Lượt xem: 1488

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TUYỂN SINH

Đợt thi ngày 25 và 26/3/2017

STT LỚP THỜI KHOÁ BIỂU DANH SÁCH
1 Dược Xem TKB Danh sách
2 Điều Dưỡng Xem TKB Danh sách
3 Răng – Hàm – Mặt

Xem TKB

Danh sách
4 Y đa khoa 1

Xem TKB

Chiều thứ 6 ngày 10/3/2017 học viên được nghỉ và học bù vào buổi tối thứ 2 ngày 13/3/2017 phòng E21.206 (bắt đầu 18 giờ 30)

Danh sách
5 Y đa khoa 2 Xem TKB Danh sách
6 Y đa khoa 3

Xem TKB

Danh sách
7 Y đa khoa 4 Xem TKB Danh sách
8 Y đa khoa 5 Xem TKB Danh sách
Lượt xem: 15205

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức

vừa làm vừa học đợt thi ngày 22/423/4/2017

Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) thông báo tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học (VLVH) đt thi ngày 22/423/4/2017, như sau:

I. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH (danh mục các ngành và môn thi tuyển đính kèm)

II. VÙNG TUYỂN SINH

Tuyển sinh trong cả nước.

Đọc thêm...

Lượt xem: 82716

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Tuyển sinh liên thông chính quy từ trung cấp chuyên nghiệp

 lên đại học ngành Y đa khoa, Dược học và Răng - Hàm - Mặt năm 2016

 

     Căn cứ thông báo số 5882/BGDĐT- KHTC ngày 29/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc thông báo điều chỉnh tăng (200) chỉ tiêu liên thông chính quy trình độ đại học khối ngành sức khỏe năm 2016 cho Trường Đại học Trà Vinh để đào tạo cho khu vực Tây Nam Bộ;

    Thực hiện Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012, Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21/4/2015 của Bộ Giáo dục & Đào tạo và công văn số 1915/BYT-K2ĐT ngày 08/4/2013 của Bộ Y tế, Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) thông báo tuyển sinh liên thông chính quy từ trung cấp chuyên nghiệp lên đại học năm 2016, như sau:

     I.  NGÀNH TUYỂN SINH

        1. Y đa khoa

        2. Dược học

        3. Răng -  Hàm - Mặt.

Đọc thêm...

Lượt xem: 10303

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên đại học ngành Điều dưỡng

 hình thức vừa làm vừa học đợt thi ngày 25/03 và 26/03/2017

     Căn cứ Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012, Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21/4/2015 của Bộ Giáo dục & Đào tạo và công văn số 1915/BYT-K2ĐT ngày 08/4/2013 của Bộ Y tế, Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) thông báo các cơ sở y tế, các đơn vị và các cá nhân liên quan về tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên đại học ngành Điều dưỡng hình thức vừa làm vừa học (VLVH) đợt thi ngày 25/03 và 26/03/2017, như sau:

     I. VÙNG TUYỂN SINH

        Tuyển sinh trong cả nước.

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.