THÔNG BÁO

V/v nhận yêu cầu phúc khảo bài thi

Kỳ thi Tuyển sinh liên thông cao đẳng, đại học tháng 3 năm 2017

     Thực hiện kế hoạch Tuyển sinh liên thông tại Trường Đại học Trà Vinh,  

    Hội đồng Tuyển sinh liên thông cao đẳng, đại học tháng 3 năm 2017 thông báo nhận yêu cầu phúc khảo như sau:

    1. Thời gian nhận yêu cầu phúc khảo:

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/04/2017.

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

Về việc bảo lưu hồ sơ tuyển sinh đợt thi tháng 04 năm 2017

Căn cứ thông báo số 2826/TBTS - ĐHTV ngày 30/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học đợt thi ngày 22/4 và 23/4/2017;

Căn cứ vào tình hình thực tế tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh;

Nay Phòng Đào tạo,Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả các thí sinh nộp hồ sơ tại phòng Đào tạo, Trường Đại học Trà Vinh về việc bảo lưu hồ sơ tuyển sinh đợt thi tháng 04 năm 2017, cụ thể như sau:

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2017

    Căn cứ vào Kế hoạch tổng thể công tác đào tạo năm học 2016 – 2017;

    Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, sinh viên, học sinh được nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2017 từ ngày 29/4/2017 (thứ bảy) đến hết ngày 02/5/2017 (thứ ba). Ngày 03/5/2017 (thứ tư) giảng viên, sinh viên, học sinh trở lại Trường giảng dạy và học tập bình thường.

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3 855 247(0294) 3 855 246 (Số nội bộ: 157, 142) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.