THÔNG BÁO

V/v tạm ngưng hoạt động giảng dạy và học tập tham gia hội trại kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03/1931 – 26/03/2016

    Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 2015 – 2016 của BCH Đoàn Trường Đại học Trà Vinh,

     Căn cứ vào kế hoạch số: 21/KH-ĐTN ngày 01 tháng 03 năm 2016 về việc triển khai các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2016.

    Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến toàn thể học sinh, sinh viên các lớp chính quy học tại Trường Đại học Trà Vinh được nghỉ từ ngày 26/03/2016 đến hết ngày 27/03/2016 (thứ 7 và chủ nhật) để tham gia các hoạt động hội trại. Ngày 28/03/2016 các hoạt động giảng dạy và học tập trở lại bình thường.

     Riêng các lớp sau vẫn học theo thời khoá biểu đã ban hành:

Đọc thêm...

THỜI KHOÁ BIỂU ÔN THI TỐT NGHIỆP

  • Thời khoá biểu các lớp Đại học khoá 2012, Cao đẳng khoá 2013 (đào tạo theo niên chế) tốt nghiệp 6/2016

Xem chi tiết

  • Thời khoá biểu các lớp Trung cấp chuyên nghiệp khoá 2013, 2014 tốt nghiệp 7/2016 và 8/2016

Xem chi tiết

THÔNG BÁO

V/v đăng ký thi kết thúc, thi lại, học lại môn Giáo dục quốc phòng – An ninh

cho sinh viên các lớp                    

Căn cứ kế hoạch số 243/KH-ĐHTV ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Trường Đại học Trà Vinh về việc tốt nghiệp và thi tốt nghiệp các lớp đại học khoá 2011, 2012, cao đẳng khoá 2013, trung cấp chuyên nghiệp khoán 2013 (hệ 9/12), khoá 2014 (hệ 12/12) chính quy và các lớp hệ vừa làm vừa học, văn bằng hai khoá 2013, 2014 tại Trường tốt nghiệp năm 2016;

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh sinh viên thông báo đến tất cả HS-SV các lớp đại học khoá 2011, 2012, cao đẳng khoá 2013, trung cấp chuyên nghiệp khoá 2013 (hệ 9/12), khoá 2014 (hệ 12/12) chính quy và các lớp hệ vừa làm vừa học, văn bằng hai khoá 2013, 2014 một số nội dung liên quan đến môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh như sau:

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3 855 247(0294) 3 855 246 (Số nội bộ: 157, 142) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.