THÔNG BÁO

Về việc phân công cố vấn học tập cho các lớp cao đẳng, đại học

hệ chính quy khóa tuyển sinh năm 2016

    Căn cứ kế hoạch đào tạo các lớp cao đẳng, đại học hệ chính quy năm học 2016-2017;

    Nhằm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của cố vấn học tập thực hiện theo Quyết định số 327/QĐ-ĐHTV ngày 22 tháng 01 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định công tác chủ nhiệm, cố vấn học tập;

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại phòng B11.201, B11.204, B11.301

     Căn cứ vào Đề nghị số 50/TT.ĐTLK, ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Trung tâm Đào tạo liên kết về việc hoán đổi các phòng học lý thuyết,

    Nhằm đảm bảo quỹ phòng học sử dụng phù hợp với nhu cầu thực tế, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp, học sinh, sinh viên có lịch giảng dạy và học tập nếu trùng vào các phòng và thời gian như sau thì được đổi sang các phòng khác.

     Thời gian: từ ngày 03/10/2016 đến hết ngày 05/3/2017 (từ thứ 2 đến chủ nhật)

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3 855 247(0294) 3 855 246 (Số nội bộ: 157, 142) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.