THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại phòng A54.101

     Căn cứ công văn số 1045/SGDĐT-CTTT ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh về việc hỗ trợ cơ sở vật chất phục vụ Cuộc thi khoa học kỹ thuật năm học 2016-2017,

     Nhằm đảm bảo cho kế hoạch hỗ trợ Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2016-2017 do sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên về chuyển phòng giảng dạy và học tập như sau:

     Địa điểm: phòng A54.101 (lịch thay đổi phòng đính kèm)

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v đăng ký môn học trực tuyến học kỳ II năm học 2016 - 2017

đối với các lớp đại học, cao đẳng khoá 2013, 2014, 2015, 2016

 và sinh viên còn nợ môn học, cải thiện điểm

        Căn cứ chương trình đào tạo các lớp đại học, cao đẳng chính quy tại Trường;

        Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017 của Trường,

        Phòng Đào tạo thông báo đến các khoa, bộ môn, cố vấn học tập và sinh viên về việc tổ chức đăng ký môn học trực tuyến cho các lớp đại học, cao đẳng khoá 2013, 2014, 2015, 2016 và sinh viên còn nợ môn học, cải thiện điểm đăng ký môn học trực tuyến như sau:

  1. Thời gian mở cổng thông tin sinh viên đăng ký trực tuyến:

               -  Đối với sinh viên khóa 2013, 2014, 2015:

    + Sinh viên các lớp đại học, cao đẳng Khoa Y – Dược, Hóa học Ứng dụng, Khoa Nông nghiệp –Thủy sản: đăng ký từ ngày 15/12/2016 đến ngày 22/12/2016

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v tạm ngưng hoạt động giảng dạy và học tập phục vụ tuyển sinh

     Căn cứ vào thông báo số 1376/TBTS-ĐHTV, ngày 05 tháng 7 năm 2016  của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học đợt thi ngày 26/11/2016 và 27/11/2016,

     Căn cứ vào nhu cầu sử dụng phòng học để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh tháng 11 năm 2016, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, học sinh, sinh viên của Trường được tạm ngưng hoạt động giảng dạy và học tập với thời gian và địa điểm như sau:

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3 855 247(0294) 3 855 246 (Số nội bộ: 157, 142) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.