THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại dãy phòng B3, B5 khu 1

     Căn cứ đề nghị số 50/ĐN-ĐTSĐH, ngày 27 tháng 4 năm 2016 của Trưởng Phòng Đào tạo Sau đại học về việc sử dụng phòng học lý thuyết dãy B3 và B5 tại khu 1,

     Nhằm đảm bảo kế hoạch sử dụng phòng cho Phòng Đào tạo Sau đại học tổ chức các lớp Sau đại học, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp, học sinh, sinh viên có lịch giảng dạy và học tập nếu trùng vào các phòng và buổi như sau thì được đổi sang các phòng khác (lịch thay đổi phòng đính kèm).

     Thời gian: từ ngày 07/5/2016 đến ngày 28/8/2016

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

Về việc thi lại tốt nghiệp cho sinh viên - học sinh các khóa trước

và các lớp thi chưa đạt ở kỳ thi tốt nghiệp tháng 3 năm 2016

Căn cứ kế hoạch số 2591/KH-ĐHTV, ngày 22/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tổ chức thi tuyển sinh và tốt nghiệp năm 2016;

Phòng Đào tạo trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả sinh viên - học sinh thi tốt nghiệp chưa đạt ở kỳ thi lần trước, nếu có nhu cầu đăng ký thi lại tốt nghiệp đến Phòng Đào tạo nộp phiếu đăng ký dự thi lại tốt nghiệp từ ngày thông báo đến hết ngày 20/05/2016.

Ngày thi tốt nghiệp: 04/6 và 05/6/2016

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2016

     Căn cứ Thông báo số 44/TB-UBND ngày 13/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2016,

     Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2016 như sau:

    1. Treo cờ tổ quốc: Các khu hành chính và các Chi nhánh thuộc Trường treo cờ Tổ quốc nơi trang trọng trong 02  ngày, từ 06 giờ sáng ngày 30/4/2016 đến hết ngày 01/5/2016.

Xem chi tiết

 

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.