Bài viết

Thông báo tuyển sinh liên thông vừa làm vừa học các ngành khối sức khỏe năm 2018

In bài này
Chuyên mục: Thông tin tuyển sinh
Ngày đăng
Viết bởi Super User Lượt xem: 3781

THÔNG BÁO

Tuyển sinh liên thông vừa làm vừa học các ngành khối sức khỏe năm 2018

Căn cứ Quy định đào tạo liên thông hiện hành, Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) thông báo đến các cơ sở y tế, các đơn vị và các cá nhân liên quan về việc tuyển sinh liên thôngvừa làm vừa học các ngành khối sức khỏe năm 2018, đt tuyển ngày 25/8 và 26/8/2018, cụ thể như sau:

I. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

     1.  Các ngành tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức vừa làm vừa học

TT NGÀNH TUYỂN SINH MÃ NGÀNH MÔN THI TUYỂN SINH
CƠ BẢN CƠ SỞ NGÀNH CHUYÊN NGÀNH/THỰC HÀNH NGHỀ
1 Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 7720601 Toán (*) Giải phẫu - Sinh lý Vi sinh - Ký sinh - Huyết học - Hóa sinh
2 Y tế Công cộng 7720701 Dịch tễ học
3 Điều dưỡng 7720301 Điều dưỡng cơ bản, kiểm soát nhiễm khuẩn và chăm sóc người bệnh nội khoa
     2. Các ngành tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học
TT NGÀNH TUYỂN SINH MÃ NGÀNH MÔN THI TUYỂN SINH
CƠ BẢN CƠ SỞ NGÀNH CHUYÊN NGÀNH
1 Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 7720601 Toán (*) Giải phẫu - Sinh lý Vi sinh - Ký sinh - Huyết học - Hóa sinh
2 Điều dưỡng 7720301 Điều dưỡng cơ bản, kiểm soát nhiễm khuẩn và chăm sóc người bệnh ngoại khoa

Đọc thêm: Thông báo tuyển sinh liên thông vừa làm vừa học các ngành khối sức khỏe năm 2018

TB v/v tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học đợt tuyển tháng 4 năm 2018

In bài này
Chuyên mục: Thông tin tuyển sinh
Ngày đăng
Viết bởi Super User Lượt xem: 5519

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học

 hình thức vừa làm vừa học đợt tuyển tháng 4 năm 2018

Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học;

Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ -TTg ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học;

Căn cứ Quyết định số 2325/QĐ- ĐHTV ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học;

Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) thông báo tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học (VLVH) đợt tuyển tháng 4 năm 2018, cụ thể như sau:

I. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH (danh mục các ngành tuyển sinh đính kèm)

II. VÙNG TUYỂN SINH

     Tuyển sinh trong cả nước.

Đọc thêm: TB v/v tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm...

TB v/v bảo lưu hồ sơ tuyển sinh liên thông các ngành khối sức khỏe hình thức VLVH đợt tuyển sinh tháng 11 năm 2017 tại trường Đại học Trà Vinh

In bài này
Chuyên mục: Thông tin tuyển sinh
Ngày đăng
Viết bởi Super User Lượt xem: 5758

THÔNG BÁO

Về việc bảo lưu hồ sơ tuyển sinh liên thông các ngành khối sức khỏe

hình thức vừa làm vừa học đợt tuyển sinh tháng 11 năm 2017

tại trường Đại học Trà Vinh

     Căn cứ Thông báo tuyển sinh số 1759/TBTS-ĐHTV, ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tuyển sinh liên thông vừa làm vừa học các ngành khối sức khỏe năm 2017;

     Căn cứ tình hình thực tế công tác phát hành và tiếp nhận hồ sơ của thí sinh dự thi tuyển sinh liên thông các ngành khối sức khỏe hình thức vừa làm vừa học nộp tại phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh;

Đọc thêm: TB v/v bảo lưu hồ sơ tuyển sinh liên thông các ngành khối sức khỏe hình thức VLVH đợt tuyển sinh...

Lịch thi ngành Luật - Văn bằng đại học thứ hai hệ chính quy

In bài này
Chuyên mục: Thông tin tuyển sinh
Ngày đăng
Viết bởi Super User Lượt xem: 318

lịch thi1

TB v/v xác định các ngành tuyển sinh đủ số lượng tổ chức mở lớp và các ngành không đủ số lượng mở lớp đợt xét tuyển văn bằng đại học thứ hai, LT và ĐH hình thức VLVH tháng 10 năm 2017 tại Trường Đại học Trà Vinh

In bài này
Chuyên mục: Thông tin tuyển sinh
Ngày đăng
Viết bởi Super User Lượt xem: 4578

THÔNG BÁO

Về việc xác định các ngành tuyển sinh đủ số lượng tổ chức mở lớp và các ngành không đủ số lượng mở lớp đợt xét tuyển văn bằng đại học thứ hai, liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học tháng 10 năm 2017 tại Trường Đại học Trà Vinh

    Căn cứ thông báo số 1275/TBTS-ĐHTV, ngày 09/6/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học đợt tuyển sinh tháng 10 năm 2017;

    Căn cứ tình hình thực tế công tác phát hành và tiếp nhận hồ sơ xét tuyển của thí sinh nộp tại phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh;

    Căn cứ vào kết quả xét tuyển của Hội đồng tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học, liên thông, văn bằng đại học thứ hai năm 2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các đơn vị chức năng liên quan thuộc trường và thí sinh đã nộp hồ sơ xét tuyển tại Phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh, cụ thể như sau:

Đọc thêm: TB v/v xác định các ngành tuyển sinh đủ số lượng tổ chức mở lớp và các ngành không đủ số lượng mở...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.