THÔNG BÁO

Về việc tổ chức lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp

cho sinh viên, học sinh các lớp đại học khoá 2011, 2012, cao đẳng khoá 2013

và các lớp liên thông vừa làm vừa học tốt nghiệp năm 2016

Căn cứ kế hoạch số: 1393/KH - ĐHTV ngày 07 tháng 7 năm 2016 kế hoạch về việc tổ chức lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên, học sinh các lớp đại học khoá 2011, 2012, cao đẳng khoá 2013, các lớp liên thông vừa làm vừa học tốt nghiệp năm 2016; 

           Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các đơn vị trực thuộc, sinh viên - học sinh các lớp dưới đây về thời gian, địa điểm tổ chức và đăng ký tham dự lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp như sau:

I. THỜI GIAN TỔ CHỨC BUỔI LỄ (Dự kiến tổ chức 02 đợt)

Đợt 1: Buổi sáng ngày 13/8/2016 (thứ bảy) gồm các lớp đại học hệ chính quy (số lượng dự kiến: 500): DA11DT, DA1TY, DA1XD, DA12MNA, DA12MNB, DA12SNV, DA12NNK, DA12VDT, DA12NNA DA12NNAA, DA12K, DA12QKD, DA12TCNH, DA12KT, DA12QV, DA12LA, DA12LB, DA12LC, DA12LD, DA12LE, DA12TT, DA12XYH, DA12XYHA, DA12DD.

Đợt 2: Buổi sáng ngày 20/8/2016 (thứ bảy)

- Các lớp cao đẳng hệ chính quy (số lượng dự kiến: 500): CA13MN, CA13MNA, CA13THA, CA13THB, CA13VDT, CA13VNH, CA13AVA, CA13QKD, CA13KTA, CA13QVA, CA13TT, CA13XD, CA13CKC, CA13CNOT, CA13KD, CA13DT, CA13CB, CA13PT, CA13TY, CA13TS, CA13TKM, CA13XYHA, CA13DDA, CA13DDB, CA13DA, CA13DB.

- Các lớp liên thông tại trường, các lớp Chi nhánh và các lớp của trung tâm Nghiên cứu thích ứng biến đổi khí hậu và HTPT cộng đồng (CRCS) hình thức vừa làm vừa học: DB11LA, DB11LB, DB12L04, DB12L04CK, DB12L04TC, DB12L10, DB12L10TC, DC13L04CK, DC13L04TC, DE12BTY12, DE12TT12, DF13KD11, DF13KT11, DF13NNA11, DF12QV11, DF13TT11, DF13TY11, DF13VDT11, DF13XD11, DE13L11, DE13KT11, DE13MN11, DF14KT11, DF14QV11, DF14QKD11, DF14XD11.

II.ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC BUỔI LỄ TẠI KHOA NGÔN NGỮ- VĂN HÓA- NGHỆ THUẬT KHMER NAM BỘ

- Phòng E21.105 (Khu 1), Khoa Ngôn ngữ- Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ, Trường Đại học Trà Vinh.

  Địa chỉ: 126, Đường Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, Thành phố Trà Vinh

- Sinh viên tham dự có mặt đúng 7h00 tại địa điểm tổ chức buổi lễ

III. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN ĐĂNG KÝ THAM DỰ BUỔI LỄ VÀ LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ LỄ PHỤC

            - Sinh viên đăng ký tham dự lễ tại Văn phòng các Khoa thuộc Trường Đại học Trà Vinh từ ngày ra thông báo đến hết ngày 09 /8/2016.

- Lệ phí tham dự lễ bế giảng (bao gồm lễ phục) thu từ sinh viên là 100.000đ/sinh viên.

IV. TRANG PHỤC SINH VIÊN- HỌC SINH THAM DỰ LỄ

           - Trang phục nam: Sinh viên tham dự lễ mặc quần âu và áo sơmi, bỏ áo vào quần, mang giày hoặc dép có quay hậu.

           - Trang phục nữ: Sinh viên tham dự lễ mặc áo dài hoặc quần âu và áo sơmi, bỏ áo vào quần, mang giày hoặc dép có quay hậu.

          * Lưu ý: Sinh viên được xướng danh và trao bằng tốt nghiệp phải thực hiện trang phục theo đúng quy định nêu trên mới được tham dự lễ.

           Trên đây là thông báo thời gian và địa điểm tổ chức lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên, học sinh các lớp đại học khoá 2011, 2012, cao đẳng khoá 2013, các lớp liên thông vừa làm vừa học tốt nghiệp năm 2016. Đề nghị các Khoa, Bộ môn có sinh viên đăng ký dự lễ tốt nghiệp thực hiện tốt tinh thần thông báo này./.

                                                                              KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                            (Đã ký)

                                                                            Võ Hoàng Khải

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.