DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP CÁC LỚP LIÊN THÔNG HỆ CHÍNH QUY KHOÁ TUYỂN SINH NĂM 2012

(Đính kèm Quyết định số: 254 /QĐ-ĐHTV ngày 20 tháng 02 năm 2013)

 

STT

Tên ngành

Mã lớp

Họ tên cố vấn học tập

Địa chỉ email

Điện thoại

Ghi chú

Khoa Kinh tế, Luật và Ngoại ngữ

1

Luật

DE12L12

Diệp Huyền Thảo

diep_huyen_thao@yahoo.com

0168 3399 686

 

2

Kế toán

DE12KTA12

Đặng Thị Hân Ly

dangthihanly@gmail.com

0944 742 336

 

3

Kế toán

DE12KTB12

Đặng Thị Hân Ly

dangthihanly@gmail.com

0944 742 336

 

4

Ngôn ngữ Anh

DE12NNA12

Ngô Thị Lộc

locthingo@gmail.com

0933 284 799

 

5

Quản trị kinh doanh

DF12QKD12

Nguyễn Tấn Đạt

nguyentandat@tvu.edu.vn

0919 607 055

 

6

Kế toán

DF12KT12

Nguyễn Châu Hùng Tính

nguyentinhtvu@gmail.com

0932 634 044

 

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

7

Công nghệ thông tin

DE12TT12

Phan Thị Phương Nam

Phuongnam0719@yahoo.com

0989 236 166

 

ptpnam@tvu.edu.vn

8

Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

CE12KD12

Lê Thanh Tùng

lttung@tvu.edu.vn

0908 710 097

 

9

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

CE12XD12

Từ Hồng Nhung

thnhung@tvu.edu..vn

0989 006 496

 

10

Công nghệ thông tin

DF12TT12

Nguyễn Ngọc Đan Thanh

ngocdanthanhdt@gmail.com

0916 741 252

 

ngocdanthanhdt@tvu.edu.vn

11

Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

DF12KD12

Nguyễn Đức Hiệu

ndhieu@tvu.edu.vn

0908 288 280

 

12

Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử (CNKT ĐT- VT)

DF12DVT12

Phạm Minh Triết

trietphamminht@gmail.com

0916 130 123

 

minhtriet@tvu.edu.vn

13

CNKT công trình xây dựng

DF12XD12

Huỳnh Văn Hiệp

hvhiep@tvu.edu.vn

0919 748 364

 

Khoa Quản trị văn phòng – Việt Nam học – Thư viện

14

Quản trị văn phòng

CE12QV12

Mai Thị Thuý An

thuyan87@tvu.edu.vn

01204 476 044

 

15

Quản trị văn phòng

DF12QVA12

Huỳnh Điệp Như

nhatdiep02@yahoo.com

0918 062 066

 

16

Quản trị văn phòng

DF12QVB12

Tài Lê Khanh

tailekhanh@gmail.com

01648 267 100

 

Khoa Ngôn ngữ - Văn hoá – Nghệ thuật Khmer Nam Bộ

17

Văn hóa các dân tộc thiểu số VN

DF12VDT12

Nguyễn Thị Thanh Thảo

do_thao2003@yahoo.com

0949 598 459

 

Khoa Nông nghiệp – Thủy sản

18

Thú Y

DE12BTY12

Hồ Quốc Đạt

hqdatty@tvu.edu.vn

012 9961 7529

 

0908 522 368

19

Nông nghiệp

DF12NN12

Phan Chí Hiếu

pchihieu@tvu.edu.vn

0989 828 632

 

 

                                                                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG