THÔNG BÁO

Về thời gian làm thủ tục nhập học, sinh hoạt đầu khóa và lịch học

chính thức đối với thí sinh trúng tuyển Trung cấp chuyên nghiệp

năm 2015 tại Trường Đại học Trà Vinh.

                Căn cứ quyết định số 468/QĐ - HĐTS ngày 05/10/2015 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh về việc công nhận thí sinh trúng tuyển Trung cấp chuyên nghiệp năm 2015 tại Trường Đại học Trà Vinh;

Căn cứ thông báo số: 2075/TB-HĐTS ngày 05 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc thí sinh nhận Giấy báo trúng tuyển và làm thủ tục nhập học;

Phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến thí sinh trúng Trung cấp chuyên nghiệp năm 2015 tại trường Đại học Trà Vinh về thời gian làm thủ tục nhập học, sinh hoạt đầu khóa và lịch học cụ thể như sau:

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v thay đổi phòng học tại dãy phòng B21, B31, D31

và giảng đường A21.101, A21.102  khu 1 để phục vụ thi tuyển sinh

đợt thi ngày 10/10 và 11/10/2015

     Căn cứ vào Thông báo số 1204/TBTS-ĐHTV ngày 06 tháng 6 năm 2015 về việc tuyển sinh đào tạo văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học đợt thi ngày 03/10 và 04/10/2015;

     Căn cứ vào Thông báo số 15/TB-ĐT ngày 09 tháng 9 năm 2015 về việc thời gian nhận hồ sơ, ôn thi, thi tuyển sinh đợt thi tháng 10 năm 2015;

     Căn cứ vào nhu cầu sử dụng phòng học để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đào tạo văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học đợt thi tháng 10 năm 2015,

     Nhằm đảm bảo kế hoạch thi tuyển sinh, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên giảng dạy, cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm có lịch giảng dạy và sinh viên, học sinh có lịch học tập tại dãy phòng B21, B31, D31 và giảng đường A21.101, A21.102 được thay đổi phòng học cụ thể như sau:

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi biểu mẫu báo nghỉ, báo bù của giảng viên

    Căn cứ vào quy trình QT7.5.1/ĐT7 về việc lập và vận hành thời khóa biểu theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 tại Trường Đại học Trà Vinh,

    Căn cứ vào kế hoạch sử dụng chức năng nghỉ dạy và bù giờ trong phân hệ edusoft.net.

    Nhằm đảm bảo việc báo cáo kế hoạch giảng dạy chính xác, nhanh chóng và đạt hiệu quả sử dụng phần mềm edusoft.net mới, Phòng Đào tạo thông báo đến các Khoa, Bộ môn, Giảng viên về việc thay đổi biểu mẫu trong báo nghỉ và báo bù kể từ năm học 2015 – 2016  (biểu mẫu đính kèm).

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3 855 247(0294) 3 855 246 (Số nội bộ: 157, 142) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.