Bài viết

TB điều chỉnh đối tượng dự thi tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên đại học Răng - Hàm - Mặt đợt thi tháng 11 năm 2016

In bài này
Chuyên mục: Thông tin tuyển sinh
Ngày đăng
Viết bởi Super User Lượt xem: 3513

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh đối tượng dự thi tuyển sinh liên thông

từ trung cấp lên đại học Răng-Hàm-Mặt đợt thi tháng 11 năm 2016

 

    Căn cứ thông báo số 1376/TBTS - ĐHTV, ngày 05/7/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tuyển sinh đào tạo đại học văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học đợt thi ngày 08/10 và 09/10/2016;

     Căn cứ thông báo số 10/TB - ĐT, ngày 22/8/2016 của Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Trà Vinh về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ, dời thời gian ôn thi và thi tuyển sinh đợt thi tháng 10 năm 2016;

    Căn cứ tờ trình số 49/TTr-YD, ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Trưởng khoa Y – Dượcvề việc điều chỉnh đối tượng dự thi tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên đại học Răng-Hàm-Mặt kể từ đợt tuyển sinh tháng 11 năm 2016;

Đọc thêm: TB điều chỉnh đối tượng dự thi tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên đại học Răng - Hàm - Mặt...

Thời khóa biểu ôn thi tuyển sinh đợt tuyển sinh ngày 26, 27/11

In bài này
Chuyên mục: Thông tin tuyển sinh
Ngày đăng
Viết bởi Super User Lượt xem: 1781

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TUYỂN SINH 

STT Ngành Nhóm Thời khóa biểu Danh sách học viên Ghi chú
1 Y đa khoa 1 Thời khóa biểu nhóm 1 Danh sách nhóm 1
2 2 Thời khóa biểu nhóm 2 Danh sách nhóm 2
3 3 Thời khóa biểu nhóm 3 Danh sách nhóm 3
4 4 Thời khóa biểu nhóm 4 Danh sách nhóm 4
5 5 Thời khóa biểu nhóm 5 Danh sách nhóm 5
6 7 Thời khóa biểu nhóm 7

Học viên nộp hồ sơ từ ngày 27/8/2016

7 Dược học 6 Thời khóa biểu nhóm 6 Danh sách nhóm 6

 

TB tuyển sinh (bổ sung) ngành đại học Sư phạm Ngữ văn (chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn Khmer Nam Bộ) và ngành Giáo dục Tiểu học(liên thông từ CĐ lên ĐH) hình thức VLVH đợt thi ngày 08/10 và 09/10/2016

In bài này
Chuyên mục: Thông tin tuyển sinh
Ngày đăng
Viết bởi Super User Lượt xem: 2491

THÔNG BÁO TUYỂN SINH (BỔ SUNG)

Ngành đại học Sư phạm Ngữ văn (chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn Khmer Nam Bộ)

và ngành Giáo dục Tiểu học(liên thông từ cao đẳng lên đại học) hình thức vừa làm

vừa học đợt thi ngày 08/10 và 09/10/2016

Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) thông báo tuyển sinh ngành đại học Sư phạm Ngữ văn (chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn Khmer Nam Bộ)và ngành Giáo dục Tiểu học(liên thông từ cao đẳng lên đại học) hình thức vừa làm vừa học (VLVH) đt thi ngày 08/10 và 09/10/2016, như sau:

   I.  NGÀNH TUYỂN SINH

Đọc thêm: TB tuyển sinh (bổ sung) ngành đại học Sư phạm Ngữ văn (chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn Khmer Nam Bộ)...

TB gia hạn thời gian nhận hồ sơ, dời thời gian ôn thi và thi tuyển sinh đợt thi tháng 10 năm 2016

In bài này
Chuyên mục: Thông tin tuyển sinh
Ngày đăng
Viết bởi Super User Lượt xem: 6642

THÔNG BÁO

Về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ, dời thời gian ôn thi và thi tuyển sinh

 đợt thi tháng 10 năm 2016

    Căn cứ thông báo số 1376/TBTS - ĐHTV, ngày 05/7/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tuyển sinh đào tạo đại học văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học đợt thi ngày 08/10 và 09/10/2016;

     Căn cứ vào tình hình thực tế tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh;

     Nay Phòng Đào tạo,Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cảcác thí sinh nộp hồ sơ tại phòng Đào tạo, Trường Đại học Trà Vinh với thời gian nhận hồ sơ, ôn tập và thi tuyển sinh cụ thể như sau:

Đọc thêm: TB gia hạn thời gian nhận hồ sơ, dời thời gian ôn thi và thi tuyển sinh đợt thi tháng 10 năm 2016

TB tuyển sinh Văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức VLVH đợt thi ngày 08/10 và 09/10/2016

In bài này
Chuyên mục: Thông tin tuyển sinh
Ngày đăng
Viết bởi Super User Lượt xem: 34624

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức

vừa làm vừa học đợt thi ngày 08/10 và 09/10/2016

Căn cứ Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012, Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21/4/2015 của Bộ Giáo dục & Đào tạo và công văn số 1915/BYT-K2ĐT ngày 08/4/2013 của Bộ Y tế, Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) thông báo các cơ sở y tế, các đơn vị và các cá nhân liên quan về thông báo tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học (VLVH) đt thi ngày 08/10 và 09/10/2016, như sau:

I. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH (danh mục các ngành và môn thi tuyển đính kèm)

II. VÙNG TUYỂN SINH

Tuyển sinh trong cả nước.

Đọc thêm: TB tuyển sinh Văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức VLVH đợt thi...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (074) 3 855 247(074) 3 855 246 (Số nội bộ: 157, 142) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://172.16.2.22:2222/