QĐ cảnh báo kết quả học tập đối với sinh viên hệ chính quy các lớp đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Trà Vinh
Quyết định v/v miễn học và thi học phần Anh văn không chuyên 1, 2 cho sinh viên các lớp CĐ, ĐH hệ chính quy khoá tuyển sinh 2017 (Đợt 1)
QĐ V/v xét miễn giảm, bảo lưu và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập trong chương trình đào tạo hệ CQ và VLVH
QĐ miễn học phần Anh văn không chuyên 1 cho SV các lớp CĐ, ĐH hệ chính quy khóa 2016 (bs)
QĐ miễn học phần Anh văn không chuyên 1 cho SV các lớp CĐ, ĐH hệ chính quy khóa 2016
Quyết định ban hành Quy chế học vụ dành cho sinh viên
QĐ phân công CVHT các lớp ĐH, CĐ khóa tuyển sinh 2015 và thay đổi CVHT các lớp ĐH, CĐ khóa tuyển sinh 2012, 2013, 2014
Quyết định miễn thi tốt nghiệp môn VH cho HS các lớp TCCN khoá 2014 chưa tốt nghiệpTHPT
Quyết định v/v phân công CVHT các lớp đào tạo văn bằng ĐH thứ hai và các lớp liên thông, ĐH hình thức VLVH tuyển sinh đợt thi ngày 08/11 và 09/11/2014
Quyết định v/v cảnh báo kết quả học tập đối với sinh viên các lớp CĐ, ĐH hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Trà Vinh
Hiển thị # 
PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.