THỜI KHOÁ BIỂU ÔN THI TỐT NGHIỆP

  • Thời khoá biểu các lớp Đại học khoá 2012, Cao đẳng khoá 2013 (đào tạo theo niên chế) tốt nghiệp 6/2016

Xem chi tiết

  • Thời khoá biểu các lớp Trung cấp chuyên nghiệp khoá 2013, 2014 tốt nghiệp 7/2016 và 8/2016

Xem chi tiết

THÔNG BÁO

V/v đăng ký thi kết thúc, thi lại, học lại môn Giáo dục quốc phòng – An ninh

cho sinh viên các lớp                    

Căn cứ kế hoạch số 243/KH-ĐHTV ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Trường Đại học Trà Vinh về việc tốt nghiệp và thi tốt nghiệp các lớp đại học khoá 2011, 2012, cao đẳng khoá 2013, trung cấp chuyên nghiệp khoán 2013 (hệ 9/12), khoá 2014 (hệ 12/12) chính quy và các lớp hệ vừa làm vừa học, văn bằng hai khoá 2013, 2014 tại Trường tốt nghiệp năm 2016;

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh sinh viên thông báo đến tất cả HS-SV các lớp đại học khoá 2011, 2012, cao đẳng khoá 2013, trung cấp chuyên nghiệp khoá 2013 (hệ 9/12), khoá 2014 (hệ 12/12) chính quy và các lớp hệ vừa làm vừa học, văn bằng hai khoá 2013, 2014 một số nội dung liên quan đến môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh như sau:

Đọc thêm...

 

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TUYỂN SINH

1. Ngành Luật (Hệ vừa làm vừa học) Xem chi tiết

2. Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử (Liên thông từ Trung cấp lên Đại học) Xem chi tiết

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3 855 247(0294) 3 855 246 (Số nội bộ: 157, 142) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.