THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập

 tại dãy phòng E21 để di dời Khoa Sư phạm về khu 1

     Căn cứ vào tờ trình số 01/TTr - QTTB, ngày 13 tháng 01 năm 2016 của phòng Quản trị - Thiết bị về việc di dời Khoa Sư phạm, Sinh viên ở Ký túc xá Khu 4 về Khu 1 và sắp xếp phòng tại Khu 1 và Khu 4,

     Nhằm đảm bảo kế hoạch sử dụng phòng tổ chức di dời Khoa Sư phạm về Khu 1, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp, học sinh, sinh viên có lịch giảng dạy và học tập nếu trùng vào các phòng và thời gian như sau thì được đổi sang các phòng khác.

     Thời gian: từ ngày 25/01/2016 đến ngày 28/8/2016 (từ thứ 2 đến chủ nhật)

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v kết quả đăng ký môn học trực tuyến

các lớp Đại học, Cao đẳng khoá 2015 và Sinh viên, Học sinh

 còn nợ môn học, cải thiện điểm học kỳ II năm học 2015 - 2016

            Căn cứ số lượng đăng ký môn học online của sinh viên các lớp đại học, cao đẳng khoá 2015.

Phòng Đào tạo thông báo đến các Khoa, Bộ môn, cố vấn học tập và sinh viên kết quả xử lý đăng ký môn học trực tuyến như sau:

Đối với các môn học - nhóm môn học được mở lớp: sinh viên đăng nhập vào tài khoản trên cổng thông tin sinh viên http://ttsv.tvu.edu.vn xem thời khoá biểu để theo dõi thực hiện (đính kèm danh sách các nhóm môn được mở lớp).

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v thay đổi phòng học tại dãy phòng E21.204, E21.206 và E21.207 khu 1

để phục vụ thi tuyển sinh đợt thi ngày 23/01 và 24/01/2016

      Căn cứ vào Thông báo số 2172/TBTS - ĐHTV ngày 16 tháng 10 năm 2015 về việc tuyển sinh liên thông chính quy từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp lên trình độ đại học ngành Răng - Hàm - Mặt năm 2015;

      Căn cứ vào nhu cầu sử dụng phòng học để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh liên thông chính quy từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp lên trình độ đại học ngành Răng - Hàm - Mặt đợt thi tháng 01 năm 2015,

      Nhằm đảm bảo kế hoạch thi tuyển sinh, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên giảng dạy, cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm có lịch giảng dạy và sinh viên, học sinh có lịch học tập tại dãy phòng E21.204, E21.206 và E21.207 được thay đổi phòng học cụ thể như sau:

       1. Các phòng thay đổi:

          + Phòng E21.204, E21.206, E21.207.

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3 855 247(0294) 3 855 246 (Số nội bộ: 157, 142) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.