THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại dãy phòng B2 khu 1

     Căn cứ vào kế hoạch số 243/KH-ĐHTV, ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc thi tốt nghiệp năm 2016;

     Căn cứ vào nhu cầu sử dụng phòng học để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp tháng 7 năm 2016,

     Nhằm đảm bảo kế hoạch thi tốt nghiệp, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp, học sinh, sinh viên có lịch giảng dạy và học tập được chuyển phòng học nếu trùng vào các ngày và phòng học như sau:

     Thời gian: ngày 16/7/2016

     Địa điểm: dãy phòng B21 (từ phòng B21.101 đến phòng B21.307)

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp

cho sinh viên, học sinh các lớp đại học khoá 2011, 2012, cao đẳng khoá 2013

và các lớp liên thông vừa làm vừa học tốt nghiệp năm 2016

Căn cứ kế hoạch số: 1393/KH - ĐHTV ngày 07 tháng 7 năm 2016 kế hoạch về việc tổ chức lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên, học sinh các lớp đại học khoá 2011, 2012, cao đẳng khoá 2013, các lớp liên thông vừa làm vừa học tốt nghiệp năm 2016; 

           Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các đơn vị trực thuộc, sinh viên - học sinh các lớp dưới đây về thời gian, địa điểm tổ chức và đăng ký tham dự lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp như sau:

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

Về việc nộp giấy xác nhận điểm thi tốt nghiệp THPT

đối với các lớp trung cấp chuyên nghiệp khoá 2015 hệ 12/12

và phiếu đăng ký dự thi lại tốt nghiệp văn hóa các lớp khóa trước

Căn cứ kế hoạch số: 243/KH-ĐHTV, ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tốt nghiệp và thi tốt nghiệp các lớp tại Trường tốt nghiệp năm 2016;

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến học sinh các lớp trung cấp chuyên nghiệp khoá 2015 chưa đạt tốt nghiệp trung học phổ thông (học sinh đã hoàn thành chương trình THPT (bổ túc THPT) nhưng chưa đủ điều kiện để công nhận tốt nghiệp THPT) như sau:

  - Nộp 01 bản sao công chứng giấy xác nhận điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

- Giáo viên chủ nhiệm nhận và lập danh sách nộp về phòng Đào tạo từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15 tháng 7 năm 2016.

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3 855 247(0294) 3 855 246 (Số nội bộ: 157, 142) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.