THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại dãy phòng B2 và B3 khu 1

Căn cứ kế hoạch số 283/KH-ĐHTV, ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc thi tốt nghiệp các lớp trung cấp chuyên nghiệp khoá 2015 tháng 7 năm 2017 tại Trường;

           Căn cứ vào thông báo số 1350/TB-ĐHTV, ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh sau đại học, đợt 1 năm 2017;

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng phòng học để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh và tốt nghiệp tháng 7 năm 2017,

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v chuẩn bị kế hoạch thi tốt nghiệp

các lớp DE14DD11, DE14XYH11, DF15DD10

Căn cứ kế hoạch công tác đào tạo năm học 2017 – 2018,

Nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp các lớp DE14DD11, DE14XYH11, DF15DD10 hệ vừa làm vừa học, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến phòng Khảo thí, khoa Y – Dược, bộ môn Điều dưỡng, bộ môn Xét nghiệm y học, cố vấn học tập có lớp chuẩn bị thi tốt nghiệp cần lưu ý thực hiện các nội dung sau:

- Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch đào tạo, học phần đã thực hiện, chưa thực hiện nhằm có kế hoạch điều chỉnh, bổ sung (nếu cần thiết); rà soát sinh viên còn nợ môn học, sinh viên cần học cải thiện điểm,...

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện hoàn trả lệ phí thi tuyển và lệ phí ôn thi cho các thí sinh đã được bảo lưu hồ sơ trong đợt tuyển sinh năm 2016 và đợt tuyển sinh tháng 4 năm 2017

Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT, ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học;

Căn cứ Quyết định số 2325/QĐ-ĐHTV ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học;

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3 855 247(0294) 3 855 246 (Số nội bộ: 157, 142) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.