Lượt xem: 82716

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Tuyển sinh liên thông chính quy từ trung cấp chuyên nghiệp

 lên đại học ngành Y đa khoa, Dược học và Răng - Hàm - Mặt năm 2016

 

     Căn cứ thông báo số 5882/BGDĐT- KHTC ngày 29/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc thông báo điều chỉnh tăng (200) chỉ tiêu liên thông chính quy trình độ đại học khối ngành sức khỏe năm 2016 cho Trường Đại học Trà Vinh để đào tạo cho khu vực Tây Nam Bộ;

    Thực hiện Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012, Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21/4/2015 của Bộ Giáo dục & Đào tạo và công văn số 1915/BYT-K2ĐT ngày 08/4/2013 của Bộ Y tế, Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) thông báo tuyển sinh liên thông chính quy từ trung cấp chuyên nghiệp lên đại học năm 2016, như sau:

     I.  NGÀNH TUYỂN SINH

        1. Y đa khoa

        2. Dược học

        3. Răng -  Hàm - Mặt.

Đọc thêm...

Lượt xem: 10303

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên đại học ngành Điều dưỡng

 hình thức vừa làm vừa học đợt thi ngày 25/03 và 26/03/2017

     Căn cứ Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012, Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21/4/2015 của Bộ Giáo dục & Đào tạo và công văn số 1915/BYT-K2ĐT ngày 08/4/2013 của Bộ Y tế, Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) thông báo các cơ sở y tế, các đơn vị và các cá nhân liên quan về tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên đại học ngành Điều dưỡng hình thức vừa làm vừa học (VLVH) đợt thi ngày 25/03 và 26/03/2017, như sau:

     I. VÙNG TUYỂN SINH

        Tuyển sinh trong cả nước.

Đọc thêm...

Lượt xem: 1370

LỊCH THI TUYỂN SINH NGÀY 26 VÀ 27/11/2016

STT NGÀNH LỊCH THI
1 Khối C Xem lịch thi
2

Ngành Giáo dục Mầm non

(Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học)

Xem lịch thi
3

Ngành Kế toán

(Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học)

Xem lịch thi
4

Ngành Quản trị Văn phòng 

(Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học)

Xem lịch thi
5

Ngành Điều dưỡng 

(Liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học)

Xem lịch thi
6

Ngành Răng - Hàm - Mặt 

(Liên thông từ Trung cấp lên Đại học)

Xem lịch thi
7

Ngành Dược và Y đa khoa 

(Liên thông từ Trung cấp lên Đại học)

Xem lịch thi
Lượt xem: 8445

THÔNG BÁO

Về việc xác định ngành thi, môn thi và ngành xét tuyển sinh văn bằng đại học

thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học

đợt thi ngày 26/11 và 27/11/2016

     Căn cứ thông báo số 1376/TBTS-ĐHTV, ngày 05/7/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tuyển sinh đào tạo văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học đợt thi ngày 08/10 và 09/10/2016;

     Căn cứ thông báo số 10/TB-ĐT, ngày 22/8/2016 của Trưởng phòng Đào tạo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ, dời thời gian ôn thi và thi tuyển sinh đợt thi tháng 10 năm 2016;

     Căn cứ tình hình thực tế công tác phát hành và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển của thí sinh nộp tại phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh. Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các đơn vị chức năng liên quan thuộc trường và thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển về các ngành sẽ tổ chức thi tuyển sinh đợt thi ngày 26/11 và 27/11/2016 tại Trường Đại học Trà Vinh, cụ thể như sau:

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.