Lượt xem: 82721

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Tuyển sinh liên thông chính quy từ trung cấp chuyên nghiệp

 lên đại học ngành Y đa khoa, Dược học và Răng - Hàm - Mặt năm 2016

 

     Căn cứ thông báo số 5882/BGDĐT- KHTC ngày 29/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc thông báo điều chỉnh tăng (200) chỉ tiêu liên thông chính quy trình độ đại học khối ngành sức khỏe năm 2016 cho Trường Đại học Trà Vinh để đào tạo cho khu vực Tây Nam Bộ;

    Thực hiện Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012, Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21/4/2015 của Bộ Giáo dục & Đào tạo và công văn số 1915/BYT-K2ĐT ngày 08/4/2013 của Bộ Y tế, Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) thông báo tuyển sinh liên thông chính quy từ trung cấp chuyên nghiệp lên đại học năm 2016, như sau:

     I.  NGÀNH TUYỂN SINH

        1. Y đa khoa

        2. Dược học

        3. Răng -  Hàm - Mặt.

    II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI, ĐIỀU KIỆN VĂN BẰNG, THÂM NIÊN CÔNG TÁC, MÔN THI, NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO

       1. Đối tượng dự thi:

          Thí sinh phải là công dân Việt Nam đang làm việc đúng chuyên ngành và trình độ đào tạo tại các cơ sở y tế ở các tỉnh, thành phố thuộc Khu vực Tây Nam Bộ.

       2. Điều kiện về văn bằng

        Người đăng ký dự thi liên thông chính quy từ trung cấp chuyên nghiệp lên đại học phải có bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp đúng ngành đăng ký dự thi:

         + Ngành Y đa khoa: Người có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (TCCN):  Y sĩ hoặc Y sĩ đa khoa.

         + Ngành Dược học: Người đã có bằng tốt nghiệp Dược sĩ trung cấp.

         + Ngành Răng - Hàm - Mặt: Y sĩ Răng Trẻ Em; Y sĩ Răng - Hàm - Mặt và Y sĩ đa khoa định hướng Răng - Hàm - Mặt.

      3. Thâm niên công tác

         Thí sinh đăng ký dự thi phải có thời gian làm việc liên tục đúng ngành đào tạo ít nhất từ 12 tháng trở lên tính từ khi ký hợp đồng lao động hoặc có quyết định tiếp nhận công chức, viên chức hoặc được cơ quan có thẩm quyền cho phép hành nghề tư nhân (không bao gồm thời gian thực hành nghề nghiệp để lấy chứng chỉ hành nghề).

       4. Môn thi: Thí sinh phải dự thi 3 môn:

          - Ngành Y đa khoa: Toán, Giải phẫu - Sinh lý và Nội - Ngoại - Sản - Nhi.

          - Ngành Dược học: Toán, Hóa phân tích và Dược lý - Dược liệu - Hoá dược - Bào chế - Quản lý dược.

          - Ngành Răng - Hàm - Mặt: Toán, Giải phẫu - Sinh lý và Nha khoa cơ sở.

       5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Đối với thí sinh dự thi liên thông thì điểm mỗi môn thi phải đạt từ 5,0 điểm trở lên theo thang điểm 10.

     III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN, LỆ PHÍ ÔN THI, THI VÀ THỜI GIAN THI TUYỂN SINH

       1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

           Hồ sơ đăng ký dự tuyển theo mẫu thống nhất của Trường ĐHTV, thí sinh phải nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

         - 01 phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu thống nhất của Trường (có xác nhận của cơ quan công tác hoặc Thủ trưởng cơ quan quản lý hoặc xác nhận của chính quyền địa phương - mẫu phát hành hồ sơ tại Phòng Đào tạo - Trường ĐHTV);

         - 02 ảnh chụp theo kiểu chứng minh thư cỡ 4x6cm, có ghi họ, tên và ngày, tháng, năm sinh của thí sinh ở mặt sau;

         - 03 phong bì đã dán sẵn tem, ghi chính xác họ tên, địa chỉ và số điện thoại của thí sinh (Trường hợp người nhận không phải là thí sinh thì ghi rõ trên bì thư “Nhờ chuyển cho …..”);

         - 02 bản sao (có thị thực) bảng điểm và 02 bản sao bằng tốt nghiệp TCCN;

         - 01 bản sao (có thị thực) giấy khai sinh hoặc giấy chứng minh nhân dân;

         - 01 giấy giới thiệu đi học của cơ quan, đơn vị người học (nếu có);

         - 01 bản sao (có thị thực) các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có).

      * Lưu ý: Đối với thí sinh dự tuyển các ngành thuộc khối sức khỏe không làm việc cơ quan Nhà nước (hành nghề tư nhân); hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển phải có xác nhận của địa phương.

       2.  Phát hành và nhận hồ sơ đăng ký dự thi:

          Phát hành và nhận hồ sơ: từ ngày thông báo đến hết ngày 10/03/2017 tại Phòng Đào tạo, Trường Đại học Trà Vinh.

       3. Thời gian ôn tập và thi tuyển:

          - Thí sinh sắp xếp công việc và chọn thời gian phù hợp để ôn tập hiệu quả nhất (phiếu khảo sát  ôn tập đính kèm).

           + Ôn tập các ngày trong tuần: thứ hai đến thứ sáu từ ngày 20/02/2017 đến 10/03/2017

           + Ôn tập buổi tối thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật từ 11/02/2017 đến 12/03/2017

         - Thi tuyển: Dự kiến ngày 25/03/2017 và 26/3/2017 (thứ bảy, chủ nhật).

        - Địa điểm thi: Khu I - Trường ĐHTV (nhận thẻ dự thi từ ngày 23/03 đến 24/03/2017 tại phòng Đào tạo, Trường ĐHTV).

       4. Lệ phí thi tuyển:

         - Hồ sơ đăng ký dự thi: 60.000đ/hồ sơ.

         - Lệ phí thi tuyển: 300.000đ/thí sinh/ 03 môn thi.

         - Lệ phí ôn thi:

          + Môn cơ bản: 150.000đ/thí sinh/ 01 môn thi.

          + Môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành:  330.000đ/thí sinh/01 môn thi.

        * Thí sinh đóng tất cả lệ phí khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi, hồ sơ đã nộp không hoàn trả lại.

    IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

         Kinh phí tổ chức đào tạo được thu theo quy định hiện hành.

    V. PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

        Đào tạo theo hình thức chính quy, tổ chức học các ngày trong tuần.

        Thí sinh phải nộp hồ sơ đăng ký dự thi đúng thời hạn quy định, Trường không nhận hồ sơ khi thiếu một trong những giấy tờ quy định; thí sinh phải ghi đầy đủ nội dung trong hồ sơ và trên bìa hồ sơ, mọi sai sót thí sinh chịu trách nhiệm.

        Cần biết thêm chi tiết xin liên hệ Phòng Đào tạo - Trường Đại học Trà Vinh:

                                                                                         KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                    (Đã ký)

                                                                                           Võ Hoàng Khải

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.