THÔNG BÁO

Về việc  phân công cố vấn học tập cho các lớp cao đẳng, đại học

chính quy khóa tuyển sinh 2015

     Căn cứ kế hoạch đào tạo các lớp cao đẳng, đại học hệ chính quy năm học 2015-2016;

    Nhằm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của cố vấn học tập thực hiện theo Quyết định số 22/QĐ-ĐHTV ngày 11 tháng 01 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Trà Vinh về việc quy định thực hiện công tác cố vấn học tập;

Đọc thêm...

KẾ  HOẠCH

Về việc tốt nghiệp các lớp Đại học liên thông

hệ chính quy, các lớp hình thức vừa làm vừa học khoá 2012, 2013 và tổ chức thi lại

tốt nghiệp các lớp thi chưa đạt ở các kỳ thi trong năm 2015 tại Trường

            Căn cứ kế hoạch đào tạo các lớp liên thông chính quy khóa 2012, lớp liên thông vừa làm vừa học khóa 2013 đã được Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh phê duyệt;

Căn cứ kế hoạch số 1941/KH-ĐHTV, ngày 03/12/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tổ chức Tuyển sinh và Tốt nghiệp năm 2015;

Căn cứ vào kế hoạch tốt nghiệp của Khoa, Bộ môn;

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2015

     Căn cứ Thông báo số 80/TB-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2015;

     Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch năm học 2014-2015;

    Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ như sau:

    1. Treo cờ Tổ quốc:

       Tất cả các khu, chi nhánh làm việc của Trường treo cờ Tổ quốc 01 ngày từ 06 giờ sáng đến hết ngày 02/9/2015.

Xem chi tiết

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (074) 3 855 247(074) 3 855 246 (Số nội bộ: 157, 142) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://172.16.2.22:2222/