Lượt xem: 8714

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh đối tượng dự thi tuyển sinh liên thông

từ trung cấp lên đại học Răng-Hàm-Mặt đợt thi tháng 11 năm 2016

 

    Căn cứ thông báo số 1376/TBTS - ĐHTV, ngày 05/7/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tuyển sinh đào tạo đại học văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học đợt thi ngày 08/10 và 09/10/2016;

     Căn cứ thông báo số 10/TB - ĐT, ngày 22/8/2016 của Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Trà Vinh về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ, dời thời gian ôn thi và thi tuyển sinh đợt thi tháng 10 năm 2016;

    Căn cứ tờ trình số 49/TTr-YD, ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Trưởng khoa Y – Dượcvề việc điều chỉnh đối tượng dự thi tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên đại học Răng-Hàm-Mặt kể từ đợt tuyển sinh tháng 11 năm 2016;

    Nay, Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả các thí sinh nộp hồ sơ ngành Răng – Hàm – Mặt tại phòng Đào tạo, Trường Đại học Trà Vinh với thời gian nhận hồ sơ, ôn tập, thi tuyển sinh và đối tượng dự thi được điều chỉnh, cụ thể như sau:

  1. Điều chỉnh đối tượng dự thi tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên đại học ngành Răng – Hàm – Mặt

- Y sỹ Răng Trẻ Em;

               - Y sỹ Răng-Hàm-Mặt;

- Y sỹ đa khoa định hướng Răng-Hàm-Mặt.

     * Lưu ý:

             - Thâm niên chuyên môn: Thí sinh đăng ký dự thi phải có thời gian làm việc liên tục đúng ngành đào tạo ít nhất từ 12 tháng trở lên tính từ khi ký hợp đồng lao động hoặc có quyết định tiếp nhận công chức, viên chức hoặc được cơ quan có thẩm quyền cho phép hành nghề tư nhân (không bao gồm thời gian thực hành nghề nghiệp để lấy chứng chỉ hành nghề).

            - Ngoài nội dung điều chỉnh đối tượng dự thi tuyển sinh ngành Răng - Hàm - Mặt, các quy định về hồ sơ, lệ phí ôn tập, thi tuyển, phương thức tổ chức đào tạo… thí sinh thực hiện theo thông báo số 1376/TBTS - ĐHTV ngày 05/7/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh (thông báo đính kèm).

     2. Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 07/10/2016 tại phòng Đào tạo, Trường Đại học Trà Vinh

   3. Thời gian ôn thi: Từ ngày 08/10/2016 đến ngày 12/11/2016 (thí sinh xem thời khoá biểu ôn thi trên website phòng Đào tạo hoặc nhận thời khoá biểu tại phòng Đào tạo).

   4. Ngày thi:

Ngày thi cũ Ngày thi mới được dời lại
Ngày 08/10 và 09/10/2016

Ngày 26/11 và 27/11/2016 (nhằm ngày thứ bảy, chủ nhật)

tại Khu I - Trường Đại học Trà Vinh.

       Mọi thông tin xin liên hệ Phòng Đào tạo; số điện thoại: 0743. 855. 247

                                                                     KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                   (Đã ký)

                                                                    Võ Hoàng Khải

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.