Lượt xem: 3446

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TUYỂN SINH 

Thời gian ôn: Từ ngày 08/10/2016 đến ngày 12/11/2016

STT Ngành Nhóm Thời khóa biểu Ghi chú
1 Y đa khoa 7 Xem  TKB  
2 8 Xem  TKB  
3 9 Xem  TKB Có thay đổi TKB chiều ngày 6/11
4 10 Xem TKB  
5 Răng – Hàm – Mặt   Xem  TKB  
6 Điều dưỡng (TC-ĐH)   Xem  TKB  
7 Kế toán (CĐ-ĐH)   Xem  TKB  
8

Quản trị Văn phòng

(CĐ-ĐH)

  Xem  TKB  
9 Luật, Sư phạm Ngữ văn (VLVH)   Xem  TKB  
10

Giáo dục mầm non

(CĐ-ĐH)

  Xem TKB  

 

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.