THÔNG BÁO

Về việc tổ chức lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên, học sinh

các lớp cao đẳng khóa 2012, đại học khóa 2010, 2011 và các lớp cao đẳng, đại học

 liên thông hệ chính quy tốt nghiệp năm 2015

 

     Căn cứ kế hoạch số: 1495/KH - ĐHTV ngày 24 tháng 7 năm 2015 kế hoạch về việc tổ chức lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên, học sinh các lớp CĐ khóa 2012, ĐH khóa 2010, 2011 và các lớp CĐ, ĐH liên thông hệ chính quy tốt nghiệp năm 2015;

     Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các đơn vị trực thuộc, sinh viên - học sinh các lớp dưới đây về thời gian, địa điểm tổ chức và đăng ký tham dự lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp như sau:

     I. THỜI GIAN TỔ CHỨC BUỔI LỄ

        Buổi sáng ngày 29/8/2015 (thứ bảy). Tổng chung: 1200 sinh viên

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại dãy phòng B31

để phục vụ thi năng khiếu tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2015

     Căn cứ thông báo số 1068/TB-ĐHTV, ngày 26/5/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc thi năng khiếu tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2015,

     Nhằm đảm bảo kế hoạch sử dụng phòng lý thuyết dãy phòng B31 để phục vụ thi năng khiếu tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2015. Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp, học sinh, sinh viên có lịch giảng dạy và học tập được chuyển phòng học nếu trùng vào thời gian và phòng học như sau (Đính kèm lịch thay đổi phòng học):

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v đăng ký môn học trực tuyến học kỳ I năm học 2015 - 2016

đối với các lớp Đại học , Cao đẳng khoá 2012, 2013, 2014 và Sinh viên,

Học sinh còn nợ môn học, cải thiện điểm

       Căn cứ chương trình đào tạo các lớp đại học, cao đẳng chính quy tại Trường;

       Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016 của Trường,

      Phòng Đào tạo thông báo đến các Khoa, Bộ môn, Cố vấn học tập và Sinh viên, Học sinh về việc tổ chức đăng ký môn học trực tuyến cho các lớp đại học, cao đẳng khoá 2012, 2013, 2014 và sinh viên, học sinh còn nợ môn học, cải thiện điểm đăng ký môn học trực tuyến như sau:

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (074) 3 855 247(074) 3 855 246 (Số nội bộ: 157, 142) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://172.16.2.22:2222/