Bài viết

Thời khóa biểu ôn thi tuyển sinh đợt thi ngày 25, 26/4/2015

In bài này
Chuyên mục: Thông tin tuyển sinh
Ngày đăng
Viết bởi Super User Lượt xem: 547

Thời khóa biểu ôn thi tuyển sinh

đợt thi ngày 25, 26/4/2015

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các thí sinh đã đăng ký ôn tập đợt thi tuyển sinh ngày 25 và 26/4/2015, đến phòng Đào tạo nhận thời khóa biểu ôn tập hoặc xem thời khóa biểu đính kèm.

Ngành:

 -   Y Đa khoa (Liên thông từ Trung cấp lên Đại học): Xem thời khóa biểu

 -   Dược học (Liên thông từ Trung cấp lên Đại học): Xem thời khóa biểu

 -   Đại học Luật (Vừa làm vừa học): Xem thời khóa biểu

Thông báo thời gian nhận hồ sơ, ôn thi, thi tuyển sinh đợt thi tháng 4 năm 2015

In bài này
Chuyên mục: Thông tin tuyển sinh
Ngày đăng
Viết bởi Super User Lượt xem: 3021

THÔNG BÁO

Về việc thời gian nhận hồ sơ, ôn thi, thi tuyển sinh đợt thi tháng 4 năm 2015

Căn cứ thông báo số: 137/TBTSĐHTV, ngày 16/1/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tuyển sinh đào tạo đại học văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học đợt thi ngày 04/4 và 05/4/2015;

            Căn cứ thông báo số: 422/TB - ĐHTV, ngày 02/3/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc dời ngày thi tuyển sinh liên thông tháng 04 năm 2015;

Căn cứ vào tình hình thực tế tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh;

Phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả các thí sinh nộp hồ sơ tại phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh với thời gian nhận hồ sơ, ôn tập và thi tuyển sinh cụ thể như sau:

      1. Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 12/4/2015 tại phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh;

Đọc thêm: Thông báo thời gian nhận hồ sơ, ôn thi, thi tuyển sinh đợt thi tháng 4 năm 2015

Thông báo tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2014 (bổ sung)

In bài này
Chuyên mục: Thông tin tuyển sinh
Ngày đăng
Viết bởi Super User Lượt xem: 1250

THÔNG BÁO TUYỂN SINH (bổ sung)

Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2014

      Trường Đại học Trà Vinh thông báo tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp năm 2014 (bổ sung) với nội dung cụ thể như sau:

            -  Mã trường: 5803

            -  Tuyển sinh trên toàn quốc.

            -  Ngành xét tuyển: Nhiệt điện

            -  Mã ngành: 25

1. Mục đích tuyển sinh:

      - Đào tạo để cung cấp lực lượng lao động cho Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải trong việc tuyển dụng trong thời gian tới.

Đọc thêm: Thông báo tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2014 (bổ sung)

Thông báo tuyển sinh đào tạo văn bằng ĐH thứ hai, tuyển sinh liên thông và ĐH hình thức VLVH đợt thi ngày 04/4 và 05/4/2015

In bài này
Chuyên mục: Thông tin tuyển sinh
Ngày đăng
Viết bởi Super User Lượt xem: 4754

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh đào tạo văn bằng đại học thứ hai,

tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học

 đợt thi ngày 04/4 và 05/4/2015

Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) thông báo tuyển sinh đào tạo đại học văn bằng đại học thứ hai, liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học (VLVH) năm 2015, cụ thể như sau:

I. NGÀNH TUYỂN (danh mục các ngành và môn thi tuyển sinh đính kèm)

II. VÙNG TUYỂN SINH

Tuyển sinh trong cả nước.

III. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

A. Tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp lên đại học hệ chính quy

    1. Về thâm niên công tác:

       Thí sinh phải có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp sau thời hạn 36 tháng kể từ ngày cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ dự thi (15/3/2015) phải có thời gian làm việc liên tục đúng ngành đào tạo từ 12 tháng trở lên tính từ khi ký hợp đồng lao động hoặc có quyết định tiếp nhận đến thời điểm cơ sở đào tạo bắt đầu nhận hồ sơ dự thi (không bao gồm thời gian thực hành nghề nghiệp để lấy chứng chỉ hành nghề) và được đơn vị tuyển dụng cử đi học.

Đọc thêm: Thông báo tuyển sinh đào tạo văn bằng ĐH thứ hai, tuyển sinh liên thông và ĐH hình thức VLVH đợt...

Thông báo tuyển sinh đào tạo văn bằng ĐH thứ hai hệ chính quy, tuyển sinh ĐH, liên thông hệ chính quy và hình thức VLVH đợt thi ngày 08/11 và 09/11/2014

In bài này
Chuyên mục: Thông tin tuyển sinh
Ngày đăng
Viết bởi Super User Lượt xem: 12964

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh đào tạo văn bằng đại học thứ hai hệ chính quy,

 tuyển sinh đại học, liên thông hệ chính quy và hình thức vừa làm vừa học

 đợt thi ngày 08/11 và 09/11/2014

Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) thông báo tuyển sinh đào tạo đại học văn bằng đại học thứ hai hệ chính quy, đại học, liên thông hệ chính quy và  hình thức vừa làm vừa học (VLVH) năm 2014, cụ thể như sau:

I. Ngành tuyển:(danh mục các ngành và môn thi tuyển sinh đính kèm)

II. Vùng tuyển sinh:

Tuyển sinh trong cả nước.

Đọc thêm: Thông báo tuyển sinh đào tạo văn bằng ĐH thứ hai hệ chính quy, tuyển sinh ĐH, liên thông hệ chính...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Quốc lộ 53 - Phường 5, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (074) 3 855 247(074) 3 855 246 (Số nội bộ: 157, 142) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.