Bài viết

Thông báo thời gian nhận hồ sơ, ôn thi, thi tuyển sinh đợt thi tháng 10 năm 2015

In bài này
Chuyên mục: Thông tin tuyển sinh
Ngày đăng
Viết bởi Super User Lượt xem: 1178

THÔNG BÁO

Về việc thời gian nhận hồ sơ, ôn thi, thi tuyển sinh đợt thi tháng 10 năm 2015

 

     Căn cứ thông báo số 1204/TBTS - ĐHTV, ngày 06/6/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tuyển sinh đào tạo đại học văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học đợt thi ngày 03/10 và 04/10/2015;

     Căn cứ thông báo số: 1882/TB - ĐHTV, ngày 08/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc dời ngày thi tuyển sinh liên thông, văn bằng 2 và vừa làm vừa học tháng 10 năm 2015;

Đọc thêm: Thông báo thời gian nhận hồ sơ, ôn thi, thi tuyển sinh đợt thi tháng 10 năm 2015

Thời khóa biểu ôn thi tuyển sinh đợt thi ngày 03, 04/10/2015

In bài này
Chuyên mục: Thông tin tuyển sinh
Ngày đăng
Viết bởi Super User Lượt xem: 1364

Thời khóa biểu ôn thi tuyển sinh

đợt thi ngày 03, 04/10/2015

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các thí sinh đã đăng ký ôn tập đợt thi tuyển sinh ngày 03 và 04/10/2015, đến phòng Đào tạo nhận thời khóa biểu ôn tập hoặc xem thời khóa biểu đính kèm.

Ngành: 

 -   Kế toán (Liên thông từ Trung cấp lên Đại học): Xem TKB 

 -   Kế toán (Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học): Xem TKB 

 -   Luật (Liên thông từ Trung cấp lên Đại học): Xem TKB

Đọc thêm: Thời khóa biểu ôn thi tuyển sinh đợt thi ngày 03, 04/10/2015

Thông báo tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2015

In bài này
Chuyên mục: Thông tin tuyển sinh
Ngày đăng
Viết bởi Super User Lượt xem: 5808

THÔNG BÁO TUYN SINH

Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2015

     Trường Đại học Trà Vinh thông báo tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp năm 2015 với nội dung cụ thể như sau:

  1.       Mã trường, khu vực tuyển sinh, ngành tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh:

            -  Mã trường: 5803

            -  Tuyển sinh trên toàn quốc.

           Ngành tuyn: 30 ngành/650 chỉ tiêu       

Đọc thêm: Thông báo tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2015

Thông báo tuyển sinh văn bằng ĐH thứ hai, tuyển sinh liên thông và ĐH hình thức VLVH đợt thi ngày 03/10 và 04/10/2015

In bài này
Chuyên mục: Thông tin tuyển sinh
Ngày đăng
Viết bởi Super User Lượt xem: 8627

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức
vừa làm vừa học đợt thi ngày 03/10 và 04/10/2015

      Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) thông báo tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học (VLVH) đợt thi ngày 03/10 và 04/10/2015, như sau:

I. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH (danh mục các ngành và môn thi tuyển sinh đính kèm)

II. VÙNG TUYỂN SINH

     Tuyển sinh trong cả nước.

Đọc thêm: Thông báo tuyển sinh văn bằng ĐH thứ hai, tuyển sinh liên thông và ĐH hình thức VLVH đợt thi ngày...

Lịch thi tuyển sinh VLVH, liên thông từ TC lên ĐH ngày thi 25 và 26/4/2015

In bài này
Chuyên mục: Thông tin tuyển sinh
Ngày đăng
Viết bởi Super User Lượt xem: 1997

LỊCH THI TUYỂN SINH

  1. Vừa làm vừa học (Áp dụng cho Khối C và Liên thông dưới 36 tháng).
  2. Liên thông từ Trung cấp lên Đại học (LB).

Xem chi tiết 

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Quốc lộ 53 - Phường 5, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (074) 3 855 247(074) 3 855 246 (Số nội bộ: 157, 142) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.