Biểu mẫu dành cho Cán bộ - Giáo viên

STT

Tên biểu mẫu

Tải về

Ghi chú

1

Phiếu thỉnh giảng, thuê đào tạo (QT7.4/ĐT5-BM04)

Tải về

2

Phiếu đề nghị chuyển đổi môn học (QT7.5.1/ĐT2-BM3)

Tải về

3

Phiếu đề nghị điều chỉnh thời khoá biểu (QT7.5.1/ĐT7-BM3)

Tải về

4

Phiếu báo nghỉ giờ đột xuất (mẫu 4a)

(QT7.5.1/ĐT7-BM4a)


Tải về

Trường hợp ốm đau, tai nạn,… và GV tham gia các HĐ theo KH đã được BGH phê duyệt

5

Phiếu báo nghỉ giờ đột xuất (mẫu 4b)

(QT7.5.1/ĐT7-BM4b)

Tải về

Trường hợp GV tham gia các HĐ đột xuất mà KH chưa được BGH phê duyệt

6

Phiếu báo dạy bù giờ (QT7.5.1/ĐT7-BM5)

Tải về

7

Phiếu đề nghị xếp thời khoá biểu (QT7.5.1/ĐT7-BM2)

Tải về

8

Mẫu kế hoạch phân công giảng dạy (Mẫu KHGD)

Tải về

 

9 Mẫu kế hoạch phân công nghiên cứu khoa học Tải về  
10 Mẫu kế hoạch phân công nhiệm vụ phục vụ cộng đồng  và các hoạt động chuyên môn khác Tải về  
PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Hotline 1: 0945 466 141 | Hotline 2: 0942 717 353 | Hotline 3: 0923 998 646 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chat Zalo with Thu
Chat Zalo with Nhung
Chat Zalo with Kien
Hỗ trợ online:

0923.998.646 (Ms. Thu)

0942.717.353 (Ms. Nhung)

0945.466.141 (Mr. Kien)