THÔNG BÁO

Về việc thi lại tốt nghiệp cho sinh viên - học sinh các khóa trước

và Sinh viên – Học sinh các lớp thi chưa đạt ở kỳ thi tốt nghiệp

 tháng 3 năm 2017

    Căn cứ Quyết định số 4951/QĐ-ĐHTV, ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành lịch hoạt động đào tạo năm học 2016 – 2017;

     Phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả sinh viên - học sinh thi tốt nghiệp chưa đạt ở kỳ thi lần trước và các lớp thi chưa đạt ở kỳ thi tốt nghiệp tháng 3 năm 2017, nếu có nhu cầu đăng ký thi lại tốt nghiệp đợt thi tháng 6 năm 2017 đến Phòng Đào tạo nộp phiếu đăng ký dự thi lại tốt nghiệp từ ngày thông báo đến hết ngày 05/6/2017.

      Ngày thi tốt nghiệp: 17/6 và 18/6/2017

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại dãy phòng B2 khu 1

     Căn cứ kế hoạch số 642/KH-ĐHTV, ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tổ chức kiểm tra, cấp chứng nhận tiếng Anh bậc 1, 2, 3, 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam,

      Nhằm đảm bảo cho kế hoạch sử dụng phòng tổ chức thi, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên, học sinh về việc chuyển phòng giảng dạy và học tập với thời gian và  địa điểm như sau (lịch thay đổi phòng đính kèm):

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v nhận yêu cầu phúc khảo bài thi

Kỳ thi Tuyển sinh liên thông cao đẳng, đại học tháng 3 năm 2017

     Thực hiện kế hoạch Tuyển sinh liên thông tại Trường Đại học Trà Vinh,  

    Hội đồng Tuyển sinh liên thông cao đẳng, đại học tháng 3 năm 2017 thông báo nhận yêu cầu phúc khảo như sau:

    1. Thời gian nhận yêu cầu phúc khảo:

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/04/2017.

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3 855 247(0294) 3 855 246 (Số nội bộ: 157, 142) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.