Ngày đăng

 

DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP

 1. Quyết định về việc phân công cố vấn học tập các lớp liên thông trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học đợt xét tuyển tháng 11 năm 2020 
 2. Quyết định về việc phân công cố vấn học tập các lớp đại học, cao đẳng hệ chính quy khóa tuyển sinh 2020 
 3. Quyết định về việc phân công cố vấn học tập các lớp đại học, cao đẳng hệ chính quy khóa tuyển sinh 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 
 4. Quyết định về việc phân công cố vấn học tập các lớp liên thông lên đại học, văn bằng đại học thứ hai hình thức vừa làm vừa học và lớp liên thông (Dược học) hệ chính quy đợt thi tuyển và xét tuyển tháng 11 năm 2019
 5. Quyết định về việc phân công cố vấn học tập các lớp đại học, cao đẳng hệ chính quy khóa tuyển sinh 2019 và điều chỉnh cố vấn học tập các lớp đại học, cao đẳng khóa tuyển sinh 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 
 6. Quyết định về việc phân công cố vấn học tập các lớp liên thông, văn bằng đại học thứ hai, đại học hình thức vừa làm vừa học hình thức vừa làm vừa học đợt xét tuyển tháng 6 năm 2019
 7. Quyết định về việc phân công cố vấn học tập các lớp văn bằng đại học thứ hai Hệ chính quy đợt tuyển sinh tháng 11 năm 2018.
 8. Quyết định phân công cố vấn học tập các lớp đại học liên thông và văn bằng đại học thứ hai hình thức vừa làm vừa học đợt tuyển sinh tháng 10 năm 2018
 9. Quyết định phân công cố vấn học tập lớp đại học Điều dưỡng liên thông từ cao đẳng (DF18DD08) hình thức vừa làm vừa học đợt tuyển sinh tháng 8 năm 2018
 10. Quyết định phân công cố vấn học tập các lớp đại học, cao đẳng hệ chính quy khóa tuyển sinh 2018 và cố vấn học tập các lớp đại học, cao đẳng khóa tuyển sinh 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2017. Quyết định điều chỉnh cố vấn học tập các lớp đại học, cao đẳng khóa tuyển sinh 2015, 2016, 2017 
 11. Quyết định về việc phân công cố vấn học tập lớp Luật (DE18L04) liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức vừa làm vừa học đợt tuyển sinh tháng 4 năm 2018 
 12. Quyết định về việc phân công cố vấn học tập lớp văn bằng đại học thứ hai (VB17L11) hệ chính quy đợt tuyển sinh tháng 11 năm 2017 
 13. Quyết định về việc phân công cố vấn học tập các lớp văn bằng đại học thứ hai, liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học đợt tuyển sinh tháng 10 năm 2017. Quyết định về việc điều chỉnh mã lớp và thông tin cố vấn học tập của lớp Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học của đợt tuyển sinh tháng 10 năm 2017 

 14. Quyết định phân công cố vấn học tập các lớp đại học, cao đẳng hệ chính quy khóa tuyển sinh 2017 và cố vấn học tập các lớp đại học, cao đẳng khóa tuyển sinh 2013, 2014, 2015, 2016 
 15. Quyết định phân công cố vấn học tập các lớp liên thông hệ chính quy đợt thi tuyển sinh tháng 3 năm 2017 
 16. Quyết định phân công CVHT cho các lớp văn bằng đại học thứ hai, liên thông và các lớp đại học hình thức vừa làm vừa học khoá tuyển sinh tháng 11 năm 2016 
 17. Quyết định phân công CVHT các lớp đại học, cao đẳng khóa tuyển sinh 2016 và thay đổi CVHT các lớp đại học, cao đẳng khóa tuyển sinh 2012, 2013, 2014, 2015
 18. Quyết định phân công cố vấn học tập lớp liên thông từ trung cấp lên đại học ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử và lớp đại học Luật hình thức vừa làm vừa học khóa tuyển sinh tháng 4 năm 2016
 19. Quyết định phân công cố vấn học tập lớp đại học liên thông ngành Răng – Hàm – Mặt hệ chính quy 2015
 20. Danh sách cố vấn học tập các lớp văn bằng đại học thứ hai, liên thông và các lớp đại học hình thức vừa làm vừa học khóa tuyển sinh tháng 10 năm 2015
 21. Danh sách cố vấn học tập các lớp đại học, cao đẳng khóa tuyển sinh 2015 và thay đổi cố vấn học tập các lớp đại học, cao đẳng khóa tuyển sinh 2012, 2013, 2014
 22. Danh sách cố vấn học tập lớp Y đa khoa, Dược học hệ chính quy và lớp đại học Luật hình thức vừa làm vừa học khóa tuyển ngày 04/4 và 05/4/2015
 23. Danh sách cố vấn học tập các lớp đào tạo văn bằng đại học thứ hai hệ chính quy và các lớp liên thông, đại học hìnhthức VLVH tháng 11/2014
 24. Danh sách cố vấn học tập lớp VB14KT04 đào tạo văn bằng đại học thứ hai hệ chính quy và lớp DB14L04 đại học luật hình thức vừa làm vừa học khóa tuyển sinh 2014
 25. Danh sách cố vấn học tập các lớp đại học, cao đẳng khóa tuyển sinh 2014 danh sách thay đổi cố vấn học tập các lớp đại học, cao đẳng khóa tuyển sinh 2012, 2013 
 26. Danh sách cố vấn học tập các lớp đào tạo văn bằng đại học thứ hai hệ chính quy và các lớp đại học, cao đẳng liên thông VLVH khoá 2013danh sách bổ sung cố vấn học tập các lớp đại học, cao đẳng hệ chính quy khoá 2013
 27. Danh sách cố vấn học tập các lớp đại học, cao đẳng hệ chính quy khoá 2013
 28. Danh sách cố vấn học tập hệ chính quy khoá 2012
 29. Danh sách cố vấn học tập các lớp liên thông hệ chính quy tháng 12/2012
PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Hotline 1: 0945 466 141 | Hotline 2: 0942 717 353 | Hotline 3: 0923 998 646 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chat Zalo with Thu
Chat Zalo with Nhung
Chat Zalo with Kien
Hỗ trợ online:

0945.466.141 (Mr. Kien)

0942.717.353 (Ms. Nhung)

0923.998.646 (Ms. Thu)