Sơ đồ và danh sách sinh viên tham dự lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp

đợt 2 ngày 20/8/2016

1. Sơ đồ hội trường lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp:

      Hội trường E21.105: Xem chi tiết

2.  Danh sách sinh viên tham dự lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp: Xem chi tiết

 

Sơ đồ và danh sách sinh viên tham dự lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp

đợt 1 ngày 13/8/2016

1. Sơ đồ hội trường lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp:

      Hội trường E21.105: Xem chi tiết

2.  Danh sách sinh viên tham dự lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp:

    - Hội trường E21.105: Xem chi tiết

    - Hội trường E21.206: Xem chi tiết

 

THÔNG BÁO

Về việc thi lại tốt nghiệp cho sinh viên - học sinh các khóa trước

và các lớp thi chưa đạt ở kỳ thi tốt nghiệp tháng 6 năm 2016

Căn cứ kế hoạch số 2591/KH-ĐHTV, ngày 22/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tổ chức thi tuyển sinh và tốt nghiệp năm 2016;

Phòng Đào tạo trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả sinh viên - học sinh thi tốt nghiệp chưa đạt ở kỳ thi lần trước, nếu có nhu cầu  đăng ký thi lại tốt nghiệp đến Phòng Đào tạo nộp phiếu đăng ký dự thi lại tốt nghiệp từ ngày thông báo đến hết ngày 05/9/2016.

Ngày thi tốt nghiệp: 17/9 và 18/9/2016

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3 855 247(0294) 3 855 246 (Số nội bộ: 157, 142) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.