Lượt xem: 1746

LỊCH THI

KỲ THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC THÁNG 3 NĂM 2017

NGÀY THI BUỔI MÔN THI
NGÀNH
Y ĐA KHOA
NGÀNH
RĂNG - HÀM - MẶT
NGÀNH
DƯỢC HỌC
NGÀNH
ĐIỀU DƯỠNG
Ngày 25/03/2017 Sáng Môn Cơ bản
(Toán)
Môn Cơ bản
(Toán)
Môn Cơ bản
(Toán)
Môn Cơ bản
(Toán)
Chiều Môn Cơ sở ngành
(Giải phẫu - sinh lý)
Môn Cơ sở ngành
(Giải phẫu - sinh lý)
Môn Cơ sở ngành
(Hóa phân tích)
Môn Cơ sở ngành
(Giải phẫu - Sinh lý)
Ngày 26/03/2017 Sáng Môn Chuyên ngành
(Nội - ngoại - sản - nhi)
Môn Chuyên ngành
(Nha khoa cơ sở)
Môn Chuyên ngành
(Dược lý - Dược liệu - Hóa dược - Bào chế - Quản lý dược)
Môn Chuyên ngành
(Chăm sóc sức khỏe Nội - Ngoại - Sản - Nhi)
Chiều Dự phòng

 

Sơ đồ phòng thi: Xem chi tiết


 

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.