Lượt xem: 4570

THÔNG BÁO

Về việc xác định các ngành tuyển sinh đủ số lượng tổ chức mở lớp và các ngành không đủ số lượng mở lớp đợt xét tuyển văn bằng đại học thứ hai, liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học tháng 10 năm 2017 tại Trường Đại học Trà Vinh

    Căn cứ thông báo số 1275/TBTS-ĐHTV, ngày 09/6/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học đợt tuyển sinh tháng 10 năm 2017;

    Căn cứ tình hình thực tế công tác phát hành và tiếp nhận hồ sơ xét tuyển của thí sinh nộp tại phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh;

    Căn cứ vào kết quả xét tuyển của Hội đồng tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học, liên thông, văn bằng đại học thứ hai năm 2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các đơn vị chức năng liên quan thuộc trường và thí sinh đã nộp hồ sơ xét tuyển tại Phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh, cụ thể như sau:

Đọc thêm...

Lượt xem: 977

Kết quả xét tuyển văn bằng đại học thứ hai, liên thông

và đại học hình thức vừa làm vừa học đợt tuyển sinh tháng 10 năm 2017

Các anh chị học viên vui lòng tra cứu tại đây.

Lượt xem: 662

LỊCH ÔN THI TUYỂN SINH
NGÀNH LUẬT - VĂN BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI HỆ CHÍNH QUY CỦA SỞ NỘI VỤ NĂM 2017 

TT MÔN HỌC GIẢNG VIÊN NGÀY PHÒNG HỌC BUỔI SỐ TIẾT GHI CHÚ
1 Lý luận Nhà nước và pháp luật Ngô Thị Phương Thảo 28/10/2017 E21.107
(Đối diện Khu 1)
Sáng và chiều 30 tiết Buổi sáng
bắt đầu 7 giờ,
 buổi chiều
 bắt đầu 13 giờ
29/10/2017 A21.101 (Khu 1)
04/11/2017 E21.107
2 Cơ sở văn hóa Việt Nam Lâm Quang Vinh 05/11/2017 A21.101 Sáng và chiều 30 tiết
11/11/2017 C11.204
(Khoa Y - Dược, Khu 1)
12/11/2017 C11.204
Lượt xem: 16653

THÔNG BÁO

Tuyển sinh liên thông vừa làm vừa học các ngành khối sức khỏe năm 2017

Căn cứ Quy định đào tạo liên thông hiện hành, Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) thông báo đến các cơ sở y tế, các đơn vị và các cá nhân liên quan về việc tuyển sinh liên thôngvừa làm vừa học các ngành khối sức khỏe năm 2017, đt tuyển ngày 25/11 và 26/11/2017,  cụ thể như sau:

I. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
     1.  Các ngành tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học hình thức vừa làm vừa học
TT NGÀNH TUYỂN SINH MÃ NGÀNH MÔN THI TUYỂN SINH
CƠ BẢN CƠ SỞ NGÀNH CHUYÊN NGÀNH/THỰC HÀNH NGHỀ
1 Xét nghiệm Y học D720332 Toán Giải phẫu - Sinh lý Vi sinh - Ký sinh - Huyết học - Hóa sinh
2 Y tế Công cộng D720301 Tổ chức Quản lý y tế
3 Điều dưỡng D720501 Điều dưỡng cơ bản, kiểm soát nhiễm khuẩn và chăm sóc người bệnh nội khoa
     2. Các ngành tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học
TT NGÀNH TUYỂN SINH MÃ NGÀNH MÔN THI TUYỂN SINH
CƠ BẢN CƠ SỞ NGÀNH CHUYÊN NGÀNH
1 Xét nghiệm Y học D720332 Toán Giải phẫu - Sinh lý Vi sinh - Ký sinh - Huyết học - Hóa sinh
2 Điều dưỡng D720501 Điều dưỡng cơ bản, kiểm soát nhiễm khuẩn và chăm sóc người bệnh ngoại khoa

Đọc thêm...

Lượt xem: 17366

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học đợt tuyển tháng 10 năm 2017

Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học;

Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ -TTg ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học;

Căn cứ Quyết định số 2325/QĐ- ĐHTV ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học;

Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) thông báo tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học (VLVH) đợt tuyển   tháng 10 năm 2017, cụ thể như sau:

I. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH (danh mục các ngành tuyển sinh đính kèm)

II. VÙNG TUYỂN SINH

     Tuyển sinh trong cả nước.

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.