Bài viết

Lịch thi ngành Luật - Văn bằng đại học thứ hai hệ chính quy

In bài này
Chuyên mục: Thông tin tuyển sinh
Ngày đăng
Viết bởi Super User Lượt xem: 106

lịch thi1

TB v/v bảo lưu hồ sơ tuyển sinh liên thông các ngành khối sức khỏe hình thức VLVH đợt tuyển sinh tháng 11 năm 2017 tại trường Đại học Trà Vinh

In bài này
Chuyên mục: Thông tin tuyển sinh
Ngày đăng
Viết bởi Super User Lượt xem: 1288

THÔNG BÁO

Về việc bảo lưu hồ sơ tuyển sinh liên thông các ngành khối sức khỏe

hình thức vừa làm vừa học đợt tuyển sinh tháng 11 năm 2017

tại trường Đại học Trà Vinh

     Căn cứ Thông báo tuyển sinh số 1759/TBTS-ĐHTV, ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tuyển sinh liên thông vừa làm vừa học các ngành khối sức khỏe năm 2017;

     Căn cứ tình hình thực tế công tác phát hành và tiếp nhận hồ sơ của thí sinh dự thi tuyển sinh liên thông các ngành khối sức khỏe hình thức vừa làm vừa học nộp tại phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh;

Đọc thêm: TB v/v bảo lưu hồ sơ tuyển sinh liên thông các ngành khối sức khỏe hình thức VLVH đợt tuyển sinh...

Kết quả xét tuyển văn bằng đại học thứ hai, liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học đợt tuyển sinh tháng 10 năm 2017

In bài này
Chuyên mục: Thông tin tuyển sinh
Ngày đăng
Viết bởi Super User Lượt xem: 819

Kết quả xét tuyển văn bằng đại học thứ hai, liên thông

và đại học hình thức vừa làm vừa học đợt tuyển sinh tháng 10 năm 2017

Các anh chị học viên vui lòng tra cứu tại đây.

TB v/v xác định các ngành tuyển sinh đủ số lượng tổ chức mở lớp và các ngành không đủ số lượng mở lớp đợt xét tuyển văn bằng đại học thứ hai, LT và ĐH hình thức VLVH tháng 10 năm 2017 tại Trường Đại học Trà Vinh

In bài này
Chuyên mục: Thông tin tuyển sinh
Ngày đăng
Viết bởi Super User Lượt xem: 1997

THÔNG BÁO

Về việc xác định các ngành tuyển sinh đủ số lượng tổ chức mở lớp và các ngành không đủ số lượng mở lớp đợt xét tuyển văn bằng đại học thứ hai, liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học tháng 10 năm 2017 tại Trường Đại học Trà Vinh

    Căn cứ thông báo số 1275/TBTS-ĐHTV, ngày 09/6/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học đợt tuyển sinh tháng 10 năm 2017;

    Căn cứ tình hình thực tế công tác phát hành và tiếp nhận hồ sơ xét tuyển của thí sinh nộp tại phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh;

    Căn cứ vào kết quả xét tuyển của Hội đồng tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học, liên thông, văn bằng đại học thứ hai năm 2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các đơn vị chức năng liên quan thuộc trường và thí sinh đã nộp hồ sơ xét tuyển tại Phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh, cụ thể như sau:

Đọc thêm: TB v/v xác định các ngành tuyển sinh đủ số lượng tổ chức mở lớp và các ngành không đủ số lượng mở...

Lịch ôn thi tuyển sinh ngành Luật - VB đại học thứ hai của Sở nội vụ

In bài này
Chuyên mục: Thông tin tuyển sinh
Ngày đăng
Viết bởi Super User Lượt xem: 297

LỊCH ÔN THI TUYỂN SINH
NGÀNH LUẬT - VĂN BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI HỆ CHÍNH QUY CỦA SỞ NỘI VỤ NĂM 2017 

TT MÔN HỌC GIẢNG VIÊN NGÀY PHÒNG HỌC BUỔI SỐ TIẾT GHI CHÚ
1 Lý luận Nhà nước và pháp luật Ngô Thị Phương Thảo 28/10/2017 E21.107
(Đối diện Khu 1)
Sáng và chiều 30 tiết Buổi sáng
bắt đầu 7 giờ,
 buổi chiều
 bắt đầu 13 giờ
29/10/2017 A21.101 (Khu 1)
04/11/2017 E21.107
2 Cơ sở văn hóa Việt Nam Lâm Quang Vinh 05/11/2017 A21.101 Sáng và chiều 30 tiết
11/11/2017 C11.204
(Khoa Y - Dược, Khu 1)
12/11/2017 C11.204

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3 855 247(0294) 3 855 246 (Số nội bộ: 157, 142) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.