THÔNG BÁO

V/v Chuyển phòng giảng dạy và học tập tại dãy phòng B71

     Căn cứ kế hoạch số 2339/KH-ĐHTV, ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc di dời Thư viện về tòa nhà Thư viện điện tử, 

     Nhằm đảm bảo kế hoạch giảng dạy và học tập, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp, học sinh, sinh viên có lịch giảng dạy và học tập nếu trùng vào các phòng và thời gian như sau thì được đổi sang các phòng khác.

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v tạm ngưng hoạt động giảng dạy và học tập nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

    Căn cứ kế hoạch số 2344/KH-ĐHTV, ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc họp mặt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11,

     Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, học sinh, sinh viên của Trường được nghỉ giảng dạy và học tập vào ngày 18/11/2016 (kể cả các lớp có lịch học buổi tối) tham gia các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Sau thời gian trên các hoạt động giảng dạy và học tập trở lại bình thường.

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại phòng A21.101, A21.102, C51.202

     Căn cứ công văn số 1062/SNV-CCVC, ngày 21 tháng 10 năm 2016 của Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính về việc hỗ trợ địa điểm tổ chức thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2016,

    Nhằm đảm bảo cho kế hoạch sử dụng phòng của Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên về chuyển phòng giảng dạy và học tập như sau: (lịch thay đổi phòng đính kèm)

     Địa điểm: phòng A21.101, A21.102, C51.202

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3 855 247(0294) 3 855 246 (Số nội bộ: 157, 142) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.