THÔNG BÁO

V/v đăng ký thi kết thúc, thi lại, học lại môn Giáo dục quốc phòng – An ninh

cho sinh viên các lớp                    

Căn cứ kế hoạch số 243/KH-ĐHTV ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Trường Đại học Trà Vinh về việc tốt nghiệp và thi tốt nghiệp các lớp đại học khoá 2011, 2012, cao đẳng khoá 2013, trung cấp chuyên nghiệp khoán 2013 (hệ 9/12), khoá 2014 (hệ 12/12) chính quy và các lớp hệ vừa làm vừa học, văn bằng hai khoá 2013, 2014 tại Trường tốt nghiệp năm 2016;

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh sinh viên thông báo đến tất cả HS-SV các lớp đại học khoá 2011, 2012, cao đẳng khoá 2013, trung cấp chuyên nghiệp khoá 2013 (hệ 9/12), khoá 2014 (hệ 12/12) chính quy và các lớp hệ vừa làm vừa học, văn bằng hai khoá 2013, 2014 một số nội dung liên quan đến môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh như sau:

Đọc thêm...

 

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TUYỂN SINH

1. Ngành Luật (Hệ vừa làm vừa học) Xem chi tiết

2. Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử (Liên thông từ Trung cấp lên Đại học) Xem chi tiết

KẾ  HOẠCH

Về việc tốt nghiệp các lớp Đại học liên thông

hình thức vừa làm vừa học khoá 2013, 2014 và tổ chức thi lại

tốt nghiệp các lớp thi chưa đạt ở các kỳ thi trong năm 2015 tại Trường

      Căn cứ kế hoạch đào tạo các lớp liên thông hình thức vừa làm vừa học khóa 2013, 2014 đã được Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh phê duyệt;

      Căn cứ kế hoạch số 2591/KH - ĐHTV, ngày 22/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tổ chức thi Tuyển sinh và Tốt nghiệp năm 2016;

      Căn cứ vào kế hoạch tốt nghiệp của Khoa, Bộ môn;

      Trường Đại học Trà Vinh lập kế hoạch tốt nghiệp cụ thể như sau:

     1.  Kế hoạch chung:

          1.1 Đào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học: Thi tốt nghiệp

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3 855 247(0294) 3 855 246 (Số nội bộ: 157, 142) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.