Lượt xem: 11289

THÔNG BÁO

Về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ, dời thời gian ôn thi và thi tuyển sinh

 đợt thi tháng 10 năm 2016

    Căn cứ thông báo số 1376/TBTS - ĐHTV, ngày 05/7/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tuyển sinh đào tạo đại học văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học đợt thi ngày 08/10 và 09/10/2016;

     Căn cứ vào tình hình thực tế tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh;

     Nay Phòng Đào tạo,Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cảcác thí sinh nộp hồ sơ tại phòng Đào tạo, Trường Đại học Trà Vinh với thời gian nhận hồ sơ, ôn tập và thi tuyển sinh cụ thể như sau:

     1. Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 07/10/2016 tại phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh;

   2. Thời gian ôn thi đối với ngành: Y đa khoa và Dược học (TC lên ĐH) liên thông hệ chính quy thời gian ôn thi không thay đổi (từ ngày 27/8/2016).

  3. Thời gian ôn thi tất cả các ngành còn lại: Từ ngày 08/10/2016 đến ngày 12/11/2016 (thí sinh xem thời khoá biểu ôn thi trên website phòng Đào tạo  hoặc nhận thời khoá biểu tại phòng Đào tạo).

  4. Ngày thi:

Ngày thi cũ Ngày thi mới được dời lại
Ngày 08/10 và 09/10/2016

Ngày 26/11 và 27/11/2016 (nhằm ngày thứ bảy, chủ nhật)

tại Khu I - Trường Đại học Trà Vinh.

   * Lưu ý:

   - Ngày 10/10/2016, thí sinh xem thông báo các ngành có đủ số lượng tổ chức thi tuyển sinh trên website phòng Đào tạo (http://daotao.tvu.edu.vn).

   - Từ ngày 24/11/2016 - 25/11/2016, thí sinh nhận thẻ dự thi tại phòng Đào tạo.

   - Đối với các ngành không đủ số lượng để tổ chức tuyển sinh, dưới 30 thí sinh, Trường sẽ bảo lưu toàn bộ số hồ sơ này và chuyển vào kỳ thi tuyển sinh kế tiếp (dự kiến trong tháng 4/2017). Từ ngày 19/10/2016 đến 30/10/2016, Trường sẽ hoàn lại lệ phí ôn thi, lệ phí thi tuyển và lệ phí xét tuyển cho thí sinh đối với các ngành không đủ số lượng tuyển sinh (nếu thí sinh có nhu cầu).

   Mọi thông tin xin liên hệ Phòng Đào tạo; số điện thoại: 0743. 855. 247

                                                                                          TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                                  (Đã ký)

                                                                                           Phạm Trung Yên

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.