Lượt xem: 17135

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học đợt tuyển tháng 10 năm 2017

Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học;

Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ -TTg ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học;

Căn cứ Quyết định số 2325/QĐ- ĐHTV ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học;

Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) thông báo tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học (VLVH) đợt tuyển   tháng 10 năm 2017, cụ thể như sau:

I. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH (danh mục các ngành tuyển sinh đính kèm)

II. VÙNG TUYỂN SINH

     Tuyển sinh trong cả nước.

III. ĐỐI TƯỢNG TUYỂNĐIỀU KIỆN THAM GIA DỰ TUYỂN

1. Đối với các ngành văn bằng đại học thứ 2 (Xét tuyểnkhông phải qua kỳ thi tuyển)

Những người đã có ít nhất một bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy, vừa làm vừa học đăng ký dự tuyển văn bằng đại học thứ hai phải khác với ngành đã tốt nghiệp. Trường sử dụng kết quả điểm trung bình chung học tập toàn khóa đạt từ 5.0 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc 2.0 trở lên (theo thang điểm 4) để xét tuyển và được hưởng điểm ưu tiên theo đối tượng, khu vực theo quy định (nếu có).

2. Đối với các ngành đại học hình thức vừa làm vừa học (Xét tuyển không phải qua kỳ thi tuyển)

Người đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên).

 Trường tổ chức xét tuyển theo tổ hợp môn (sử dụng kết quả thi THPT hoặc sử dụng kết quả học tập THPT). Điểm của các môn trong tổ hợp môn phải đạt từ bằng đến cao hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, thực hiện xét tuyển từ điểm cao xuống thấp có tính đến các yếu tố ưu tiên trong tuyển sinh (theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo), các phương thức xét tuyển cụ thể như sau:

a) Sử dụng kết quả từ kỳ thi trung học phổ thông quốc gia (THPT)

Thí sinh sử dụng kết quả 3 môn trong tổ hợp môn để tham gia xét tuyển, không có môn nào đạt từ 1.0 điểm trở xuống. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn đạt từ 12.0 điểm trở lên (tính theo thang điểm 10 đối với từng môn thi và được làm tròn đến 0.25) và được hưởng điểm ưu tiên theo đối tượng, khu vực theo quy định (nếu có).

b) Sử dụng kết quả học tập THPT

Thí sinh sử dụng điểm trung bình chung (điểm tổng kết) năm học lớp 12 của từng môn học trong tổ hợp môn để tham gia xét tuyển. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Điểm trung bình chung (điểm tổng kết) của từng môn học trong tổ hợp môn phải đạt từ 5,0 trở lên (theo thang điểm 10) và được hưởng điểm ưu tiên theo đối tượng, khu vực theo quy định (nếu có).

c) Tuyển thẳng

Những người đã tốt nghiệp đại học có nguyện vọng học đại học ngành học khác theo hình thức vừa làm vừa học.

Lưu ý:

Thí sinh tham gia dự tuyển ngành đại học Giáo dục mầm non, phải dự thi môn năng khiếu trong tổ hợp môn của ngành này, thí sinh có thể lựa chọn việc sử dụng kết quả thi THPT quốc gia hoặc kết quả học tập THPT.

Trong trường hợp thí sinh đã dự thi môn năng khiếu do các trường đại học, cao đẳng tổ chức cùng với năm tham gia tuyển sinh, thí sinh cần nộp bổ sung kết quả thi môn năng khiếu của trường tổ chức thi năng khiếu.

3. Đối với các ngành tuyển sinh liên thông (Xét tuyểnkhông phải qua kỳ thi tuyển)

- Trường xét tuyển đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng đăng ký xét tuyển liên thông lên trình độ đại học. Trường sử dụng điểm trung bình chung học tập toàn khóa của thí sinh để xét tuyển, và được hưởng điểm ưu tiên theo đối tượng, khu vực theo quy định (nếu có).

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Thí sinh có kết quả học tập toàn khoá học bậc trung cấp hoặc cao đẳng đạt từ 5.0 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc 2.0 trở lên (theo thang điểm 4).

Lưu ý: Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GDĐT.

IV. HỒ SƠ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ, LỆ PHÍ XÉT TUYỂN VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ XÉT TUYỂN

           1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Hồ sơ đăng ký dự tuyển theo mẫu thống nhất của Trường ĐHTV, thí sinh phải nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

a. Hồ sơ đăng ký dự tuyển theo mẫu thống nhất của Trường ĐHTV (yêu cầu ghi đầy đủ các thông tin trong phiếu đăng ký dự tuyển);

b. Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời;

c. Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia (bản chính hoặc bản sao có chứng thực) đối với thí sinh đăng ký sử dụng kết quả từ kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển;

d. Học bạ THPT hoặc bảng điểm toàn khóa (bản sao có chứng thực) đối với thí sinh đăng ký sử dụng kết quả học tập trung học để xét tuyển;

e. 02 bản sao (có thị thực) bảng điểm và 02 bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học (thí sinh dự xét tuyển văn bằng 2);

f. 02 bản sao (có thị thực) bảng điểm và 02 bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng (thí sinh xét tuyển liên thông lên trình độ đại học);

g. Giấy khai sinh và Giấy chứng minh nhân dân (bản sao có chứng thực);

h. Các minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên (nếu có);

i. Giấy xác nhận thời gian công tác (nếu có);

j. 02 bì thư có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc của người đăng ký xét tuyển, điện thoại, địa chỉ email (nếu có).

2.  Phát hành và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

    Phát hành và nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày thông báo đến hết ngày 08/10/2017 (riêng ngành đại học Giáo dục mầm non, nhận hồ sơ đến hết ngày 25/9/2017) tại phòng Đào tạo, Trường Đại học Trà Vinh.

    Thí sinh ở xa có thể tải phiếu đăng ký tham gia dự tuyển trên Website phòng Đào tạo(http://daotao.tvu.edu.vn).

3. Hồ sơ, lệ phí đăng ký xét tuyển và lệ phí dự thi môn năng khiếu

- Hồ sơ, tiếp nhận, xử lý và quản lý hồ sơ dự tuyển: 60.000đ/hồ sơ/thí sinh

- Lệ phí xét tuyển: 300.000đ/hồ sơ/ thí sinh.

 - Riêng ngành Giáo dục mầm non, lệ phí thi (năng khiếu) và xét tuyển: 600.000đ/hồ sơ/thí sinh.

Thí sinh đóng tất cả lệ phí xét tuyển khi nộp hồ sơ đăng ký, hồ sơ đã nộp không hoàn trả lại.

4. Thời gian thi môn năng khiếu, xét tuyển, công bố kết quả xét tuyển và dự kiến thời gian học

- Thời gian thí sinh tham gia dự thi năng khiếu (Hát, Đọc diễn cảm và Kể chuyện - ngành Giáo dục mầm non) dự kiến từ ngày 30/9/2017 đến ngày 01/10/2017.

-  Thời gian xét tuyển từ ngày 09/10/2017 đến 17/10/2017

   - Trường sẽ công bố kết quả xét tuyển trước ngày 19/10/2017 trên Website phòng Đào tạo (http://daotao.tvu.edu.vn)

- Thời gian dự kiến khai giảng và học chính thức tháng 11/2017

5. Kinh phí tổ chức đào tạo:

Kinh phí tổ chức đào tạo được thu theo quy định hiện hành.

Lưu ý:

             - Thí sinh đã được Trường bảo lưu hồ sơ trong các đợt tuyển sinh trước, Trường sẽ hoàn trả lại lệ phí thi tuyển và lệ phí ôn thi cho thí sinh (nếu có) từ ngày 03/7/2017 đến hết ngày 28/7/2017.

  - Trong đợt tuyển sinh tháng 10/2017, các ngành có số lượng đăng ký dự tuyển không đủ để tổ chức lớp, Trường sẽ bảo lưu toàn bộ số hồ sơ và chuyển sang các kỳ tuyển sinh kế tiếp (nếu có).

      V. QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI HỌC:

- Thí sinh trúng tuyển, nhập học được hưởng mọi quyền lợi theo quy định hiện hành.

- Sinh viên được công nhận tốt nghiệp sẽ được cấp bằng tốt nghiệp theo quy định hiện hành về quản lý văn bằng, chứng chỉ.

- Người học được tham gia rèn luyện, học tập và hưởng đầy đủ các chế độ chính sách ưu tiên theo quy chế, quy định hiện hành.

- Người học có trách nhiệm chấp hành đúng các nội quy, quy định và nộp học phí theo quy định của Nhà trường.

VI. PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

Đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học, tổ chức học chủ yếu vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần.Tùy theo chương trình đào tạo của mỗi ngành, Trường có thể bố trí học thêm các buổi tối trong tuần.

Thí sinh phải nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển đúng thời hạn quy định, Trường không nhận hồ sơ khi thiếu một trong những giấy tờ qui định; thí sinh phải ghi đầy đủ nội dung trong hồ sơ và trên bìa hồ sơ, mọi sai sót thí sinh chịu trách nhiệm.

           Cần biết thêm chi tiết xin liên hệ phòng Đào tạo, Trường Đại học Trà Vinh:

           òĐịa chỉ: 126, Nguyễn Thiện Thành, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

           'ĐT: 0294. 3855247.

           òWebsite: http://www.tvu.edu.vn, http://daotao.tvu.edu.vn

 

                                                                                    KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                             (Đã ký)

                                                                                       Võ Hoàng Khải

Phiếu đăng ký dự tuyển: Tải về

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3 855 247(0294) 3 855 246 (Số nội bộ: 157, 142) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.