Lượt xem: 5757

THÔNG BÁO

Về việc bảo lưu hồ sơ tuyển sinh liên thông các ngành khối sức khỏe

hình thức vừa làm vừa học đợt tuyển sinh tháng 11 năm 2017

tại trường Đại học Trà Vinh

     Căn cứ Thông báo tuyển sinh số 1759/TBTS-ĐHTV, ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tuyển sinh liên thông vừa làm vừa học các ngành khối sức khỏe năm 2017;

     Căn cứ tình hình thực tế công tác phát hành và tiếp nhận hồ sơ của thí sinh dự thi tuyển sinh liên thông các ngành khối sức khỏe hình thức vừa làm vừa học nộp tại phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh;

     Căn cứ vào số lượng hồ sơ tiếp nhận chưa đủ để tổ chức tuyển sinh, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các thí sinh đã nộp hồ sơ liên thông vừa làm vừa học các ngành khối sức khỏe năm 2017 được bảo lưu toàn bộ số hồ sơ, lệ phí ôn thi, lệ phí thi tuyển và chuyển vào đợt thi tuyển sinh kế tiếp (dự kiến tuyển sinh tháng 4 năm 2018). Khi đủ số lượng hồ sơ tổ chức thi tuyển, Trường sẽ liên hệ trực tiếp đến thí sinh tham gia ôn thi và thi tuyển theo thời gian quy định.

       Đề nghị các thí sinh thực hiện theo tinh thần thông báo./.

                                                                                      KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                (Đã ký)

                                                                                         Võ Hoàng Khải

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.