THÔNG BÁO

Về việc thi lại tốt nghiệp cho sinh viên - học sinh các khóa trước

và sinh viên - học sinh các lớp thi chưa đạt ở kỳ thi tốt nghiệp

 tháng 12 năm 2016

     Căn cứ Quyết định số 4951/QĐ-ĐHTV, ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành lịch hoạt động đào tạo năm học 2016 – 2017;

     Phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả sinh viên - học sinh thi tốt nghiệp chưa đạt ở kỳ thi lần trước và nếu có nhu cầu đăng ký thi lại tốt nghiệp đến Phòng Đào tạo nộp phiếu đăng ký dự thi lại tốt nghiệp từ ngày thông báo đến hết ngày 05/3/2017.

     Ngày thi tốt nghiệp: 18/3 và 19/3/2017

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v chuyển đổi kết quả đăng ký môn Anh văn không chuyên 2

     Căn cứ vào Biên bản họp khoa số 62/BB-YD, ngày 11 tháng 10 năm 2016 của khoa Y – Dược về việc bổ sung kiến thức Tiếng Anh Y khoa vào chương trình Anh văn không chuyên, áp dụng cho sinh viên các ngành thuộc khoa Y – Dược kể từ khóa 2016,

     Căn cứ số lượng đăng ký môn học trực tuyến của sinh viên các lớp đại học, cao đẳng khoá 2016.

     Nhằm đảm bảo kế hoạch học kiến thức Tiếng Anh Y khoa vào chương trình  Anh văn không chuyên của các lớp khoa Y – Dược, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả cố vấn học tập, sinh viên như sau:

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại dãy phòng C1 khu 1

     Căn cứ vào Tờ trình số 01/TTr-QTTB, ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Phòng Quản trị - Thiết bị về việc di dời sắp xếp phòng làm việc của Bộ môn Công nghệ Thông tin thuộc Khoa Kỹ thuật Công nghệ, các phòng máy tính thực hành thuộc Phòng Quản trị - Thiết bị và các phòng thực hành thuộc Khoa Y – Dược,

    Nhằm đảm bảo quỹ phòng học sử dụng phù hợp với nhu cầu thực tế, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp, học sinh, sinh viên có lịch giảng dạy và học tập nếu trùng vào các phòng và thời gian như sau thì được chuyển sang các phòng khác.

      Thời gian: từ ngày 19/01/2017 đến hết ngày 27/8/2017 (từ thứ 2 đến chủ nhật)

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.