THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại dãy phòng B2 khu 1

     Căn cứ kế hoạch số 642/KH-ĐHTV, ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tổ chức kiểm tra, cấp chứng nhận tiếng Anh bậc 1, 2, 3, 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam,

      Nhằm đảm bảo cho kế hoạch sử dụng phòng tổ chức thi, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên, học sinh về việc chuyển phòng giảng dạy và học tập với thời gian và  địa điểm như sau (lịch thay đổi phòng đính kèm):

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v nhận yêu cầu phúc khảo bài thi

Kỳ thi Tuyển sinh liên thông cao đẳng, đại học tháng 3 năm 2017

     Thực hiện kế hoạch Tuyển sinh liên thông tại Trường Đại học Trà Vinh,  

    Hội đồng Tuyển sinh liên thông cao đẳng, đại học tháng 3 năm 2017 thông báo nhận yêu cầu phúc khảo như sau:

    1. Thời gian nhận yêu cầu phúc khảo:

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/04/2017.

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

Về việc bảo lưu hồ sơ tuyển sinh đợt thi tháng 04 năm 2017

Căn cứ thông báo số 2826/TBTS - ĐHTV ngày 30/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học đợt thi ngày 22/4 và 23/4/2017;

Căn cứ vào tình hình thực tế tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh;

Nay Phòng Đào tạo,Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả các thí sinh nộp hồ sơ tại phòng Đào tạo, Trường Đại học Trà Vinh về việc bảo lưu hồ sơ tuyển sinh đợt thi tháng 04 năm 2017, cụ thể như sau:

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3 855 247(0294) 3 855 246 (Số nội bộ: 157, 142) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.