THÔNG BÁO

Về việc thi lại tốt nghiệp cho sinh viên - học sinh các khóa trước

và các lớp thi chưa đạt ở các kỳ thi tốt nghiệp trong năm 2015

      Căn cứ kế hoạch số 1941/KH – ĐHTV, ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tổ chức các kỳ thi Tuyển sinh và  Tốt nghiệp năm 2015;

      Phòng Đào tạo trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả sinh viên - học sinh thi tốt nghiệp chưa đạt ở các kỳ thi lần trước, nếu có nhu cầu  đăng ký thi lại tốt nghiệp đến Phòng Đào tạo nộp phiếu đăng ký dự thi lại tốt nghiệp từ ngày thông báo đến hết ngày 30/11/2015.

       Ngày thi tốt nghiệp: 19/12 và 20/12/2015

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

Về thời gian làm thủ tục nhập học, sinh hoạt đầu khóa và lịch học

chính thức đối với thí sinh trúng tuyển Trung cấp chuyên nghiệp

năm 2015 tại Trường Đại học Trà Vinh.

                Căn cứ quyết định số 468/QĐ - HĐTS ngày 05/10/2015 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh về việc công nhận thí sinh trúng tuyển Trung cấp chuyên nghiệp năm 2015 tại Trường Đại học Trà Vinh;

Căn cứ thông báo số: 2075/TB-HĐTS ngày 05 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc thí sinh nhận Giấy báo trúng tuyển và làm thủ tục nhập học;

Phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến thí sinh trúng Trung cấp chuyên nghiệp năm 2015 tại trường Đại học Trà Vinh về thời gian làm thủ tục nhập học, sinh hoạt đầu khóa và lịch học cụ thể như sau:

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v thay đổi phòng học tại dãy phòng B21, B31, D31

và giảng đường A21.101, A21.102  khu 1 để phục vụ thi tuyển sinh

đợt thi ngày 10/10 và 11/10/2015

     Căn cứ vào Thông báo số 1204/TBTS-ĐHTV ngày 06 tháng 6 năm 2015 về việc tuyển sinh đào tạo văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học đợt thi ngày 03/10 và 04/10/2015;

     Căn cứ vào Thông báo số 15/TB-ĐT ngày 09 tháng 9 năm 2015 về việc thời gian nhận hồ sơ, ôn thi, thi tuyển sinh đợt thi tháng 10 năm 2015;

     Căn cứ vào nhu cầu sử dụng phòng học để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đào tạo văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học đợt thi tháng 10 năm 2015,

     Nhằm đảm bảo kế hoạch thi tuyển sinh, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên giảng dạy, cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm có lịch giảng dạy và sinh viên, học sinh có lịch học tập tại dãy phòng B21, B31, D31 và giảng đường A21.101, A21.102 được thay đổi phòng học cụ thể như sau:

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3 855 247(0294) 3 855 246 (Số nội bộ: 157, 142) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.