THÔNG BÁO

V/v kết quả đăng ký môn học trực tuyến học kỳ hè năm học 2014 - 2015

           Căn cứ số lượng đăng ký môn học trực tuyến học kỳ hè của sinh viên, học sinh năm học 2014-2015.

Phòng Đào tạo thông báo đến các Khoa, Bộ môn, cố vấn học tập và sinh viên, học sinh kết quả xử lý đăng ký môn học trực tuyến như sau:

- Đối với các môn học - nhóm môn học được mở lớp: sinh viên, học sinh đăng nhập vào tài khoản trên cổng thông tin sinh viên http://ttsv.tvu.edu.vn xem thời khoá biểu để theo dõi thực hiện (đính kèm danh sách các môn được mở lớp).

- Đối với các môn học – nhóm môn học không mở lớp trong đợt này, sinh viên, học sinh liên hệ trực tiếp tại phòng Đào tạo để đăng ký chuyển sang nhóm môn học khác (nếu được). Thời gian đăng ký chuyển nhóm môn học từ ngày 01/6/2015 đến hết ngày 05/6/2015.

Đọc thêm...

Lịch ôn thi tốt nghiệp lớp cao đẳng chính quy khóa 2012 (đào tạo theo hệ thống niên chế) và các lớp trung cấp chuyên nghiệp khóa 2012 (hệ 9/12) và khóa 2013 (hệ 12/12)

Xem lịch ôn thi 

KẾ HOẠCH

Về việc ôn tập và thi tốt nghiệp

các môn văn hóa của các lớp trung cấp chuyên nghiệp

 (TCCN) khoá 2014 chưa tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT)

     Căn cứ Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp;

     Căn cứ Thông tư  số 27/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quy chế Tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp;

      Căn cứ kế hoạch thi tốt nghiệp các lớp TCCNkhóa 2014;

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (074) 3 855 247(074) 3 855 246 (Số nội bộ: 157, 142) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://172.16.2.22:2222/