THÔNG BÁO

V/v tạm ngưng hoạt động giảng dạy và học tập phục vụ tuyển sinh

     Căn cứ vào thông báo số 1376/TBTS-ĐHTV, ngày 05 tháng 7 năm 2016  của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học đợt thi ngày 26/11/2016 và 27/11/2016,

     Căn cứ vào nhu cầu sử dụng phòng học để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh tháng 11 năm 2016, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, học sinh, sinh viên của Trường được tạm ngưng hoạt động giảng dạy và học tập với thời gian và địa điểm như sau:

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v Chuyển phòng giảng dạy và học tập tại dãy phòng B71

     Căn cứ kế hoạch số 2339/KH-ĐHTV, ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc di dời Thư viện về tòa nhà Thư viện điện tử, 

     Nhằm đảm bảo kế hoạch giảng dạy và học tập, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp, học sinh, sinh viên có lịch giảng dạy và học tập nếu trùng vào các phòng và thời gian như sau thì được đổi sang các phòng khác.

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v tạm ngưng hoạt động giảng dạy và học tập nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

    Căn cứ kế hoạch số 2344/KH-ĐHTV, ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc họp mặt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11,

     Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, học sinh, sinh viên của Trường được nghỉ giảng dạy và học tập vào ngày 18/11/2016 (kể cả các lớp có lịch học buổi tối) tham gia các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Sau thời gian trên các hoạt động giảng dạy và học tập trở lại bình thường.

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3 855 247(0294) 3 855 246 (Số nội bộ: 157, 142) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.