THÔNG BÁO

V/v chuẩn bị kế hoạch tốt nghiệp lớp đại học liên thông (DF14KD11)

hình thức vừa làm vừa học tại Trường Đại học Trà Vinh

Căn cứ kế hoạch số 2591/KH-ĐHTV, ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường đại học Trà Vinh về việc tổ chức thi Tuyển sinh và Tốt nghiệp năm 2016;

Căn cứ kế hoạch đào tạo lớp đại học liên thông (DF14KD11) đã được Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt;

Nhằm chuẩn bị tốt cho công tác tốt nghiệp, phòng Đào tạo thông báo đến các Khoa, Bộ môn, Cố vấn học tập cần lưu ý thực hiện các nội dung sau:

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.