Lượt xem: 976

Kết quả xét tuyển văn bằng đại học thứ hai, liên thông

và đại học hình thức vừa làm vừa học đợt tuyển sinh tháng 10 năm 2017

Các anh chị học viên vui lòng tra cứu tại đây.

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.