Lượt xem: 8446

THÔNG BÁO

Về việc xác định ngành thi, môn thi và ngành xét tuyển sinh văn bằng đại học

thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học

đợt thi ngày 26/11 và 27/11/2016

     Căn cứ thông báo số 1376/TBTS-ĐHTV, ngày 05/7/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tuyển sinh đào tạo văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học đợt thi ngày 08/10 và 09/10/2016;

     Căn cứ thông báo số 10/TB-ĐT, ngày 22/8/2016 của Trưởng phòng Đào tạo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ, dời thời gian ôn thi và thi tuyển sinh đợt thi tháng 10 năm 2016;

     Căn cứ tình hình thực tế công tác phát hành và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển của thí sinh nộp tại phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh. Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các đơn vị chức năng liên quan thuộc trường và thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển về các ngành sẽ tổ chức thi tuyển sinh đợt thi ngày 26/11 và 27/11/2016 tại Trường Đại học Trà Vinh, cụ thể như sau:

   A. NHỮNG NGÀNH TỔ CHỨC THI TUYỂN SINH ĐỢT THI NGÀY 26/11 VÀ 27/11/2016

1. Tuyển sinh liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp lên Đại học hệ chính quy

TT NGÀNH TUYỂN SINH MÔN THI TUYỂN SINH
CƠ BẢN CƠ SỞ NGÀNH CHUYÊN NGÀNH
1 Y đa khoa Toán Giải phẩu sinh lý Nội – Ngoại – Sản - Nhi
Răng – Hàm – Mặt Nha khoa cơ sở
Dược học Hoá phân tích Dược lý – Dược liệu – Hoá dược – Bào chế - Quản lý dược

      2. Tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp/Trung cấp nghề lên Đại học hệ vừa làm vừa học

TT NGÀNH TUYỂN SINH MÔN THI TUYỂN SINH
CƠ BẢN CƠ SỞ NGÀNH CHUYÊN NGÀNH
   1 Điều dưỡng Toán Gải phẩu sinh lý Chăm sóc sức khoẻ bệnh Nội – Ngoại – Sản - Nhi

      3. Tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng /Cao đẳng nghề lên Đại học hình thức vừa làm vừa học 

TT NGÀNH TUYỂN SINH MÔN THI TUYỂN SINH
CƠ BẢN CƠ SỞ NGÀNH CHUYÊN NGÀNH/THỰC HÀNH NGHỀ
 1 Giáo dục mầm non (*) Toán Tâm lý học Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ
 2  Kế toán (**) Tiếng Anh Kinh tế vi mô Kế toán tài chính
 3  Quản trị văn phòng (**) Văn hoá công sở và đạo đức công vụ Quản trị hành chính – văn phòng

     4. Tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học

TT NGÀNH TUYỂN SINH MÔN THI TUYỂN SINH
MÔN 1 MÔN 2 MÔN 3 GHI CHÚ
 1 Luật Ngữ Văn Lịch Sử Địa lý Miễn thi tuyển đối với người có bằng đại học
 2  Sư phạm Ngữ văn Khmer Nam Bộ
 

     5. Các ngành tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai hình thức vừa làm vừa học (đã đủ số lượng mở lớp)

TT NGÀNH TUYỂN SINH MÃ NGÀNH HÌNH THỨC TUYỂN SINH
 1 Ngôn ngữ Anh D220201

Xét tuyển

(không phải thi tuyển sinh)

 2  Luật D380101
 3  Thú y D640101
 4  Công nghệ kỹ thuật công trình Xây dựng D510102

   B. NHỮNG NGÀNH KHÔNG TỔ CHỨC THI TUYỂN SINH ĐỢT THI NGÀY 26/11 VÀ 27/11/2016

      1. Tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp/Trung cấp nghề lên Đại học hệ vừa làm vừa học

TT NGÀNH TUYỂN SINH MÃ NGÀNH GHI CHÚ
1 Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng (**) D510102
Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí (**) D510201
Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử (**) D510301
Công nghệ thông tin (**) D510301
Công nghệ thực phẩm (**) D480201
Giáo dục mầm non (*) D140201
Nông nghiệp (*) D620101
Nuôi trồng thủy sản (**) D620301
Thú y (**) D640101
10  Xét nghiệm y học D720332
11  Y tế Công cộng D720301
12  Kế toán (**) D340301
13  Luật (**) D380101
14  Quản trị văn phòng (**) D340406
 

      2.Tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng/Cao đẳng nghề lên Đại học hệ vừa làm vừa học

TT NGÀNH TUYỂN SINH MÃ NGÀNH GHI CHÚ
1 Công nghệ thực phẩm (**) D540101
Nông nghiệp (Phát triển nông thôn)(**) D620101
Xét nghiệm Y học (**) D720332
Điều dưỡng (**) D720501
Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng (**) D510102
Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí (**) D510201
Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử (**) D510301
Công nghệ thông tin (**) D480201
9 Quản trị kinh doanh (**) D340101
10  Tài chính – Ngân hàng (*) D340201
11  Nuôi trồng thủy sản (**) D620301
12  Ngôn ngữ Anh(*) D220201
13 Thú y (**) D640101
14 Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam (*) D220112

      3. Các ngành tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai hình thức vừa làm vừa học

TT NGÀNH TUYỂN SINH MÃ NGÀNH GHI CHÚ
1 Quản trị kinh doanh D340101  
Kế toán D340301  
Giáo dục mầm non D140201  
Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử D510301  

      4. Tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học

TT NGÀNH TUYỂN SINH MÃ NGÀNH GHI CHÚ
1 Quản trị văn phòng D340406  
Ngôn ngữ Khmer D220106  
Giáo dục mầm non D140201  
Quản trị kinh doanh D340101  
Kế toán D340301  
Ngôn ngữ Anh D220201  
Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử D510301  

Công nghệ kỹ thuật Công trình Xây dựng

(Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Cầu đường)

D510102  
Công nghệ thông tin D480201  
10  Nuôi trồng thuỷ sản (Kỹ thuật nuôi trồng thuỷ sản) D620301  

11

Thú y D640101  

     Đối với các ngành không đủ số lượng để tổ chức tuyển sinh, dưới 30 thí sinh, Trường sẽ bảo lưu toàn bộ số hồ sơ này và chuyển vào kỳ thi tuyển sinh kế tiếp (dự kiến trong tháng 4/2017). Từ ngày 21/11/2016 đến 27/11/2016, Phòng Đào tạo, Trường Đại học Trà Vinh sẽ hoàn lại lệ phí ôn thi, lệ phí thi tuyển và lệ phí xét tuyển cho thí sinh đối với các ngành không đủ số lượng tuyển sinh (nếu thí sinh có nhu cầu, thí sinh nhớ mang theo các biên lai thu lệ phí).

     Đề nghị các thí sinh đã đăng ký dự thi tuyển ở các ngành không tổ chức thi tuyển sinh tháng 11 năm 2016 theo dõi thông tin tuyển sinh của đợt thi kế tiếp trên website: http://tvu.edu.vn, http://daotao.tvu.edu.vn và đến Trường làm thủ tục đăng ký dự thi tuyển sinh theo thời hạn quy định trên thông báo tuyển sinh của Trường.

                                                                                                 KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                         (Đã ký)

                                                                                                   Võ Hoàng Khải

 

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.