THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập

 tại dãy phòng C11 để bố trí phòng thực hành khoa Y – Dược

     Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Ban Giám hiệu về việc chuyển một số phòng thực hành của khoa Y - Dược từ dãy phòng E11 sang dãy phòng C11,

     Nhằm đảm bảo kế hoạch sử dụng phòng tổ chức di dời một số phòng thực hành của khoa Y – Dược sang dãy phòng C11, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp, học sinh, sinh viên có lịch giảng dạy và học tập nếu trùng vào các phòng và thời gian như sau thì được đổi sang các phòng khác.

     Thời gian: kể từ ngày 06/9/2016

Đọc thêm...

Sơ đồ và danh sách sinh viên tham dự lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp

đợt 2 ngày 20/8/2016

1. Sơ đồ hội trường lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp:

      Hội trường E21.105: Xem chi tiết

2.  Danh sách sinh viên tham dự lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp: Xem chi tiết

 

Sơ đồ và danh sách sinh viên tham dự lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp

đợt 1 ngày 13/8/2016

1. Sơ đồ hội trường lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp:

      Hội trường E21.105: Xem chi tiết

2.  Danh sách sinh viên tham dự lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp:

    - Hội trường E21.105: Xem chi tiết

    - Hội trường E21.206: Xem chi tiết

 

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3 855 247(0294) 3 855 246 (Số nội bộ: 157, 142) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.