Lượt xem: 1392

LỊCH THI TUYỂN SINH NGÀY 26 VÀ 27/11/2016

STT NGÀNH LỊCH THI
1 Khối C Xem lịch thi
2

Ngành Giáo dục Mầm non

(Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học)

Xem lịch thi
3

Ngành Kế toán

(Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học)

Xem lịch thi
4

Ngành Quản trị Văn phòng 

(Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học)

Xem lịch thi
5

Ngành Điều dưỡng 

(Liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học)

Xem lịch thi
6

Ngành Răng - Hàm - Mặt 

(Liên thông từ Trung cấp lên Đại học)

Xem lịch thi
7

Ngành Dược và Y đa khoa 

(Liên thông từ Trung cấp lên Đại học)

Xem lịch thi
PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.