THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại dãy phòng A4 khu 2

     Căn cứ kế hoạch số 67/KH-VIFL, ngày 04 tháng 4 năm 2016 của Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học về việc sử dụng phòng học lý thuyết dãy A2 và A4 tại khu 2,

     Nhằm đảm bảo kế hoạch sử dụng phòng cho Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  tổ chức các lớp hè năm 2016, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp, học sinh, sinh viên có lịch giảng dạy và học tập nếu trùng vào các phòng và buổi như sau thì được đổi sang các phòng khác (lịch thay đổi phòng đính kèm).

     Thời gian: ngày 20/5/2016 đến ngày 10/8/2016

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại dãy phòng B2 khu 1

     Căn cứ vào thông báo số 117/TBTS-ĐHTV, ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học đợt thi ngày 07/4 và 10/4/2016;

     Căn cứ thông báo số 614/TB - ĐHTV, ngày 18/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc thay đổi ngày thi tuyển sinh tháng 04 năm 2016;

      Căn cứ vào nhu cầu sử dụng phòng học để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh tháng 4 năm 2016,

     Nhằm đảm bảo kế hoạch thi tuyển sinh, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm, học sinh, sinh viên có lịch giảng dạy và học tập tại dãy phòng B2 khu 1 được chuyển đến các dãy phòng học khác (lịch thay đổi phòng học đính kèm).

     Thời gian: ngày 23/4/2016 và sáng ngày 24/4/2016

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2016

     Căn cứ thông báo số 29/TB-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2016 và Kế hoạch đào tạo của Trường Đại học Trà Vinh,

     Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo việc nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương như sau:

     Công chức, viên chức, sinh viên, học sinh nghỉ 03 ngày (16, 17 và 18/4/2016 nhằm thứ Bảy, chủ Nhật và thứ Hai) theo quy định. Ngày 19/4/2016 (thứ Ba) trở lại giảng dạy và học tập bình thường.

Xem chi tiết

 

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3 855 247(0294) 3 855 246 (Số nội bộ: 157, 142) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.