THÔNG BÁO

V/v thay đổi phòng học tại dãy phòng B21, B31, D31

và giảng đường A21.101, A21.102  khu 1 để phục vụ thi tuyển sinh

đợt thi ngày 10/10 và 11/10/2015

     Căn cứ vào Thông báo số 1204/TBTS-ĐHTV ngày 06 tháng 6 năm 2015 về việc tuyển sinh đào tạo văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học đợt thi ngày 03/10 và 04/10/2015;

     Căn cứ vào Thông báo số 15/TB-ĐT ngày 09 tháng 9 năm 2015 về việc thời gian nhận hồ sơ, ôn thi, thi tuyển sinh đợt thi tháng 10 năm 2015;

     Căn cứ vào nhu cầu sử dụng phòng học để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đào tạo văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học đợt thi tháng 10 năm 2015,

     Nhằm đảm bảo kế hoạch thi tuyển sinh, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên giảng dạy, cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm có lịch giảng dạy và sinh viên, học sinh có lịch học tập tại dãy phòng B21, B31, D31 và giảng đường A21.101, A21.102 được thay đổi phòng học cụ thể như sau:

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi biểu mẫu báo nghỉ, báo bù của giảng viên

    Căn cứ vào quy trình QT7.5.1/ĐT7 về việc lập và vận hành thời khóa biểu theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 tại Trường Đại học Trà Vinh,

    Căn cứ vào kế hoạch sử dụng chức năng nghỉ dạy và bù giờ trong phân hệ edusoft.net.

    Nhằm đảm bảo việc báo cáo kế hoạch giảng dạy chính xác, nhanh chóng và đạt hiệu quả sử dụng phần mềm edusoft.net mới, Phòng Đào tạo thông báo đến các Khoa, Bộ môn, Giảng viên về việc thay đổi biểu mẫu trong báo nghỉ và báo bù kể từ năm học 2015 – 2016  (biểu mẫu đính kèm).

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngưng hoạt động giảng dạy và học tập

tham dự lễ Khai giảng năm học 2015-2016

     Căn cứ vào kế hoạch số 1885/KH- ĐHTV, ngày 08 tháng 09 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc chuẩn bị Lễ Khai giảng năm học 2015-2016; Lễ khai giảng sẽ được tổ chức tại khu 1, Trường Đại học Trà Vinh vào ngày 02 tháng 10 năm 2015;

     Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, sinh viên, học sinh các lớp chính quy của Trường được nghỉ giảng dạy và học tập vào ngày 02 tháng 10 năm 2015 để tham dự lễ Khai giảng năm học 2015-2016 và tham gia các hoạt động của Khoa nhằm chào mừng ngày khai giảng năm học mới. Ngày 03/10/2015 các hoạt động giảng dạy và học tập trở lại bình thường.

     Riêng các lớp sau vẫn học theo thời khoá biểu đã ban hành:

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3 855 247(0294) 3 855 246 (Số nội bộ: 157, 142) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.