Lượt xem: 4577

THÔNG BÁO

Về việc xác định các ngành tuyển sinh đủ số lượng tổ chức mở lớp và các ngành không đủ số lượng mở lớp đợt xét tuyển văn bằng đại học thứ hai, liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học tháng 10 năm 2017 tại Trường Đại học Trà Vinh

    Căn cứ thông báo số 1275/TBTS-ĐHTV, ngày 09/6/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học đợt tuyển sinh tháng 10 năm 2017;

    Căn cứ tình hình thực tế công tác phát hành và tiếp nhận hồ sơ xét tuyển của thí sinh nộp tại phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh;

    Căn cứ vào kết quả xét tuyển của Hội đồng tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học, liên thông, văn bằng đại học thứ hai năm 2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các đơn vị chức năng liên quan thuộc trường và thí sinh đã nộp hồ sơ xét tuyển tại Phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh, cụ thể như sau:

    A. CÁC NGÀNH ĐỦ SỐ LƯỢNG TỔ CHỨC MỞ LỚP ĐỢT XÉT TUYỂN THÁNG 10 NĂM 2017

TT MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC VĂN BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI LIÊN THÔNG GHI CHÚ
TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC
1 52140201 ĐH Giáo dục mầm non x x
2 52140202 ĐH Giáo dục tiểu học x
3 52340101 ĐH Quản trị kinh doanh x x x
4 52340406 ĐH Quản trị văn phòng x x
5 52380101 ĐH Luật x x x
6 52340301 ĐH Kế toán x x x
7 52480201 ĐH Công nghệ thông tin x
8 52510102 ĐH Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng x x
9 52510301 ĐH Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử x x
10 52620101 ĐH Nông nghiệp x x
11 52620301 ĐH Nuôi trồng thủy sản x x
12 52640101 ĐH Thú y x x
13 52220106 ĐH Ngôn ngữ Khmer x
14 52220201 ĐH Ngôn ngữ Anh x x
 

    B.CÁC NGÀNH KHÔNG ĐỦ SỐ LƯỢNG TỔ CHỨC MỞ LỚP ĐỢT XÉT TUYỂN THÁNG 10 NĂM 2017

TT MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC VĂN BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI LIÊN THÔNG GHI CHÚ
TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC
1 52140201 ĐH Giáo dục mầm non
 
2 52140217 ĐH Sư phạm Ngữ văn  
3 52140202 ĐH Giáo dục tiểu học  
4 52340103 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  
5 52340406 ĐH Quản trị văn phòng  
6 52340301 ĐH Kế toán  
7 52520320 ĐH Kỹ thuật môi trường  
8 52580205 ĐH Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông  
9 52480201 ĐH Công nghệ thông tin  
10 52510102 ĐH Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng  
11 52510201 ĐH Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí  
12 52510301 ĐH Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử  
13 52540101 ĐH Công nghệ thực phẩm  
14 52620101 ĐH Nông nghiệp  
15 52620301 ĐH Nuôi trồng thủy sản  
16 52640101 ĐH Thú y  
17 52220340 ĐH Văn hoá học  
18 52760101 ĐH Công tác xã hội  
19 52220106 ĐH Ngôn ngữ Khmer  
20 52220112 ĐH Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam  
21 52220201 ĐH Ngôn ngữ Anh  
 
 

Ghi chú: Dấu X các ngành đủ số lượng tổ chức mở lớp đợt xét tuyển  tháng 10 năm 2017

              Dấu √ các ngành không đủ số lượng tổ chức mở lớp đợt xét tuyển tháng 10 năm 2017

    Đối với các ngành không đủ số lượng để tổ chức để xét tuyển, dưới 20 thí sinh, Trường sẽ bảo lưu toàn bộ số hồ sơ, lệ phí xét tuyển và chuyển vào kỳ tuyển sinh (xét tuyển) kế tiếp (dự kiến trong tháng 4 năm 2018). Khi đủ số lượng hồ sơ mở lớp xét tuyển Trường Đại học Trà Vinh sẽ liên hệ trực tiếp đến thí sinh và đề nghị các thí sinh theo dõi cập nhật thông tin, làm thủ tục nhập học theo đúng thời gian quy định.

                                                                                              KT. HIỆU TRƯỞNG
                                                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                        (Đã ký)
                                                                                                 Võ Hoàng Khải
PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.