Lượt xem: 1390

LỊCH THI TUYỂN SINH NGÀY 26 VÀ 27/11/2016

STT NGÀNH LỊCH THI
1 Khối C Xem lịch thi
2

Ngành Giáo dục Mầm non

(Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học)

Xem lịch thi
3

Ngành Kế toán

(Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học)

Xem lịch thi
4

Ngành Quản trị Văn phòng 

(Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học)

Xem lịch thi
5

Ngành Điều dưỡng 

(Liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học)

Xem lịch thi
6

Ngành Răng - Hàm - Mặt 

(Liên thông từ Trung cấp lên Đại học)

Xem lịch thi
7

Ngành Dược và Y đa khoa 

(Liên thông từ Trung cấp lên Đại học)

Xem lịch thi
Lượt xem: 8477

THÔNG BÁO

Về việc xác định ngành thi, môn thi và ngành xét tuyển sinh văn bằng đại học

thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học

đợt thi ngày 26/11 và 27/11/2016

     Căn cứ thông báo số 1376/TBTS-ĐHTV, ngày 05/7/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tuyển sinh đào tạo văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học đợt thi ngày 08/10 và 09/10/2016;

     Căn cứ thông báo số 10/TB-ĐT, ngày 22/8/2016 của Trưởng phòng Đào tạo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ, dời thời gian ôn thi và thi tuyển sinh đợt thi tháng 10 năm 2016;

     Căn cứ tình hình thực tế công tác phát hành và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển của thí sinh nộp tại phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh. Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các đơn vị chức năng liên quan thuộc trường và thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển về các ngành sẽ tổ chức thi tuyển sinh đợt thi ngày 26/11 và 27/11/2016 tại Trường Đại học Trà Vinh, cụ thể như sau:

Đọc thêm...

Lượt xem: 8739

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh đối tượng dự thi tuyển sinh liên thông

từ trung cấp lên đại học Răng-Hàm-Mặt đợt thi tháng 11 năm 2016

 

    Căn cứ thông báo số 1376/TBTS - ĐHTV, ngày 05/7/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tuyển sinh đào tạo đại học văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học đợt thi ngày 08/10 và 09/10/2016;

     Căn cứ thông báo số 10/TB - ĐT, ngày 22/8/2016 của Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Trà Vinh về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ, dời thời gian ôn thi và thi tuyển sinh đợt thi tháng 10 năm 2016;

    Căn cứ tờ trình số 49/TTr-YD, ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Trưởng khoa Y – Dượcvề việc điều chỉnh đối tượng dự thi tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên đại học Răng-Hàm-Mặt kể từ đợt tuyển sinh tháng 11 năm 2016;

Đọc thêm...

Lượt xem: 3469

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TUYỂN SINH 

Thời gian ôn: Từ ngày 08/10/2016 đến ngày 12/11/2016

STT Ngành Nhóm Thời khóa biểu Ghi chú
1 Y đa khoa 7 Xem  TKB  
2 8 Xem  TKB  
3 9 Xem  TKB Có thay đổi TKB chiều ngày 6/11
4 10 Xem TKB  
5 Răng – Hàm – Mặt   Xem  TKB  
6 Điều dưỡng (TC-ĐH)   Xem  TKB  
7 Kế toán (CĐ-ĐH)   Xem  TKB  
8

Quản trị Văn phòng

(CĐ-ĐH)

  Xem  TKB  
9 Luật, Sư phạm Ngữ văn (VLVH)   Xem  TKB  
10

Giáo dục mầm non

(CĐ-ĐH)

  Xem TKB  

 

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.