THÔNG BÁO

V/v Sinh viên, học sinh nghỉ Tết Nguyên Đán Bính Thân năm 2016

     Căn cứ vào Kế hoạch tổng thể công tác đào tạo năm học 2015 – 2016;

     Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến sinh viên, học sinh như sau:

   Sinh viên, học sinh được nghỉ Tết Nguyên Đán Bính Thân năm 2016 từ ngày 01/02/2016 đến hết ngày 15/02/2016 (nhằm ngày 23 tháng Chạp, Ất Mùi đến hết ngày mùng 08 tháng Giêng, Bính Thân). Ngày 16/02/2016 (nhằm ngày mùng 9 tháng Giêng, Bính Thân) sinh viên, học sinh bắt đầu học lại.

    Trong thời gian đón mừng Tết Nguyên Đán Bính Thân năm 2016, đề nghị sinh viên, học sinh cần lưu ý:

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v đăng ký môn giáo dục quốc phòng năm học 2015 – 2016

đối với học sinh, sinh viên còn nợ môn học, chuẩn bị tốt nghiệp

    Căn cứ chương trình đào tạo các lớp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, liên thông hệ chính quy tại Trường;

    Căn cứ kế hoạch thực tập thực tế, thực tập tốt nghiệp các lớp chuẩn bị tốt nghiệp trong năm học 2015-2016;

    Phòng Đào tạo thông báo đến các Khoa, Bộ môn, Cố vấn học tập và học sinh, sinh viên về việc tổ chức đăng ký môn học giáo dục quốc phòng trực tuyến cho học sinh, sinh viên còn nợ môn học, chuẩn bị tốt nghiệp như sau:

     1. Cố vấn học tập, Giáo viên chủ nhiệm các lớp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp cần lưu ý với sinh viên:

        + Sinh viên đại học kể từ khoá 2013 trở về trước phải đạt từ học phần I đến học phần IV (Mã số học phần môn học: 19001 đến 19017).

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

Về việc thi lại tốt nghiệp cho sinh viên - học sinh các khóa trước

và các lớp thi chưa đạt ở các kỳ thi tốt nghiệp trong năm 2015

      Căn cứ kế hoạch số 1941/KH – ĐHTV, ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tổ chức các kỳ thi Tuyển sinh và  Tốt nghiệp năm 2015;

      Phòng Đào tạo trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả sinh viên - học sinh thi tốt nghiệp chưa đạt ở các kỳ thi lần trước, nếu có nhu cầu  đăng ký thi lại tốt nghiệp đến Phòng Đào tạo nộp phiếu đăng ký dự thi lại tốt nghiệp từ ngày thông báo đến hết ngày 30/11/2015.

       Ngày thi tốt nghiệp: 19/12 và 20/12/2015

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3 855 247(0294) 3 855 246 (Số nội bộ: 157, 142) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.