Lượt xem: 44032

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức

vừa làm vừa học đợt thi ngày 08/10 và 09/10/2016

Căn cứ Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012, Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21/4/2015 của Bộ Giáo dục & Đào tạo và công văn số 1915/BYT-K2ĐT ngày 08/4/2013 của Bộ Y tế, Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) thông báo các cơ sở y tế, các đơn vị và các cá nhân liên quan về thông báo tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học (VLVH) đt thi ngày 08/10 và 09/10/2016, như sau:

I. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH (danh mục các ngành và môn thi tuyển đính kèm)

II. VÙNG TUYỂN SINH

Tuyển sinh trong cả nước.

III. ĐỐI TƯỢNG DỰ TUYỂN

     1. Đối tượng dự tuyển văn bằng đại học thứ 2 (Xét tuyển- không phải qua kỳ thi tuyển)

Những người đã có ít nhất một bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy, vừa làm vừa học đăng ký dự tuyển văn bằng đại học thứ hai phải khác với ngành đã tốt nghiệp.

     2. Đối tượng dự thi tuyển sinh liên thông:

Những người đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), cao đẳng (CĐ), trung cấp nghề (TCN), cao đẳng nghề (CĐN) cùng nhóm ngành đăng ký dự thi.

* Lưu ý: Người tốt nghiệp TCN, CĐN nhưng chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Riêng các ngành Y đa khoa, Dược học, Răng – Hàm – Mặt, Điều dưỡng, Xét nghiệm y học và Y tế Công cộng về văn bằng đăng ký dự thi và thâm niên công tác cụ thể như sau:

  + Ngành Y đa khoa: Người có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (TCCN): Y sĩ hoặc Y sĩ đa khoa.

  + Ngành Dược học: Người đã có bằng tốt nghiệp Dược sỹ trung cấp.

  + Ngành Răng - Hàm - Mặt: Người đã có bằng tốt nghiệpY sỹ chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt, Y sỹ Răng Trẻ Em (không tính đối tượng Y sỹ đa khoa có định hướng Răng - Hàm - Mặt hoặc định hướng Răng Trẻ Em).

  + Ngành Điều dưỡng: Là những người có bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng Điều dưỡng. Những người tốt nghiệp trung cấp Y sĩ, Y sĩ đa khoa, Y sĩ Y học cổ truyền phải có thêm chứng chỉ đào tạo chuyển đổi thành Điều dưỡng.

  + Ngành Xét nghiệm Y học: Là những người có bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng các ngành: Xét nghiệm, Kỹ thuật Xét nghiệm.

  + Ngành Y tế Công cộng: Là những người có bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng thuộc khối ngành Khoa học sức khỏe.

           - Thâm niên chuyên môn (chỉ áp dụng đối với các ngành Y đa khoa, Răng- Hàm – Mặt và Dược học): Thí sinh đăng ký dự thi phải có thời gian làm việc liên tục đúng ngành đào tạo ít nhất từ 12 tháng trở lên tính từ khi ký hợp đồng lao động hoặc có quyết định tiếp nhận công chức, viên chức, hoặc được cơ quan có thẩm quyền cho phép hành nghề Y, Dược tư nhân (không bao gồm thời gian thực hành nghề nghiệp để lấy chứng chỉ hành nghề).

     3. Tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học

            a. Đối tượng miễn thi (được xét tuyển thẳng vào học hình thức VLVH):

    Những người đã có bằng tốt nghiệp đại học (ĐH) có nguyện vọng học ĐH ngành học khác theo hình thức VLVH, được xét tuyển thẳng vào ĐH theo hình thức VLVH.

            b. Đối tượng phải thi tuyển:

    Đã tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên.

IV. HỒ SƠ DỰ TUYỂN, LỆ PHÍ ÔN THI, THI, LỆ PHÍ XÉT TUYỂN VÀ THỜI GIAN THI TUYỂN SINH

     1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

  Hồ sơ đăng ký dự tuyển theo mẫu thống nhất của Trường ĐHTV, thí sinh phải nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

  - 01 phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu thống nhất của Trường (có xác nhận của cơ quan công tác hoặc Thủ trưởng cơ quan quản lý hoặc xác nhận của chính quyền địa phương - mẫu phát hành hồ sơ tại Phòng Đào tạo - Trường ĐHTV);

  - 02 ảnh chụp theo kiểu chứng minh thư cỡ 4x6cm, có ghi họ, tên và ngày, tháng, năm sinh của thí sinh ở mặt sau;

  - 03 phong bì đã dán sẵn tem, ghi chính xác họ tên, địa chỉ và số điện thoại của thí sinh (Trường hợp người nhận không phải là thí sinh thì ghi rõ trên bì thư “Nhờ chuyển cho …..”);

  - 02 bản sao (có thị thực) bảng điểm và 02 bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học (thí sinh dự thi văn bằng 2);

  - 02 bản sao (có thị thực) bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (thí sinh dự thi đại học hình thức VLVH);

  - 02 bản sao (có thị thực) bảng điểm và 02 bản sao bằng tốt nghiệp TCCN (hoặc TCN); Cao đẳng (hoặc CĐN) (thí sinh dự thi liên thông);

  - 01 bản sao (có thị thực) giấy khai sinh hoặc giấy chứng minh nhân dân;

  - 01 giấy giới thiệu đi học của cơ quan, đơn vị người học (nếu có);

  - 01 bản sao (có thị thực) các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có).

* Lưu ý: Đối với thí sinh dự tuyển các ngành thuộc khối sức khỏe không làm việc cơ quan Nhà nước (hành nghề tư nhân); hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển phải có xác nhận của địa phương.

     2. Phát hành và nhận hồ sơ đăng ký dự thi:

Phát hành và nhận hồ sơ: từ ngày thông báo đến hết ngày 22/09/2016 tại Phòng Đào tạo, Trường Đại học Trà Vinh.

     3. Ôn tập và thi tuyển:

- Thời gian ôn tập dự kiến từ ngày 27/08/2016 đến ngày 02/10/2016 (thứ bảy, chủ nhật).

- Thi tuyển: Dự kiến ngày 08/10/2016 và 09/10/2016(thứ bảy, chủ nhật).

- Địa điểm thi: Khu I - Trường ĐHTV(nhận thẻ dự thi từ ngày 06/10 đến 07/10/2016 tại phòng Đào tạo, Trường ĐHTV).

     4. Lệ phí thi tuyển và lệ phí xét tuyển:

  - Hồ sơ đăng ký dự thi: 60.000đ/hồ sơ.

  - Lệ phí thi tuyển: 300.000đ/thí sinh/ 03 môn thi.

  - Lệ phí xét tuyển (đối với thí sinh miễn thi): 300.000 đ/hồ sơ/ thí sinh.

  - Lệ phí ôn thi các ngành Đại học hình thức vừa làm vừa học: 450.000đ/thí sinh/ 03 môn thi.

  - Lệ phí ôn thi các ngành liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề, Cao đẳng, Cao đẳng nghề lên Đại học hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học:

   + Môn cơ bản: 150.000đ/thí sinh/ 01 môn thi.

   + Môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành/thực hành nghề:

  • 330.000 đ/thí sinh/01 môn thi đối với nhóm ngành Y – Dược;
  • 280.000 đ/thí sinh/01 môn thi đối với nhóm ngành Khoa học xã hội, Kinh tế, Luật, Nông nghiệp, Thuỷ sản;
  • 308.000 đ/thí sinh/01 môn thi đối với nhóm ngành Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật công nghệ, Thể dục thể thao, Nghệ thuật, Khách sạn, du lịch.

              * Thí sinh đóng tất cả lệ phí khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi, hồ sơ đã nộp không hoàn trả lại.

     5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Đối với thí sinh dự thi liên thông thì điểm mỗi môn thi phải đạt từ 5,0 điểm trở lên theo thang điểm 10.

     6. Kinh phí tổ chức đào tạo:

Kinh phí tổ chức đào tạo được thu theo quy định hiện hành.

* Lưu ý:

 - Ôn tập tổ chức thi: Trường sẽ tổ chức ôn tập và thi đối với các ngành tuyển sinh có số lượng đăng ký từ 30 thí sinh trở lên.

 - Không tổ chức ôn tập và thi: Đối với các ngành tuyển sinh có số lượng đăng ký dưới 30 thí sinh, Trường sẽ bảo lưu toàn bộ số hồ sơ, lệ phí này và chuyển vào kỳ thi tuyển sinh kế tiếp trong năm 2017 và hoàn lại lệ phí ôn thi, lệ phí thi tuyển và lệ phí xét tuyển cho thí sinh (nếu có).

Trước ngày 24/08/2016, Trường thông báo lịch ôn thi và trước ngày 30/09/2016, Trường thông báo các ngành có đủ số lượng tổ chức thi tuyển trên Website Phòng Đào tạo (http://daotao.tvu.edu.vn.)

V. PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

- Đào tạo theo hình thức chính quy các ngành Y đa khoa, Dược học và Răng - Hàm - Mặt, tổ chức học các ngày trong tuần.

- Đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học, tổ chức học chủ yếu vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần.Tùy theo chương trình đào tạo của mỗi ngành, Trường có thể bố trí học thêm các buổi tối trong tuần.

Riêng các ngành Điều dưỡng, Xét nghiệm y học và Y tế Công cộng tổ chức học tập trung theo đợt (dự kiến 3 tháng/ đt).

Thí sinh phải nộp hồ sơ đăng ký dự thi đúng thời hạn quy định, Trường không nhận hồ sơ khi thiếu một trong những giấy tờ qui định; thí sinh phải ghi đầy đủ nội dung trong hồ sơ và trên bìa hồ sơ, mọi sai sót thí sinh chịu trách nhiệm.

Cần biết thêm chi tiết xin liên hệ Phòng Đào tạo - Trường Đại học Trà Vinh:

 

                                                                                                 KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                 (Đã ký)

                                                                           Võ Hoàng Khải

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.