THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại khu 4

     Căn cứ đề nghị số 134/ĐN-THSP, ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Thực hành Sư phạm về việc tạm ngưng hoạt động giảng dạy để phục vụ cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2016-2017,

     Nhằm đảm bảo cho kế hoạch sử dụng phòng của Trường Thực hành Sư phạm tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2016-2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên về chuyển phòng giảng dạy và học tập như sau:

Xem chi tiết

THÔNG BÁO

V/v đăng ký môn học trực tuyến học kỳ I năm học 2016 - 2017

đối với các lớp đại học, cao đẳng khoá 2012, 2013, 2014, 2015

và sinh viên, học sinh còn nợ môn học, cải thiện điểm

     Căn cứ chương trình đào tạo các lớp đại học, cao đẳng chính quy tại Trường;

     Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017 của Trường,

     Phòng Đào tạo thông báo đến các khoa, bộ môn, cố vấn học tập và sinh viên, học sinh về việc tổ chức đăng ký môn học trực tuyến cho các lớp đại học, cao đẳng khoá 2012, 2013, 2014, 2015 và sinh viên, học sinh còn nợ môn học, cải thiện điểm đăng ký môn học trực tuyến như sau:

  1. Thời gian mở cổng thông tin sinh viên đăng ký trực tuyến:

   + Sinh viên các lớp đại học, cao đẳng Khoa Y – Dược, Khoa Hóa học Ứng dụng, Khoa Nông nghiệp –Thủy sản: đăng ký từ ngày 07/7/2016 đến ngày 15/7/2016.

   + Sinh viên, học sinh các khoa còn lại; sinh viên, học sinh còn nợ môn học, cải thiện điểm: đăng ký từ ngày 09/7/2016 đến ngày 15/7/2016.

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v tạm ngưng hoạt động giảng dạy, học tập và làm việc

     Căn cứ Quyết định số 769/QĐ-BGDĐT, ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào về việc giao nhiệm vụ cho các cơ sở giáo dục đại học chủ trì tổ chức cụm thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2016;

     Căn cứ kế hoạch số 781/KH-ĐHTV, ngày 09 tháng 4 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc thực hiện công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2016,

    Căn cứ nhu cầu sử dụng phòng học phục vụ kỳ thi THPT quốc gia năm 2016, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên của Trường được nghỉ học, giảng dạy và làm việc, tham gia công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 (nếu có); với thời gian và địa điểm như sau:

v         Thời gian: Các ngày 29, 30/6/2016 và 01, 02, 03, 04/7/2016

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3 855 247(0294) 3 855 246 (Số nội bộ: 157, 142) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.