thúc học kỳ, tốt nghiệp;

       - Quản lý kết quả học tập, đánh giá chất lượng đào tạo trong trường. Trên cơ sở chất lượng đào tạo, thẩm định quy trình và đề xuất những thay đổi nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và thực hiện các hình thức kiểm định chất lượng đào tạo;

       - Chịu trách nhiệm phát hành những chứng nhận kết quả học tập của sinh viên, quản lý công tác cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp;

       - Điều phối hoạt động giảng dạy và quản lý chất lượng tại nơi trường liên kết đào tạo; 

       - Tổ chức quản lý việc biên soạn in ấn giáo trình phục vụ giảng dạy và học tập; 
 
       Các mặt công tác khác thực hiện theo điều 40 của Điều lệ Trường Đại học theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.
 
       Đứng đầu là Trưởng phòng do Hiệu trưởng bổ nhiệm và miễn nhiệm. Giúp việc Trưởng phòng có các Phó Trưởng phòng do Hiệu trưởng bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng phòng.
    
PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Hotline 1: 0945 466 141 | Hotline 2: 0942 717 353 | Hotline 3: 0923 998 646 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chat Zalo with Thu
Chat Zalo with Nhung
Chat Zalo with Kien
Hỗ trợ online:

0923.998.646 (Ms. Thu)

0942.717.353 (Ms. Nhung)

0945.466.141 (Mr. Kien)