THÔNG BÁO

V/v Sinh viên, học sinh nghỉ Tết Nguyên Đán Đinh Dậu năm 2017

     Căn cứ vào Kế hoạch tổng thể công tác đào tạo năm học 2016 – 2017;

     Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến sinh viên, học sinh như sau:

     Sinh viên, học sinh được nghỉ Tết Nguyên Đán Đinh Dậu năm 2017 từ ngày 23/01/2017 đến hết ngày 05/02/2017 (nhằm ngày 26 tháng Chạp, Bính Thân đến hết ngày mùng 09 tháng Giêng, Đinh Dậu). Ngày 06/02/2017 (nhằm ngày mùng 10 tháng Giêng, Đinh Dậu) sinh viên, học sinh trở lại Trường học bình thường.

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại phòng A54.101

     Căn cứ công văn số 1045/SGDĐT-CTTT ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh về việc hỗ trợ cơ sở vật chất phục vụ Cuộc thi khoa học kỹ thuật năm học 2016-2017,

     Nhằm đảm bảo cho kế hoạch hỗ trợ Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2016-2017 do sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên về chuyển phòng giảng dạy và học tập như sau:

     Địa điểm: phòng A54.101 (lịch thay đổi phòng đính kèm)

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v đăng ký môn học trực tuyến học kỳ II năm học 2016 - 2017

đối với các lớp đại học, cao đẳng khoá 2013, 2014, 2015, 2016

 và sinh viên còn nợ môn học, cải thiện điểm

        Căn cứ chương trình đào tạo các lớp đại học, cao đẳng chính quy tại Trường;

        Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017 của Trường,

        Phòng Đào tạo thông báo đến các khoa, bộ môn, cố vấn học tập và sinh viên về việc tổ chức đăng ký môn học trực tuyến cho các lớp đại học, cao đẳng khoá 2013, 2014, 2015, 2016 và sinh viên còn nợ môn học, cải thiện điểm đăng ký môn học trực tuyến như sau:

  1. Thời gian mở cổng thông tin sinh viên đăng ký trực tuyến:

               -  Đối với sinh viên khóa 2013, 2014, 2015:

    + Sinh viên các lớp đại học, cao đẳng Khoa Y – Dược, Hóa học Ứng dụng, Khoa Nông nghiệp –Thủy sản: đăng ký từ ngày 15/12/2016 đến ngày 22/12/2016

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3 855 247(0294) 3 855 246 (Số nội bộ: 157, 142) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.