Biểu mẫu dành cho Sinh viên - Học sinh

In bài này
Lượt xem: 8117

STT

Biểu mẫu

Ký hiệu

Ghi chú

1
Đơn đề nghị tạm dừng học tập/Bảo lưu kết quả học tập
 
2
Đơn đề nghị được tiếp tục học
 
3
Đơn đề nghị xét chuyển trường
 
4
Đơn đề nghị chuyển ngành học
 
5
Đơn đề nghị xem xét và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập
 
6 Đơn đề nghị xét miễn và công nhận điểm học phần do có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, GDTC và các môn khoa học Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Phụ lục 2  
7
Đơn xin bổ sung, rút học phần môn học

Giảng viên xác nhận

8
Phiếu đăng ký tốt nghiệp (Áp dụng cho sinh viên - học sinh các lớp đào tạo theo niên chế) 

9
Phiếu đăng ký thi lại tốt nghiệp (lần 2)

10
Phiếu đề nghị xét và công nhận tốt nghiệp (Áp dụng cho sinh viên - học sinh các lớp đào tạo theo hệ thống tín chỉ)

11
Giấy đề nghị xác nhận thời gian công tác xét miễn giảm môn học

12
Đơn xin ghép lớp

13
Đơn xin mở lớp

14
Đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp
 
15

Đơn xin cấp bản sao chứng chỉ/chứng nhận 

Tải về

 
16
Phiếu xác nhận thời gian công tác - tuyển sinh

ĐT-BM-XNTS1

ĐT-BM-XNTS2

1. Liên thông

2. Vừa làm vừa học

17 Phiếu đăng ký dự tuyển trình độ đại học và liên thông trình độ cao đẳng, đại học Tải về  
18 Đề nghị xác nhận môn học thay thế Tải về  
19 Giấy ủy quyền Tải về  
20 Phiếu đăng ký học chương trình thứ hai Tải về  
PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Hotline 1: 0945 466 141 | Hotline 2: 0942 717 353 | Hotline 3: 0923 998 646 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chat Zalo with Thu
Chat Zalo with Nhung
Chat Zalo with Kien
Hỗ trợ online:

0923.998.646 (Ms. Thu)

0942.717.353 (Ms. Nhung)

0945.466.141 (Mr. Kien)