THÔNG BÁO

Về việc treo cờ tổ quốc và nghỉ tết Dương lịch năm 2017

     Căn cứ Thông báo số 126/TB-UBND ngày 12/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ tết Dương lịch năm 2017;

     Căn cứ Kế hoạch đào tạo của Trường, nhằm tạo điều kiện cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động và sinh viên, học sinh của Trường có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, về quê thăm gia đình,

Xem chi tiết


 

THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại phòng B71.101

     Căn cứ công văn số 1244/SNV-CCVC, ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Sở nội vụ tỉnh Trà Vinh về việc hỗ trợ phòng học tổ chức bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã năm 2016,

     Nhằm đảm bảo cho kế hoạch sử dụng phòng của sở Nội vụ tổ chức bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên về việc chuyển phòng giảng dạy và học tập như sau:

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại phòng E21.206, E21.207, B71.101

     Căn cứ kế hoạch số 2691/KH-ĐHTV, ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc phối hợp tổ chức Hội nghị Khoa học Quân Dân y Đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ XI,

     Nhằm đảm bảo cho kế hoạch sử dụng phòng, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên về việc chuyển phòng giảng dạy và học tập như sau:

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3 855 247(0294) 3 855 246 (Số nội bộ: 157, 142) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.