DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP CÁC LỚP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY KHOÁ 2013
(Đính kèm Quyết định số: 2201/QĐ- ĐHTV ngày 17 tháng 10 năm 2013)
TT Mã lớp Ngành đào tạo Họ và tên cố vấn học tập Địa chỉ E- mail Điện thoại
 liên lạc
Ghi chú
Khoa Kinh tế Luật- Ngoại ngữ
1 CA13AVA Tiếng Anh A Phạm Thị Thúy Duy thuyduy@tvu.edu.vn 0168.659.5601  
2 CA13QKD Quản trị kinh doanh Nguyễn Thị cẩm Phương camphuong209@gmail.com 0988474209  
3 CA13KTA Kế toán A Phan Thanh Huyền thanhhuyentvu@tvu.edu.vn 0969665068  
4 DA13NNA Ngôn ngữ Anh A Trần Thị Phương Thu thunguyen@tvu.edu.vn 01688525800  
5 DA13NNAA Ngôn ngữ Anh B Nguyễn Thị Ngọc Vấn thihen25212004@yahoo.com 0985.957.983
6 DA13K Kinh tế Hồ Hải Đăng hohaidangtvu@gmail.com 094 8038 166   
7 DA13QKDA Quản trị kinh doanh Thạch Nhung tnhung.tvu@gmail.com 01656017820  
8 DA13TCNH Tài chính - ngân hàng Nguyễn Thanh Trúc ngthanhtruc@tvu.edu.vn 0985289190  
9 DA13KT Kế toán Trần Thị Kim Chi kimchiluckystar@yahoo.com 0932996736  
10 DA13LA Luật A Phan Minh Giới  gioi5044030@gmail.com  0989985865  
11 DA13LB Luật B Trần Thị Ngọc Hiếu  ngochieutran@gmail.com 0974 000 071  
12 DA13LC Luật C Diệp Huyền Thảo
diep_huyen_thao@yahoo.com
0168 33 99 686  
13 DA13LD Luật D Ngô Thị Phương Thảo phuongthaongo@tvu.edu.vn 0938 124 356  
14 DA13LE Luật E Huỳnh Thị Trúc Linh  httrlinh@gmailcom 0908 383 487  
15 DA13LF Luật F Dương Thị Mỹ Ngọc duongmyngoctv@yahoo.com 0939 604 096  
16 DA13LG Luật G Đỗ Thị Mai Thư  dtmthu@tvu.edu.vn 0939 434 123  
17 DA13LH Luật H Trần Thị Thanh Huyền  huyentran1313@tvu.edu.vn 0939 811 855  
18 DA 13LZ Luật Z Huỳnh Minh Luân  luanlaw@yahoo.com 0943 466 123  
Khoa Quản trị văn phòng – Việt Nam học – Thư viện
21 CA13QVA Quản trị văn phòng A Nguyễn Thanh Đệ thanhde@tvu.edu.vn 0168.3578540  
22 DA13QVA Quản trị văn phòng A Lý Thị Bé Luyễn beluyenly@yahoo.com 0974.229706  
23 DA13QVB Quản trị văn phòng B Huỳnh Điệp Như hdnhu@tvu.edu.vn 0918.062066  
Khoa Ngôn ngữ, Văn hóa nghệ thuật Khmer Nam Bộ
24 CA13CXH Công tác Xã hội Sơn Ngọc Khánh ngockhanh@tvu.edu.vn 0936.004.303  
25 CA13TKM Tiếng Khmer Thạch Ngọc Châu tnchau@tvu.edu.vn 0949.692.330  
26 CA13VDT VH các DT thiểu số VN Kiều Văn Đạt kieudat78@yahoo.com 0989.672.494  
27 DA13SNV Sư phạm ngữ văn Nguyễn Thị Kiều Tiên ntktien@tvu.edu.vn 0986.196.807  
28 DA13NCT Biểu diễn nhạc cụ truyền thống Nguyễn Đăng Hai ndhai@tvu.edu.vn 0917.227.875  
29 DA13NNK Ngôn ngữ Khmer Ngô Phú Hải nphuhai@tvu.edu.vn 0902.609.650  
30 DA13VDT Văn hóa các DT thiểu số VN Lê Thúy An thuyan@tvu.edu.vn 0919.011.332  
Khoa sư phạm
31 CA13MN Giáo dục mầm non Hồ Đức Huy hoduchuytv@gmail.com 0913632936  
32 CA13MNA Giáo dục mầm non A Võ Thanh Hương thanhhuonggdmn@gmail.com 0966117183  
33 CA13THA Giáo dục tiểu học A Cao Xuân Sum caosum@gmail.com 0913742466  
34 CA13THB Giáo dục tiểu học B Nguyễn Văn Cự nguyencu1954@yahoo.com 0907976866  
35 DA13MNA Giáo dục mầm non A Nguyễn Thị Ngọc Hiếu hithanhatam@yahoo.com 0978071788  
36 DA13MNB Giáo dục mầm non B Nguyễn Thị Hương Giang huonggiangdangkhoa@yahoo.com.vn 01665169021  
Khoa Hóa học ứng dụng
37 DA13HH Công nghệ KT hóa học Hùynh Thị Hồng Hoa hoahuynh3112@gmail.com 01684019009  
Khoa kỹ thuật - công nghệ
38 CA13TT Công nghệ thông tin Khấu Văn Nhựt nhutkhau@gmail.com 0979 748 090  
39 CA13XD Công nghệ KT XD Trần Văn Khánh tranvankhanh@tvu.edu.vn 01656303603  
40 CA13CK Công nghệ kỹ thuật cơ khí Đặng Hoàng Vũ hoangvuck@tvu.edu.vn 01667985935  
41 CA13KD Công nghệ KT điện, điện tử Nguyễn Thanh Hiền nthien@tvu.edu.vn 0918703463  
42 CA13DT Công nghệ KT điện tử, truyền thông Trần Thị Bích Hạnh bichhanhtv2001@tvu.edu.vn 0918528158  
43 DA13TT Công nghệ thông tin Phạm Minh Đương duongmtvu@yahoo.com 0169 648 7693  
44 DA13XD Công nghệ KT công trình XD Từ Hồng Nhung thnhung@tvu.edu.vn 0989006496  
45 DA13CK Công nghệ kỹ thuật cơ khí Đoàn Minh Thuận minhthuan@tvu.edu.vn 0919404901  
46 DA13KD Công nghệ KT điện, điện tử Huỳnh Công Khôi khoi@tvu.edu.vn 0917253778  
Khoa Nông nghiệp - Thủy sản
47 CA13CB Công nghệ chế biến TS Lê Quốc Duy lequocduy@tvu.deu.vn 0918833766  
48 CA13PT Phát triển nông thôn Phạm Chí Tùng pctung@gmail.com 0979788423  
49 CA13TY Thú y Nguyễn Thị Kim Quyên quyen@tvu.edu.vn 01655346504  
50 CA13TS Nuôi trồng thuỷ sản Trần Thị Ngọc Bích ahbica@yahoo.com 0919011359  
51 CA13STH Công nghệ sau thu hoạch Lê Quốc Duy lequocduy@tvu.deu.vn 0918833766  
52 DA13NN
(DA13NNGA)
Nông nghiệp A Phan Chí Hiếu pchieu@tvu.edu.vn 0989828632  
53 DA13TS Nuôi trồng thuỷ sản Dương Hoàng Oanh Kimoanh_duongpham@yahoo.com 0914070666  
54 DA13CNTPA Công nghệ thực phẩm A Ngô Văn Nin nvnin@tvu.edu.vn 0945897386  
55 DA13TY Thú y  Nguyễn Minh Hiền nmhien@tvu.edu.vn 0947364297  
Khoa Y- Dược
56 CA13XYHA Xét nghiệm y học Lâm Thị Thúy Kiều kieu.lam.tv@gmail.com 0939 297 431  
57 CA13DDA Điều dưỡng A Tiêu Cẩm Anh camanhtieu@tvu.edu.vn 01689 977 427  
58 CA13DDB Điều dưỡng B Trương T Bích Uyên truongthibichuyen@tvu.edu.vn 01697 666 376  
59 CA13DA Dược A Lê Phương Thảo phuongthaole@gmail.com 0985 776 099  
60 CA13DB Dược B Trịnh Kiến Nhụy tknhuy@tvu.edu.vn 0919 730 205  
61 DA13YDKA Y đa khoa A Bùi Minh Thiện buiminhthienrhm@tvu.edu.vn 0903 726 669  
62 DA13YDKB Y đa khoa B Bùi Minh Thiện buiminhthienrhm@tvu.edu.vn 0903 726 669  
63 DA13YTC Y tế công cộng  Nguyễn Lê Thanh Trúc trucytcck35@gmail.com 01265 151 474  
64 DA13YTCA Y tế công cộng A Lê Thị Thảo Nguyên nguyenletvu@gmail.com 01665 226 896  
65 DA13XYHA Xét nghiệm y học A Đỗ Nhật Phương phuongdo.tvu@gmail.com 0979 901 879  
66 DA13XYHB Xét nghiệm y học B Nguyễn Ngọc Anh Đào anhdao1502@gmail.com 0908 022 965  
67 DA13DDA Điều dưỡng A Ngô Lê Hoàng Giang hgiang80@tvu.edu.vn 0919 324 256  
68 DA13DDB Điều dưỡng B Ngô Lê Hoàng Giang hgiang80@tvu.edu.vn 0920 324 256