THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2017

     Căn cứ Thông báo số 16/TB-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2017 và Kế hoạch đào tạo của Trường Đại học Trà Vinh,

     Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo việc nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2017 như sau:

      - Ngày Giỗ Tổ Hùng vương - Mùng 10 tháng 3 Âm lịch (nhằm ngày 06/4/2017 Dương lịch) Công chức, viên chức, người lao động và sinh viên, học sinh được nghỉ làm việc 01 ngày (06/4/2017 nhằm thứ Năm) theo quy định. Ngày 07/4/2017 (thứ Sáu) trở lại làm việc, giảng dạy và học tập bình thường.

Xem chi tiết

THÔNG BÁO

V/v tạm ngưng hoạt động giảng dạy và học tập tại khu 1

    Căn cứ vào kế hoạch số 22/KH-ĐTSĐH, ngày 08 tháng 3 năm 2017 của phòng Đào tạo Sau đại học về việc lập kế hoạch phối hợp tổ chức kỳ thi tuyển sinh Cao học khóa 5 năm 2016;

    Căn cứ vào kế hoạch số 2717/KH-ĐHTV, ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Trường Đại học Trà Vinh về việc tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên đại học chính quy và vừa làm vừa học đợt thi ngày 25/3 và 26/3/2017;

    Căn cứ vào nhu cầu sử dụng phòng học để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh tháng 3 năm 2017,

    Nhằm đảm bảo kế hoạch sử dụng phòng thi tuyển sinh, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm, học sinh, sinh viên, học viên cao học có lịch giảng dạy và học tập tại khu 1 được tạm ngưng hoạt động giảng dạy và học tập với thời gian và địa điểm như sau:

    Thời gian: ngày 25/3/2017 và ngày 26/3/2017 (kể cả buổi tối).

    Địa điểm: tất cả các dãy phòng tại khu 1 (kể cả các dãy phòng E1, E2, E3).

Đọc thêm...

KẾ HOẠCH

Về việc tốt nghiệp các lớp đại học liên thông khoá 2014 và khoá 2015

hình thức vừa làm vừa học và tổ chức thi lại tốt nghiệp

các lớp thi chưa đạt ở kỳ thi tháng 3 năm 2017 tại Trường

     Căn cứ kế hoạch đào tạo các lớp đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học khóa 2014 và khóa 2015 đã được Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh phê duyệt;

     Căn cứ Quyết định số 4951/QĐ-ĐHTV, ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành lịch hoạt động đào tạo năm học 2016 – 2017;

     Căn cứ vào kế hoạch tốt nghiệp của các Khoa và Bộ môn;

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3 855 247(0294) 3 855 246 (Số nội bộ: 157, 142) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.