DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP KHÓA 2012

(Đính kèm Quyết định số: 2837/QĐ-ĐHTV ngày 10 tháng 12 năm 2012)

 

 

TT

Tên ngành

Mã lớp

Họ tên cố vấn học tập

Địa chỉ email

Điện thoại

Ghi chú

Khoa Kinh tế, Luật và Ngoại ngữ

1         

Tiếng Anh

CA12AV

Liên Tố Trinh

lientrinhtv@yahoo.com

0918.300.839

 

2         

Tiếng Anh

CA12AVA

Huỳnh Thị Thu Thủy

thuthuyck@yahoo.com

0918.702.817

 

3         

Kế toán

CA12KT

Nguyễn Thị Mỹ Ân

myantg89@gmail.com

01695896689

 

4         

Kế toán

CA12KTA

Cô Hồng Liên

honglientvu@gmail.com

01683.578.406

 

5         

Quản trị kinh doanh

CA12QKD

Nguyễn Thị Cẩm Phương

camphuong209@gmail.com

0988.474.209

 

6         

Kinh tế

DA12K

Nguyễn Thị Thúy Loan

ntthuyloan90@gmail.com

0917.858.991

 

7         

Kế toán

DA12KT

Phạm Văn Cà

phamvancatvu@gmail.com

01683.746.591

 

8         

Luật

DA12LA

Dương Thị Mỹ Ngọc

duongmyngoctv@gmail.com

0939.604.096

 

9         

Luật

DA12LB

Trần Thị Thanh Huyền

huyentran1313@gmail.com

0939.811.855

 

10    

Luật

DA12LC

Nguyễn Thị Anh Thư

anhthuflv@gmail.com

01689.972.738

 

11    

Luật

DA12LD

Đỗ Thị Mai Thư

dtmthu@tvu.edu.vn

0939.434.123

 

12    

Luật

DA12LE

Huỳnh Thị Trúc Linh

httrlinh@tvu.edu.vn

0908.383.487

 

13    

Luật

DA12LF

Ngô Thị Phương Thảo

thaonvbt@gmai.com

0938124356

 

14    

Ngôn ngữ Anh

DA12NNA

Bùi Thị Mỹ Chi

btmychi@gmail.com

0989.951.409

 

15    

Ngôn ngữ Anh

DA12NNAA

Nguyễn Văn Nhân

nhannguyen_tvu@yahoo.com

0917.236.978

 

16    

Quản trị kinh doanh

DA12QKD

Nguyễn Thanh Hùng

thanhhung282004@yahoo.com

0986.902.855

 

17    

Tài chính ngân hàng

DA12TCNH

Nguyễn Thị Diễm Trinh

ntdtrinh56@gmail.com

0939.069.319

 

Khoa Y – Dược

18    

Xét nghiệm Y học

DA12XYH

Nguyễn Ngọc Thể

nguyenngocthe@tvu.edu.vn

01213988065

 

19    

Xét nghiệm Y học

DA12XYHA

20    

Điều dưỡng

DA12DD

Nguyễn Thị Mỵ

my_bax@tvu.edu.vn

0907141580

 

21    

Xét nghiệm Y học

CA12XYH

22    

Xét nghiệm Y học

CA12XYHA

Phạm Hùng Anh

phamhunganhcn@gmail.com

0919669225

 

23    

Xét nghiệm Y học

CA12XYHB

24    

Điều dưỡng

CA12DD

Nguyễn Văn Trung

trungnguyen_sv@yahoo.com

0979273714

 

25    

Điều dưỡng

CA12DDA

Trương Thị Bích Uyên

uyenbich589@yahoo.com.vn

01697666376

 

26    

Dược

CA12DA

Đỗ Nhật Phương

phuongdo@tvu.edu.vn

0979901879

 

27    

Dược

CA12D

Nguyễn Ngọc Anh Đào

anhdaonguyen@tvu.edu.vn

0908022965

 

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

28    

Công nghệ kỹ thuật  điện tử truyền thông

CA12DT

Lê Thành Nam

ltnam@tvu.edu.vn

01677535254

 

29    

Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

CA12CK

Ngô Thanh Hà

tam@tvu.edu.vn

0918586973

 

30    

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

CA12KD

Phan Thế Hiếu

thehieu@tvu.edu.vn

0972510396

Quyết định số: 20/QĐ-ĐHTV

(07/01/2013)

(Điều chỉnh và bổ sung)

31    

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

DA12KD

Huỳnh Công Khôi

khoi@tvu.edu.vn

0917253778

32    

Công nghệ Thông tin

CA12TT

Nguyễn Mộng Hiền

nguyenmonghienjcu@gmail.com

0975999579

33    

Công nghệ Thông tin

DA12TT

Lê Thị Thuỳ Lan

aitthuylan@gmail.com

0982291207

34    

Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng

DA12XD

Huỳnh Hữu Trí

huynhhuutri-bmxd@tvu.edu.vn

0919481440

 

35    

Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

DA12CK

Phan Tấn Tài

phantantaickd@tvu.edu.vn

0914575466

 

36    

Công nghệ Kỹ thuật xây dựng

CA12XD

Võ Minh Huy

vominhhuy@tvu.edu.vn

0907022132

 

Khoa Quản trị văn phòng – Việt Nam học – Thư viện

37    

Quản trị văn phòng

DA12QV

Huỳnh Điệp Như

hdnhu@tvu.edu.vn

0918062066

 

38    

Quản trị văn phòng

CA12QV

Nguyễn Thị Kim Thanh

nguyenthanh@tvu.edu.vn

0903171188

 

39    

Quản trị văn phòng

CA12QVA

40    

Việt Nam học

CA12VNH

Khoa Nông nghiệp – Thủy sản

1         

Thú y

CA12DTY

Nguyễn Văn Vui

Vuivl2010@gmail.com

0975120785

 

2         

Công nghệ chế biến thủy sản

CA12CB

Phạm Bảo Nguyên

pbnguyen@yahoo.com

0906800461

 

3         

Phát triển nông thôn

CA12PT

Nguyễn Hồng Ửng

nghongung@tvu.edu.vn

0989367824

 

4         

Thú y

DA12TY

Nguyễn Minh Hiền

nmhien@tvu.edu.vn

0947364297

 

Khoa Sư phạm

5         

Giáo dục Tiểu học

CA12TH

Trần Thị Mỹ Dung

mydungvl68@yahoo.com.vn

0919333940

 

6         

Giáo dục Mầm non

CA12MN

Nguyễn Tấn Phát

nguyenphattv@yahoo.com

01669580800

 

7         

Giáo dục Mầm non

CA12MNA

Võ Thúy Hồng

vothuyhong3393@gmail.com

0903160586

 

8         

Giáo dục Mầm non

DA12MNA

Trang Thị Thu Trang

trangtrang6664@yahoo.com.vn

01296555793

 

9         

Giáo dục Mầm non

DA12MNB

Khoa Hóa học ứng dụng

10    

Công nghệ kỹ thuật hóa học

DA12HH

Châu Nguyễn Trầm Yên

yenchautvu@yahoo.com

0902418747

 

Khoa Ngôn ngữ, Văn hóa nghệ thuật Khmer Nam Bộ

11    

Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam

CA12VDT

Sơn Ngọc Khánh

ngockhanh@tvu.edu.vn

0936004303

 

12    

Công tác xã hội

CA12CXH

Lê Văn Sao

vansao@tvu.edu.vn

01218.070.247

 

13    

Sư phạm ngữ văn

DA12SNV

Bùi Thị Luyến

btluyen@tvu.edu.vn

0949 482 081

thay cho Nguyễn Thị Thu Hương (ĐN số 10/ĐN-SPNV, ngày 14/8/2015)

14    

Ngôn ngữ Khmer

DA12NNK

Ngô Phú Hải

nphuhai@tvu.edu.vn

0902609650

 

15    

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

DA12NCT

Thạch Thị Omnara

nara@tvu.edu.vn

0939.266.754

 

16    

Văn hóa các dân tộc  thiểu số Việt Nam

DA12VDT

Kiều Văn Đạt

Kieudat78@yahoo.com.vn

0989672494