Lượt xem: 808

THÔNG BÁO

V/v xét tuyển Đợt 1 hệ chính quy

Đại học và cao đẳng nhóm ngành sư phạm

I.  Đối tượng tuyển sinh:

    Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp. Trường hợp người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hoá trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

Xem chi tiết


Lượt xem: 1748

LỊCH THI

KỲ THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC THÁNG 3 NĂM 2017

NGÀY THI BUỔI MÔN THI
NGÀNH
Y ĐA KHOA
NGÀNH
RĂNG - HÀM - MẶT
NGÀNH
DƯỢC HỌC
NGÀNH
ĐIỀU DƯỠNG
Ngày 25/03/2017 Sáng Môn Cơ bản
(Toán)
Môn Cơ bản
(Toán)
Môn Cơ bản
(Toán)
Môn Cơ bản
(Toán)
Chiều Môn Cơ sở ngành
(Giải phẫu - sinh lý)
Môn Cơ sở ngành
(Giải phẫu - sinh lý)
Môn Cơ sở ngành
(Hóa phân tích)
Môn Cơ sở ngành
(Giải phẫu - Sinh lý)
Ngày 26/03/2017 Sáng Môn Chuyên ngành
(Nội - ngoại - sản - nhi)
Môn Chuyên ngành
(Nha khoa cơ sở)
Môn Chuyên ngành
(Dược lý - Dược liệu - Hóa dược - Bào chế - Quản lý dược)
Môn Chuyên ngành
(Chăm sóc sức khỏe Nội - Ngoại - Sản - Nhi)
Chiều Dự phòng

 

Sơ đồ phòng thi: Xem chi tiết


 

Lượt xem: 1492

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TUYỂN SINH

Đợt thi ngày 25 và 26/3/2017

STT LỚP THỜI KHOÁ BIỂU DANH SÁCH
1 Dược Xem TKB Danh sách
2 Điều Dưỡng Xem TKB Danh sách
3 Răng – Hàm – Mặt

Xem TKB

Danh sách
4 Y đa khoa 1

Xem TKB

Chiều thứ 6 ngày 10/3/2017 học viên được nghỉ và học bù vào buổi tối thứ 2 ngày 13/3/2017 phòng E21.206 (bắt đầu 18 giờ 30)

Danh sách
5 Y đa khoa 2 Xem TKB Danh sách
6 Y đa khoa 3

Xem TKB

Danh sách
7 Y đa khoa 4 Xem TKB Danh sách
8 Y đa khoa 5 Xem TKB Danh sách
Lượt xem: 15208

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức

vừa làm vừa học đợt thi ngày 22/423/4/2017

Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) thông báo tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học (VLVH) đt thi ngày 22/423/4/2017, như sau:

I. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH (danh mục các ngành và môn thi tuyển đính kèm)

II. VÙNG TUYỂN SINH

Tuyển sinh trong cả nước.

Đọc thêm...

Lượt xem: 82732

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Tuyển sinh liên thông chính quy từ trung cấp chuyên nghiệp

 lên đại học ngành Y đa khoa, Dược học và Răng - Hàm - Mặt năm 2016

 

     Căn cứ thông báo số 5882/BGDĐT- KHTC ngày 29/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc thông báo điều chỉnh tăng (200) chỉ tiêu liên thông chính quy trình độ đại học khối ngành sức khỏe năm 2016 cho Trường Đại học Trà Vinh để đào tạo cho khu vực Tây Nam Bộ;

    Thực hiện Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012, Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21/4/2015 của Bộ Giáo dục & Đào tạo và công văn số 1915/BYT-K2ĐT ngày 08/4/2013 của Bộ Y tế, Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) thông báo tuyển sinh liên thông chính quy từ trung cấp chuyên nghiệp lên đại học năm 2016, như sau:

     I.  NGÀNH TUYỂN SINH

        1. Y đa khoa

        2. Dược học

        3. Răng -  Hàm - Mặt.

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.