Lượt xem: 6791

THÔNG BÁO

Về việc thời gian nhận hồ sơ, ôn thi, thi tuyển sinh đợt thi tháng 4 năm 2015

Căn cứ thông báo số: 137/TBTSĐHTV, ngày 16/1/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tuyển sinh đào tạo đại học văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học đợt thi ngày 04/4 và 05/4/2015;

            Căn cứ thông báo số: 422/TB - ĐHTV, ngày 02/3/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc dời ngày thi tuyển sinh liên thông tháng 04 năm 2015;

Căn cứ vào tình hình thực tế tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh;

Phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả các thí sinh nộp hồ sơ tại phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh với thời gian nhận hồ sơ, ôn tập và thi tuyển sinh cụ thể như sau:

      1. Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 12/4/2015 tại phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh;

Đọc thêm...

Lượt xem: 41265

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh đào tạo văn bằng đại học thứ hai,

tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học

 đợt thi ngày 04/4 và 05/4/2015

Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) thông báo tuyển sinh đào tạo đại học văn bằng đại học thứ hai, liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học (VLVH) năm 2015, cụ thể như sau:

I. NGÀNH TUYỂN (danh mục các ngành và môn thi tuyển sinh đính kèm)

II. VÙNG TUYỂN SINH

Tuyển sinh trong cả nước.

III. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

A. Tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp lên đại học hệ chính quy

    1. Về thâm niên công tác:

       Thí sinh phải có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp sau thời hạn 36 tháng kể từ ngày cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ dự thi (15/3/2015) phải có thời gian làm việc liên tục đúng ngành đào tạo từ 12 tháng trở lên tính từ khi ký hợp đồng lao động hoặc có quyết định tiếp nhận đến thời điểm cơ sở đào tạo bắt đầu nhận hồ sơ dự thi (không bao gồm thời gian thực hành nghề nghiệp để lấy chứng chỉ hành nghề) và được đơn vị tuyển dụng cử đi học.

Đọc thêm...

Lượt xem: 3359

THÔNG BÁO TUYỂN SINH (bổ sung)

Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2014

      Trường Đại học Trà Vinh thông báo tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp năm 2014 (bổ sung) với nội dung cụ thể như sau:

            -  Mã trường: 5803

            -  Tuyển sinh trên toàn quốc.

            -  Ngành xét tuyển: Nhiệt điện

            -  Mã ngành: 25

1. Mục đích tuyển sinh:

      - Đào tạo để cung cấp lực lượng lao động cho Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải trong việc tuyển dụng trong thời gian tới.

Đọc thêm...

Lượt xem: 16796

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh đào tạo văn bằng đại học thứ hai hệ chính quy,

 tuyển sinh đại học, liên thông hệ chính quy và hình thức vừa làm vừa học

 đợt thi ngày 08/11 và 09/11/2014

Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) thông báo tuyển sinh đào tạo đại học văn bằng đại học thứ hai hệ chính quy, đại học, liên thông hệ chính quy và  hình thức vừa làm vừa học (VLVH) năm 2014, cụ thể như sau:

I. Ngành tuyển:(danh mục các ngành và môn thi tuyển sinh đính kèm)

II. Vùng tuyển sinh:

Tuyển sinh trong cả nước.

Đọc thêm...

Lượt xem: 5419

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2014

       Trường Đại học Trà Vinh thông báo tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp năm 2014 với nội dung cụ thể như sau:

      -  Mã trường: 5803

      -  Tuyển sinh trên toàn quốc.

      -  Ngành tuyển: 30 ngành /800 chỉ tiêu

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.