Sơ đồ và danh sách sinh viên tham dự lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp

đợt 1 ngày 13/8/2016

1. Sơ đồ hội trường lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp:

      Hội trường E21.105: Xem chi tiết

2.  Danh sách sinh viên tham dự lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp:

    - Hội trường E21.105: Xem chi tiết

    - Hội trường E21.206: Xem chi tiết

 

THÔNG BÁO

Về việc thi lại tốt nghiệp cho sinh viên - học sinh các khóa trước

và các lớp thi chưa đạt ở kỳ thi tốt nghiệp tháng 6 năm 2016

Căn cứ kế hoạch số 2591/KH-ĐHTV, ngày 22/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tổ chức thi tuyển sinh và tốt nghiệp năm 2016;

Phòng Đào tạo trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả sinh viên - học sinh thi tốt nghiệp chưa đạt ở kỳ thi lần trước, nếu có nhu cầu  đăng ký thi lại tốt nghiệp đến Phòng Đào tạo nộp phiếu đăng ký dự thi lại tốt nghiệp từ ngày thông báo đến hết ngày 05/9/2016.

Ngày thi tốt nghiệp: 17/9 và 18/9/2016

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại dãy phòng B2, B3 khu 1

     Căn cứ vào công văn số 765/SYT-TCCB, ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Giám đốc Sở Y tế về việc xét tuyển, thi tuyển viên chức ngành y tế,

     Nhằm đảm bảo kế hoạch phối hợp với Sở Y tế về việc sử dụng phòng tổ chức thi viên chức ngành Y tế, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp, học sinh, sinh viên có lịch giảng dạy và học tập nếu trùng vào các phòng và buổi như sau thì được đổi sang các phòng khác (lịch thay đổi phòng đính kèm).

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.