THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại dãy phòng B2 khu 1

     Căn cứ vào kế hoạch số 62/KH-ĐTSĐH, ngày 07 tháng 6 năm 2016 của phòng Đào tạo Sau đại học về việc lập kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh Cao học khóa 5 – đợt 1 năm 2016;

     Căn cứ vào nhu cầu sử dụng phòng học để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh tháng 6 năm 2016,

     Nhằm đảm bảo kế hoạch sử dụng phòng thi tuyển sinh, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm, học sinh, sinh viên có lịch giảng dạy và học tập tại dãy phòng B2 khu 1 được chuyển đến các dãy phòng học khác (lịch thay đổi phòng học đính kèm).

     Thời gian: ngày 25/6/2016 và ngày 26/6/2016

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại khu 4

     Căn cứ đề nghị số 134/ĐN-THSP, ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Thực hành Sư phạm về việc tạm ngưng hoạt động giảng dạy để phục vụ cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2016-2017,

     Nhằm đảm bảo cho kế hoạch sử dụng phòng của Trường Thực hành Sư phạm tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2016-2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên về chuyển phòng giảng dạy và học tập như sau:

Xem chi tiết

THÔNG BÁO

V/v đăng ký môn học trực tuyến học kỳ I năm học 2016 - 2017

đối với các lớp đại học, cao đẳng khoá 2012, 2013, 2014, 2015

và sinh viên, học sinh còn nợ môn học, cải thiện điểm

     Căn cứ chương trình đào tạo các lớp đại học, cao đẳng chính quy tại Trường;

     Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017 của Trường,

     Phòng Đào tạo thông báo đến các khoa, bộ môn, cố vấn học tập và sinh viên, học sinh về việc tổ chức đăng ký môn học trực tuyến cho các lớp đại học, cao đẳng khoá 2012, 2013, 2014, 2015 và sinh viên, học sinh còn nợ môn học, cải thiện điểm đăng ký môn học trực tuyến như sau:

  1. Thời gian mở cổng thông tin sinh viên đăng ký trực tuyến:

   + Sinh viên các lớp đại học, cao đẳng Khoa Y – Dược, Khoa Hóa học Ứng dụng, Khoa Nông nghiệp –Thủy sản: đăng ký từ ngày 07/7/2016 đến ngày 15/7/2016.

   + Sinh viên, học sinh các khoa còn lại; sinh viên, học sinh còn nợ môn học, cải thiện điểm: đăng ký từ ngày 09/7/2016 đến ngày 15/7/2016.

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3 855 247(0294) 3 855 246 (Số nội bộ: 157, 142) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.