Lượt xem: 1488

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TUYỂN SINH

Đợt thi ngày 25 và 26/3/2017

STT LỚP THỜI KHOÁ BIỂU DANH SÁCH
1 Dược Xem TKB Danh sách
2 Điều Dưỡng Xem TKB Danh sách
3 Răng – Hàm – Mặt

Xem TKB

Danh sách
4 Y đa khoa 1

Xem TKB

Chiều thứ 6 ngày 10/3/2017 học viên được nghỉ và học bù vào buổi tối thứ 2 ngày 13/3/2017 phòng E21.206 (bắt đầu 18 giờ 30)

Danh sách
5 Y đa khoa 2 Xem TKB Danh sách
6 Y đa khoa 3

Xem TKB

Danh sách
7 Y đa khoa 4 Xem TKB Danh sách
8 Y đa khoa 5 Xem TKB Danh sách
PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.