Bài viết

Thời khóa biểu ôn thi tuyển sinh đợt thi ngày 03, 04/10/2015

In bài này
Chuyên mục: Thông tin tuyển sinh
Ngày đăng
Viết bởi Super User Lượt xem: 472

Thời khóa biểu ôn thi tuyển sinh

đợt thi ngày 03, 04/10/2015

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các thí sinh đã đăng ký ôn tập đợt thi tuyển sinh ngày 03 và 04/10/2015, đến phòng Đào tạo nhận thời khóa biểu ôn tập hoặc xem thời khóa biểu đính kèm.

Ngành: 

 -   Kế toán (Liên thông từ Trung cấp lên Đại học): Xem TKB 

 -   Kế toán (Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học): Xem TKB 

 -   Luật (Liên thông từ Trung cấp lên Đại học): Xem TKB

 -   Quản trị văn phòng (Liên thông từ Trung cấp lên Đại học): Xem TKB

 -    CNKT Điện - Điện tử (Liên thông từ Trung cấp lên Đại học): Xem TKB

 -   CNKT Công trình Xây dựng (Liên thông từ Trung cấp lên Đại học): Xem TKB

 -   Giáo dục mầm non (Liên thông từ Trung cấp lên Đại học): Xem TKB

 -    Điều dưỡng (Liên thông từ Trung cấp lên Đại học): Xem TKB

 -    Điều dưỡng (Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học): Xem TKB

 -  Công nghệ thông tin (Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học): Xem TKB

 -  Ngôn ngữ Anh (Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học): Xem TKB

 -  CNKT Công trình Xây dựng (Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học): Xem TKB

 -   Luật (Vừa làm vừa học): Xem TKB

 -   Giáo dục mầm non (Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học): Xem TKB

Thay đổi phòng ôn thi môn Toán, Ngữ văn:

- Toán:

  * Liên thông từ Trung cấp lên Đại học: Phòng E31.302

  * Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học: Phòng E21.207

- Ngữ văn:

  * Chuyển từ phòng B21.203 sang phòng C11.204


 

Thông báo tuyển sinh văn bằng ĐH thứ hai, tuyển sinh liên thông và ĐH hình thức VLVH đợt thi ngày 03/10 và 04/10/2015

In bài này
Chuyên mục: Thông tin tuyển sinh
Ngày đăng
Viết bởi Super User Lượt xem: 6960

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức
vừa làm vừa học đợt thi ngày 03/10 và 04/10/2015

      Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) thông báo tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học (VLVH) đợt thi ngày 03/10 và 04/10/2015, như sau:

I. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH (danh mục các ngành và môn thi tuyển sinh đính kèm)

II. VÙNG TUYỂN SINH

     Tuyển sinh trong cả nước.

Đọc thêm: Thông báo tuyển sinh văn bằng ĐH thứ hai, tuyển sinh liên thông và ĐH hình thức VLVH đợt thi ngày...

Lịch thi tuyển sinh VLVH, liên thông từ TC lên ĐH ngày thi 25 và 26/4/2015

In bài này
Chuyên mục: Thông tin tuyển sinh
Ngày đăng
Viết bởi Super User Lượt xem: 1745

LỊCH THI TUYỂN SINH

  1. Vừa làm vừa học (Áp dụng cho Khối C và Liên thông dưới 36 tháng).
  2. Liên thông từ Trung cấp lên Đại học (LB).

Xem chi tiết 

Thông báo tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2015

In bài này
Chuyên mục: Thông tin tuyển sinh
Ngày đăng
Viết bởi Super User Lượt xem: 4907

THÔNG BÁO TUYN SINH

Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2015

     Trường Đại học Trà Vinh thông báo tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp năm 2015 với nội dung cụ thể như sau:

  1.       Mã trường, khu vực tuyển sinh, ngành tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh:

            -  Mã trường: 5803

            -  Tuyển sinh trên toàn quốc.

           Ngành tuyn: 30 ngành/650 chỉ tiêu       

Đọc thêm: Thông báo tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2015

Thời khóa biểu ôn thi tuyển sinh đợt thi ngày 25, 26/4/2015

In bài này
Chuyên mục: Thông tin tuyển sinh
Ngày đăng
Viết bởi Super User Lượt xem: 1728

Thời khóa biểu ôn thi tuyển sinh

đợt thi ngày 25, 26/4/2015

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các thí sinh đã đăng ký ôn tập đợt thi tuyển sinh ngày 25 và 26/4/2015, đến phòng Đào tạo nhận thời khóa biểu ôn tập hoặc xem thời khóa biểu đính kèm.

Ngành:

 -   Y Đa khoa (Liên thông từ Trung cấp lên Đại học): Xem thời khóa biểu

 -   Dược học (Liên thông từ Trung cấp lên Đại học): Xem thời khóa biểu

 -   Đại học Luật (Vừa làm vừa học): Xem thời khóa biểu

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Quốc lộ 53 - Phường 5, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (074) 3 855 247(074) 3 855 246 (Số nội bộ: 157, 142) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.