THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại dãy phòng B7 khu 1

     Căn cứ vào kế hoạch số 243/KH-ĐHTV, ngày 28 tháng 01 năm 2016  của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc thi tốt nghiệp năm 2016;

     Căn cứ vào nhu cầu sử dụng phòng học để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp tháng 12 năm 2016,

     Nhằm đảm bảo kế hoạch thi tốt nghiệp, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp, học sinh, sinh viên có lịch giảng dạy và học tập nếu trùng vào các ngày và phòng học như sau thì được chuyển sang các phòng học khác (lịch thay đổi phòng đính kèm).

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại dãy phòng B2 khu 1

    Căn cứ vào kế hoạch số 124/KH-ĐTSĐH, ngày 01 tháng 12 năm 2016 của phòng Đào tạo Sau đại học về việc lập kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh Cao học khóa 5 – đợt 2 năm 2016;

    Căn cứ vào nhu cầu sử dụng phòng học để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh tháng 12 năm 2016,

    Nhằm đảm bảo kế hoạch sử dụng phòng thi tuyển sinh, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm, học sinh, sinh viên có lịch giảng dạy và học tập tại dãy phòng B2 khu 1 được chuyển đến các dãy phòng học khác (lịch thay đổi phòng học đính kèm).

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập phục vụ tuyển sinh

    Căn cứ vào thông báo số 1376/TBTS-ĐHTV, ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học đợt thi ngày 26/11/2016 và 27/11/2016,

      Căn cứ vào nhu cầu sử dụng phòng học để phục vụ cho kỳ thi tuyển sinh tháng 11 năm 2016, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, học sinh, sinh viên của Trường được chuyển phòng giảng dạy và học tập với thời gian và địa điểm như sau: (lịch chuyển phòng đính kèm)

  •      Thời gian: từ ngày 22/11/2016 đến sáng ngày 27/11/2016
  •      Địa điểm: dãy B71 (các phòng B71.506, B71.507, B71.508)

     Sau thời gian trên các hoạt động giảng dạy, học tập và làm việc trở lại bình thường.

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3 855 247(0294) 3 855 246 (Số nội bộ: 157, 142) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.