KẾ HOẠCH

Về việc thi tốt nghiệp

các lớp DE14DD11, DE14XYH11, DF15DD10

    Căn cứ kế hoạch tổng thể công tác đào tạo các lớp đại học, cao đẳng năm học 2017-2018;

   Căn cứ quyết định số 2545/QĐ-ĐHTV, ngày 05 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành lịch hoạt động đào tạo năm học 2017 - 2018;

    Căn cứ vào kế hoạch thi tốt nghiệp của khoa Y – Dược, bộ môn Điều dưỡng và bộ môn Xét nghiệm y học,

    Trường Đại học Trà Vinh lập kế hoạch thi tốt nghiệp, cụ thể như sau:

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

Về việc chuyển phòng giảng dạy và học tập

   Căn cứ công văn số 1224/SNV-CCVC, ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính về việc hỗ trợ địa điểm tổ chức thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2017,

   Nhằm đảm bảo cho kế hoạch sử dụng phòng của Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên về chuyển phòng giảng dạy và học tập như sau: (lịch thay đổi phòng đính kèm)

    Địa điểm: phòng A21.101, A21.102, C51.202, C11.208, B71.101

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngưng hoạt động giảng dạy và học tập

tham dự lễ khai giảng năm học 2017-2018

   Căn cứ vào kế hoạch số 2131/KH-ĐHTV, ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc chuẩn bị lễ khai giảng năm học 2017-2018; lễ khai giảng sẽ được tổ chức vào sáng ngày 27 tháng 9 năm 2017 tại giảng đường D5 khu 1, Trường Đại học Trà Vinh,

   Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, sinh viên các lớp chính quy của Trường được nghỉ giảng dạy và học tập vào chiều ngày 26 tháng 9 và sáng ngày 27 tháng 9 năm 2017 để tham dự lễ khai giảng năm học 2017-2018 và tham gia các hoạt động của Khoa nhằm chào mừng ngày khai giảng năm học mới. Chiều ngày 27 tháng 9 năm 2017 các hoạt động giảng dạy và học tập trở lại bình thường.

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3 855 247(0294) 3 855 246 (Số nội bộ: 157, 142) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.