Lượt xem: 12545

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh liên thông chính quy từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp

 lên trình độ đại học ngành Răng – Hàm- Mặt năm 2015

    Căn cứ  Quyết định số 5219/QĐ-BGDĐT ngày ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Trà Vinh đào tạo liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp lên đại học ngành Răng-  Hàm - Mặt;

    Căn cứ công văn số 4919/BGDĐT-GDĐH ngày 23 /9/2015 của của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc tuyển sinh liên thông từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp lên trình độ đại học ngành Răng-  Hàm - Mặt năm 2015;

    Thực hiện Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012, Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21/4/2015 của Bộ Giáo dục & Đào tạo và công văn số 1915/BYT-K2ĐT ngày 08/4/2013 của Bộ Y tế, Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) lập thông báo tuyển sinh liên thông chính quy từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp lên trình độ đại học năm 2015, như sau:

     I.  NGÀNH TUYỂN SINH

         Răng -  Hàm - Mặt.

Đọc thêm...

Lượt xem: 2202

THÔNG BÁO TUYỂN SINH (bổ sung)

Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2015

     Trường Đại học Trà Vinh thông báo tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp năm 2015 (bổ sung) với nội dung cụ thể như sau:

     -      Mã trường: 5803

     -      Tuyển sinh trên toàn quốc.

     -      Ngành xét tuyển: Công nghệ may và thời trang

     -      Mã ngành: 14

1.  Mục đích tuyển sinh:

     -    Đào tạo để cung cấp lực lượng lao động cho các công ty, xí nghiệp trong và ngoài tỉnh về lĩnh vực may và thời trang.

Đọc thêm...

Lượt xem: 3687

THÔNG BÁO

Về việc thời gian nhận hồ sơ, ôn thi, thi tuyển sinh đợt thi tháng 10 năm 2015

 

     Căn cứ thông báo số 1204/TBTS - ĐHTV, ngày 06/6/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tuyển sinh đào tạo đại học văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học đợt thi ngày 03/10 và 04/10/2015;

     Căn cứ thông báo số: 1882/TB - ĐHTV, ngày 08/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc dời ngày thi tuyển sinh liên thông, văn bằng 2 và vừa làm vừa học tháng 10 năm 2015;

Đọc thêm...

Lượt xem: 3138

Thời khóa biểu ôn thi tuyển sinh

đợt thi ngày 03, 04/10/2015

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các thí sinh đã đăng ký ôn tập đợt thi tuyển sinh ngày 03 và 04/10/2015, đến phòng Đào tạo nhận thời khóa biểu ôn tập hoặc xem thời khóa biểu đính kèm.

Ngành: 

 -   Kế toán (Liên thông từ Trung cấp lên Đại học): Xem TKB 

 -   Kế toán (Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học): Xem TKB 

 -   Luật (Liên thông từ Trung cấp lên Đại học): Xem TKB

Đọc thêm...

Lượt xem: 15107

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức
vừa làm vừa học đợt thi ngày 03/10 và 04/10/2015

      Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) thông báo tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học (VLVH) đợt thi ngày 03/10 và 04/10/2015, như sau:

I. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH (danh mục các ngành và môn thi tuyển sinh đính kèm)

II. VÙNG TUYỂN SINH

     Tuyển sinh trong cả nước.

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3 855 247(0294) 3 855 246 (Số nội bộ: 157, 142) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.