THÔNG BÁO

Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2015

     Căn cứ Thông báo số 80/TB-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2015;

     Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch năm học 2014-2015;

    Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ như sau:

    1. Treo cờ Tổ quốc:

       Tất cả các khu, chi nhánh làm việc của Trường treo cờ Tổ quốc 01 ngày từ 06 giờ sáng đến hết ngày 02/9/2015.

Xem chi tiết

THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại Hội trường B11.204 khu 1

để phục vụ tổ chức Tọa đàm của Sở Lao động – Thương binh & Xã hội

      Căn cứ Công văn số 1274/LĐTBXH-CV của Sở Lao động – Thương binh & Xã hội ngày 14 tháng 8 năm 2015 về việc thuê Hội trường phục vụ tổ chức tọa đàm giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với cán bộ nữ về “ Kỹ năng quản lý, lãnh đạo và kỹ năng cân bằng giữa công việc – trách nhiệm gia đình với vấn đề bình đẳng giới hướng tới việc làm bền vững”;

     Căn cứ Phiếu trình số 176/PT-QTTB của Phòng Quản trị thiết bị ngày 17 tháng 8 năm 2015 về việc cho thuê Hội trường B11.204 từ ngày 07/9/2015 đến ngày 10/9/2015 đã được Hiệu trưởng phê duyệt,   

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v kết quả đăng ký môn học trực tuyến

các lớp Đại học, Cao đẳng khoá 2012, 2013, 2014 và Sinh viên, Học sinh

 còn nợ môn học, cải thiện điểm học kỳ I năm học 2015 - 2016

      Căn cứ số lượng đăng ký môn học online của sinh viên các lớp đại học, cao đẳng khoá 2012, 2013, 2014.

     Phòng Đào tạo thông báo đến các Khoa, Bộ môn, cố vấn học tập và sinh viên kết quả xử lý đăng ký môn học online như sau:

     Đối với các môn học - nhóm môn học được mở lớp: sinh viên đăng nhập vào tài khoản trên cổng thông tin sinh viên http://ttsv.tvu.edu.vn xem thời khoá biểu để theo dõi thực hiện (đính kèm danh sách các môn được mở lớp).

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (074) 3 855 247(074) 3 855 246 (Số nội bộ: 157, 142) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://172.16.2.22:2222/